Slava Ukraine

Lehenumber 1.detsember 2004 Nr 47 Archives - Eesti Kirik

Kirikukogu tegi valiku

Kirikukogu 32 liiget 60st andsid läinud nädala kolmapäeval peapiiskopi valimistel oma poolthääle praost Andres Põderile.EELK XXVI Kirikukogu 8. istungjärk oli koos Tallinnas 23. ja 24. novembril. Peapiiskopi valimiste varju jäid päevakorras olnud 2004. a lisaeelarve ja 2005. a 11,6miljonilise eelarve vastuvõtmine, kolme allasutuse likvideerimine ja kahe koguduse ühinemine. Viis kandidaatiKevadiste sinoditega alanud ...

Uus kirikuaasta

Möödunud nädalal toimunud EELK XXVI Kirikukogu 8. istungjärk oli kindlasti meie kiriku jaoks ajalooliselt väga tähtis. Kirikukogu saadikud valisid uueks peapiiskopiks assessor praost Andres Põderi, kelle ametisseseadmine on kavas toimetada tuleva aasta küünlapäeval, 2. veebruaril.Mitme kuu jooksul arutati ja peeti läbirääkimisi kandidaatide osas nii kitsamas kui ka laiemas ringis. Kõik viis ...

Iga aeg elus on eriline

Johannes Esto Ühingu kutsel viibis terve oktoobri Tartus tunnustatud saksa poliitikateadlane ja teoloog prof dr Hans Maier.Maier pidas loenguid Tartu Ülikooli usuteaduskonnas Blaise Pascalist, roomakatoliku kiriku ajaloost ja kaasaegsetest Euroopa kristlikest kirikutest. Professor oli lahkelt nõus andma Eesti Kirikule intervjuud.Ühel hämaral sügisõhtul kohtungi dr Maieriga tema hubases toas Johannes Esto Ühingu ruumides. Esialgne ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Yorki provintsi Chesteri piiskopkond ja selle piiskop Peter Forster, samuti Stockporti piiskop Nigel Stock ning Birkenheadi piiskop David Urquhart. Palvetame tugevate kogukondade väljaarendamise eest kogudustes. Samuti on eestpalves Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Kuopio piiskopkond ja selle piiskop Wille Riekkinen. Palvetame töökaaslaste omavahelise hea läbisaamise eest töökohtades ja kogudustes. ...

Pühitsen elu

Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama. Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile: «Eks te näe seda kõike? Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!» Aga kui Jeesus istus Õlimäel, astusid jüngrid ta juurde ja küsisid omavahel olles: «Ütle meile, millal see ...

Palve

Armas taevane Isa! Ma kuulen Sinu samme igas hetkes, ma tajun Sinu hingamist lummetuisanud teedel. Ometi on vahel raske kuulatama jääda. Mõnikord ei ole oskust läbi murda vaikuse tardunud müürist, et Sind aina enam ja enam kogeda saaks. Või puudub mul selleks hoopis julgus? On see hirm, et Sind üha rohkem adudes näen ennast liiga selgelt? Et nõnda hääbub turvaline ähmasus ja lootusest saab teadmine?Ent ...

Eestis on tekkinud palvushommikusöökide traditsioon

29. novembril toimus Tallinnas Olümpia hotellis advendiaja algust tähistav palvushommikusöök.Palvushommikusöögile olid kutsutud osalema Eesti Vabariigi president abikaasaga, vabariigi valitsuse ja Riigikogu liikmed, Euroopa Parlamendi liikmeid, Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad ning Eesti Evangeelse Alliansi ametlikud külalised kodu- ja välismaalt. Palvushommikusöögi korraldas Eesti Evangeelne ...

Anti hinnang teoloogia õppekavadele

Hiljaaegu külastas Tartu teoloogilisi õppeasutusi rahvusvaheline akrediteerimiskomisjon, et anda hinnang siinsetele õppekavadele. Külastati Tartu Ülikooli usuteaduskonda, Tartu Teoloogia Akadeemiat ja Kõrgemat Usuteaduslikku Seminari.Tartu Ülikooli usuteaduskonnas leidsid akrediteerimist kõik praegused õppekavad, neid on kokku seitse. Usuteaduskonna dekaani Riho Altnurme sõnul oldi väga rahul kraadiõppe ...

Palverändurina pühal maal, 4 osa

Kaks nädalat kestnud Püha Maa reisi esimese pühapäeva õhtuks jõudsime piki Jordani vasakkallast sõites kaheteistkümneliikmelise reisigrupi ja kahe autoga järgmisesse peatuspaika Galilea järve põhjakaldal.Masadast alanud teel lõunast põhja, mis viis mööda Jeeriko, Beit She'ani ja Tiberia linnast, nägime sageli Iisraeli armee valveposte, mille läbimiseks piisas vaid sõbralikust ...

Vägivaldne usuline pearätt

Mõni nädal tagasi tappis islami äärmuslane hollandlasest islami tavade kriitiku Theo van Goghi. Ajakirjanduses on mainitud, et van Goghi viimane teos solvas sügavalt Hollandi mosleme (filmis, mis kujutas islamit kui äärmiselt silmakirjalikku usku, olid stseenid usuliste pearättidega naistest, kelle läbipaistva riidega kaetud ja haavaarmidega ihudele olid võõbatud koraani salmid), on hilisem arutelu keskendunud vaid ...

Sammunud kaasa kirikuisade võitlusradu

Reedel, 3. detsembril möödub 100 aastat õpetaja ja kirjamehe Johannes Hiiemetsa sünnist.Uue kalendri järgi 3. detsembril 1904 sündis Narvas raamatukaupmehe Jakob Hiiemetsa peres poeg, kes sai nimeks Johannes. Õppinud Mustvee alg- ja täienduskoolis, tuli tal 16aastasena pärast vanemate vaesumist sõja tõttu iseseisvalt hakkama saada.Noormees läks Tallinnasse ja sai Lutheri vabrikusse lihttööliseks. Edasi ...