Slava Ukraine

Lehenumber 20. oktoober 2004 Nr 39 Archives - Eesti Kirik

Põgene, vaba laps!

1. oktoobri Eesti Päevalehes tõdeb õiguskantsler Allar Jõks, et kodaniku ja riigi vahelised suhted ei toimi Eestis sugugi nii, nagu peaks: «Täna pean kurbusega jälgima just riigivõimu tegevuses viimasel ajal tuntavat trendi juhtida riiki läbi käskude ja keeldude, läbi karistuste karmistamise ja põhivabaduste piiramise, läbi rangete ja ultimatiivsete meetmete. See kõik ei loo õiguskindlust, ...

Jumala plaanid ja meie plaanid? Jumala juhtimine ja meie juhtimine? 3. osa

(Algus EK nr 37, 6.10.)Muidugi ei ole teoreetilised ja praktilised raskused sellega kõrvaldatud. Piibli näidete puhul on asi lihtsam, sest jutustuste analüüs võimaldab meil tagantjärele tuvastada Jumala plaani, millesse inimese tegevus kenasti ära mahtus. Kuid ka jutustuste sündmuste toimumise ajal ei teadnud Joosep ega Paulus eriti palju sellest suuremast, s.o Jumala plaanist. Meie olukord on kas samasugune või raskem. Me kas ...

Joel Luhamets kandideerib peapiiskopiks

Eelmise nädala kolmapäeval ja neljapäeval toimunud sinodid Viljandi ja Saarte praostkonnas valisid oma peapiiskopi kandidaadiks ülekaalukalt Tartu praosti Joel Luhametsa.Praost Jaan Tammsalu sõnul oli Viljandi praostkond esimene, kes seadis kandidaadiks praosti väljastpoolt oma praostkonda. Kuigi sinodil tutvustati ka teist nõusoleku andnud kandidaati, Usuteaduse Instituudi dekaani Randar Tasmuthit, oli sinodiliste otsus ...

Üldised asjad ja üksikasjad

Käesolev aasta on EELKs suurte sündmuste aasta. Kevadisel kirikukogu istungil võeti vastu uus põhikiri, sügisel valitakse uus peapiiskop, piiskop ja kirikuvalitsus.Üldised asjad on ääretult olulised. Vähem tähtis aga pole sugugi iga inimese rõõm või mure, mis teda teatud hetkel puudutab. Koguduse õpetaja on aga paljudel kordadel pandud just nende kahe tähtsa asja vahele. Koosolek või ...

Algavad Hugo Lepnurme muusikapäevad ja toompäevad

Tallinna Piiskoplikus Toomkoguduses on oktoobri lõpp kiire aeg - tähistatakse professor Hugo Lepnurme 90. sünniaastapäeva ja peetakse toompäevi.Toompäevad on tavaliselt ikka septembris olnud, ent sel aastal otsustati ühendada koguduse elus kaks tähtsat sündmust - toompäevad ja kauaaegse organisti, prof Hugo Lepnurme 90. sünniaastapäev - ning sellest kasvas välja 26. oktoobrist 2. novembrini vältav ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Chelmsfordi piiskopkond ja selle piiskop John Gladwin, samuti Bradwelli piiskop Laurie Green, Colchesteri piiskop Christopher Morgan ning Barkingi piiskop Roger Sainsbury. Täname elu eest Kirikus ning palvetame piiskopkonna ja piiskoppide eest. Samuti on eestpalves Rootsi Kiriku Karlstadi piiskopkond ja selle piiskop Esbjörn Hagberg. Palvetame kõigi põgenike eest, kelle elusid on valusalt ...

Näe Kristust!

Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid Issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida - nõnda te ju elategi -, et te selles veelgi enam edeneksite. Te ju teate, millised korraldused me teile oleme Issandas Jeesuses andnud. Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus, mitte himude ...

Palve

Elav Jumal, armas taevane Isa. Sinu headusest ja heldusest on jagunud meile kõiki häid andisid, mida sellel üürikesel maisel rännakul omaks võime nimetada. Tihti oled Sa vastanud veel enne, kui oleme jõudnud käed palveks kokku panna ja oma huuled Sinuga kõnelemiseks avada. Kingi palun tarkust ja oskust olla nende inimeste ligi, kes nõrgad ja abita. Juhi Sina meid alati sinna, kus võime selle armastuse tunnistajad olla, ...

Konsistoorium sõlmis lepingu laste- ja noorteorganisatsiooniga

12. oktoobril allkirjastati Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) ning EELK Konsistooriumi vahel leping, mis sätestab mõlemapoolsed õigused ja kohustused. Lepingus on kirjas ka üksteise kaasamise reeglistik koostööprojektides.Konsistooriumi nimel kirjutas lepingule alla peapiiskop Jaan Kiivit, LNÜd esindas septembris uueks juhatuse esimeheks valitud assessor Jaan Tammsalu. Piduliku tseremoonia järel ...

Kutsume kõiki kogudusi pidama 24. oktoobril misjonipüha

Oktoobri neljas pühapäev on mitmel aastal olnud meie kirikus misjonipüha. See annab võimaluse kogudusele eriliselt meelde tuletada meie ühist misjoniülesannet. Kuidas keegi seda teeb ja püha peab, jäägu enda otsustada, aga soovin, et võtaksite kirikupalvesse järgmised teemad: * et Jumal annaks kogudustele ja töötegijatele Püha Vaimu; et misjoni-innukus ei kustuks, vaid kasvaks; * et Jumal hoiaks ja ...