Slava Ukraine

Lehenumber 27. oktoober 2004 Nr 40/41 Archives - Eesti Kirik

Teadmised ühendavad maailmapildi tervikuks

29. oktoobril täitub Tallinna Jaani koguduse õpetajal, teoloogiadoktor Toomas Paulil 65 eluaastat. Staašikas ja lugupeetud õpetaja läheb samast kuupäevast emerituuri. Toomas Paul on isa, vanaisa ja vanavanaisagi. Abielus Agne-Dorothea Pauliga, kodust on välja läinud täiskasvanud tütred Ülle ja Helle. Sul on osalt tehniline haridus. Kuidas see vaimuliku tööga kokku on sobinud? Need on sobinud väga hästi. ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Winchesteri piiskopkond ja selle piiskop Michael Scott-Joynt, samuti Southamptoni piiskopitool ning Basingstoke'i piiskop Trevor Willmott. Palvetame kuulekuse, ustavuse, rõõmu ja kasvamise eest Kristuses. Samuti on eestpalves Norra Kiriku Agderi piiskopkond ja selle piiskop Olav Skjevesland. Palume õnnistust Skjeveslandi muusika- ja misjonifestivalile.

Armust kantud

Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja Prohvetid, see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu ...

Palve

Elav Jumal, armas taevane Isa. Täname, et mõtled meile, oma lastele, ka siis, kui meie mõtted on Sinust kaugel ja me ei vaata igapäevamuredest kaugemale. Su arm on olnud kingiks ka siis, kui oma tegude ja sõnade poolest oleme sõnakuulmatud ja jonnakad. Peame Sinu ette astudes tunnistama, et oma tahtmiste eest võideldes oleme sageli heidelnud tühja ja pole saavutanud midagi, mis oleks meid lähemale viinud Sinu riigile ning ...

Maarja medali laureaat on Espoo piiskop Mikko Heikka

Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu otsustas oma koosolekul 10. oktoobril koguduse õpetaja ettepanekul annetada 2004. aasta Piiskopliku Toomkoguduse kultuuripreemia, Maarja medali, kauaaegsele Helsingi toompraostile ja praegusele Espoo piiskopile Mikko Heikkale, silmas pidades kahe toomkoguduse vahelisi pikaajalisi sõprussidemeid, mille rajamisel, laiendamisel ja süvendamisel on olnud oluline osa Mikko Heikkal isiklikult. Mikko Heikka (60), ...

EELK Konsistooriumi oktoobrikuu täiskogu istungil

EELK Konsistooriumi oktoobrikuu täiskogu istungil kinnitati Soome Kiriku Välisabi poolt 2005. aastal rahastatavad projektid kogusummas 698 111 krooni. Rahastatakse Kirikumuusika Liidu, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Usuteaduse Instituudi projekte, 100 000 krooniga kirikupäeva. Tartu ülikooli usuteaduskonna diplomand Anna-Liisa Vaher määrati Tartu Ülikooli-Jaani koguduse praktikandiks alates 5. oktoobrist. ...

Randar Tasmuth viies peapiiskopi kandidaat

Laupäeva varahommikul kogunesid Kosele Ida-Harju praostkonna sinodisaadikud. Kirikus viis pihi-armulauatalituse läbi endine Kose koguduse õpetaja Randar Tasmuth. Koosoleku ainus päevakorrapunkt oli peapiiskopi kandidaadi ülesseadmine. Kui veel varakevadisel sinodil ei olnud praostkonnas kandidaadi osas ühist seisukohta, siis nüüd on jõutud ühisele järeldusele ja otsustati enne 1. novembrit oma kandidaat üles seada. ...

Evaldipäev

Käesolev aasta ja lõppema hakkav kuu on meie kiriku jaoks murrangulised. Eeloleval pühapäeval peab Toomas Paul oma viimase jutluse Tallinna Jaani koguduse õpetajana. Möödunud laupäeval saatsime Tallinna Toomkirikust Rapla kalmistule Evald Saagi. Novembris toimuvad peapiiskopi valimised tunduvad sellega võrreldes kuidagi kõrvalise tähtsusega. Andku piiskopid ja sellesse ametisse pürgijad mulle andeks.Tean, et ...

Tasub teada 7. osa – Pilguga igavikuväravas

Elu ja surm. Kust tuleme, kuhu läheme? Eks see ole üks hingedeaja küsimusi. Kõik, kogu inimese olemasolu taandub lõpuks sellele ainsale, kuigi me nii harva sellele mõtleme. Harva, sest alateadlik hirm surma ees muudab selle teema tabuks. Oleme küll terake targa Koguja usku ja meid võlub surma ja kaduvuse poeesia ta raamatus. Aga paljukest mõtleme oma Loojale «enne, kui jõuavad kätte need aastad, mille kohta sa ...

Misjonipäevadel kuulutati hea lootuse sõnumit

Reedest pühapäevani olid Tallinnas EELK misjonipäevad, märksõnadeks tulemine, põlemine, minemine. Esimest korda Tallinnas, kuid järjekorras seitsmendad, ühispealkirjaga TULEMINE.Misjonipäevade patroon Tunne Kelam on öelnud: «Misjonipäevad annavad võimaluse suunata pilk Kristuse igavesti helendavale tuletornile - valgusele, mis kutsub meid tulema tagasi isakoju. Tulgem siis tagasi valguse ja tõe allika ...

Evangeelium – Jumala Sõna jõud

Doktor Risto Ahonen käsitleb kaasaja misjonitööd uurimuses «Misjon piiride ületajana». Misjonitöö ei ole pelgalt ühe kiriku ega tema organisatsioonide, vaid üleilmse kiriku võõrandamatu ülesanne. Ahonen käsitleb misjonitööd kahest vaatenurgast, esmalt vaatleb ta uut misjoni kontseptsiooni ja teiseks misjonitöö muutumist kaasajal.Kas on mõeldav rääkida ...