Slava Ukraine

Lehenumber 13. oktoober 2004 Nr 38 Archives - Eesti Kirik

Huvi suur, sõda pikk

Eelmisel nädalal toimus Frankfurdis iga-aastane raamatulaat. Omalaadsete seas maailma suurimal raamatuturul esitleti kokku umbes 350 000 raamatut 110 riigist. Kogu üritus oli seekord pühendatud araabia maadele. Näitusel oli rohkem kui kümme tuhat nii araabiakeelset kui ka tõlgitud raamatut, mis kõnelesid nende maade ajaloost, ühiskonnast, kultuurist, keelest, poliitikast ja inimestest.Ürituse sõnavõttudes nenditi, ...

Tasub teada 6. osa, Armastuse tee – teineteise ja Jumalaga

ABIELUNA mõistame kahe inimese, mehe ja naise vahelist kooselu. Institutsioonina tuntakse abielu kõikjal maailmas, kõikide rahvaste hulgas, samuti rõhutatakse või soovitatakse abielulise kooselu püsivust. Inimestevaheliste mitmesuguste suhete seas on nimelt abielu mehe ja naise vahel see, mille purunemist, katkestamist peetakse normist kõrvalekaldeks. Abieluga seostame mõisteid, mille taga peituvat tegelikkust võib mõista ...

Lõikustänupühal oldi koos lastega

10. oktoobril kutsus Tartu Ülikooli-Jaani kogudus lapsi koos vanematega lõikustänupüha puhul peetavale lastepäevale Jaani kirikusse.Elevust oli palju juba tund enne jumalateenistust, mil lastepäeva korraldustoimkond ja aktiivsed koguduseliikmed koos kõige ürituseks vajalikuga kohale kiirustasid. Peagi pühiti juba põrandat ning pidulaud kaeti kodudes küpsetatud kookide ning hõrgutistega.Pärast jumalateenistust ...

Kirik ja tema juht

Kümmekond aastat tagasi kirjutas Canterbury peapiiskopi oikumeenilisi suhteid korraldav sekretär Norman Platten Jumala armust, mis tuleb nähtavale hea tahtega riigitegelaste tegevuses ja tavainimeste poliitilises aktiivsuses. Ta meenutas sündmusi, mis olid seotud Berliini müüri lammutamise ja seni kaheks rindeks jagunenud Euroopa võimusuhete ootamatu muutumisega.Kas me oskame näha Jumala kätt ka maistes tegudes ja ...

Vaba õhkkonnaga tund julgustab küsima

Eestimaal on üle kuuesaja kooli, millest umbes neljakümnes õpitakse religiooniõpetust või selle erinevaid vorme. Saue Gümnaasium oli üks esimestest, kes 1988. aastal usuõpetusega tegelema hakkas ning käesoleval aastal, pärast mõningast vaheaega religioonilooga taasalustanud, on ta kindlasti üks tegijamaid - kooli 948 õpilasest üle poole õpivad nimetatud ainet.Kumb on tugevam - jumal või ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Yorki provintsi Wakefieldi piiskopkond ja selle piiskop Stephen Platten, samuti Pontefracti piiskop Tony Robinson. Palvetame piiskop Platteni ja tema uue vanematerühma - piiskop Robinsoni, ülemdiakon Roberti ja arhidiakon Jonathani -eest nende teenistuses. Samuti on eestpalves Rootsi Kiriku Skara piiskopkond ja selle piiskop Lars-Göran Lönnermark. Palvetame uue piiskopi valimise ja selle eest, et valitav piiskop ...

Aeg uueneda

Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes, ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle! Ärge andke ka maad ...

Palve

Sina oled seadnud laotusesse tähed ja kuu, lähetanud oma trajektoorile planeedid ja inimesed, anna meile selles maailmakorras püsimiseks jõudu ja armastust, kindlameelsust ja eesmärgipärasust. Oleme paljus lõhkunud seda, mida Sina oled ehitanud, kahjustanud seda, mida Sina oma halastuses oled tervendanud, purustanud seda, mida Sina jätkuvalt uuesti lood meie kõikide õndsakssaamiseks ja lunastuseks. Ära lase meie tegudel ...

Kiriku ja erakondade esindajad said kokku

Teisipäeval, 5. oktoobril kohtusid konsistooriumis luterliku kiriku ja Riigikogus esindatud erakondade esindajad. Kõne all oli pühakodade remondi ja taastamise finantseerimine. Kohtumisel osalesid kirikuvalitsuse liikmed, haldusdirektor Mati Maanas, peasekretär Tiit Pädam, Kadri Must (Keskerakond), Jaak Juske (Sotsiaaldemokraadid), Avo Üprus (Res Publica), Raivo Järvi (Reformierakond), Tõnis Rüütel (Rahvaliit) ja Aimar ...

Misjonipäevade kavast

Reedel, 22. oktoobril algavad ja kolm päeva kestvad EELK misjonipäevad Tallinnas pakuvad palju huvitavaid ja erinevaid üritusi. Misjonikonverents, Tallinna praostkonna lastepäev, näitused ja misjoniturg, kuid peatähelepanu on ikka koondunud kirikutesse, kus sel puhul tavalisest enam jumalasõna ja muusikat kuulda on. Enne kui valida selle järgi, mis ühes või teises kirikus on, tasuks minna hoopis palverännakule, jah ...

Jumala plaanid ja meie plaanid? Jumala juhtimine ja meie juhtimine? 2. osa

(Algus EK nr 37, 6.10.) Mida me siis teada tahame või üldse võime teada saada? Kas seda, et meie plaanid on õiged? Või seda, missugused on Jumala plaanid? Või kas nende vahel on kooskõla? Või kuidas tavajuhtimist korraldada? Või seda, et vaatamata meie tegevusele juhib lõpuks ikka Jumal? Või tahame teada seda, mis välja tuleb? Kas levinud lööklause «Inimene mõtleb, Jumal juhib» on ...