Slava Ukraine

Lehenumber 29. september 2004 Nr 35/36 Archives - Eesti Kirik

XXI sajandi vingerpussid

Ilmselt pole tänapäeval lihtne teha vahet uskliku ja uskmatu inimese vahel või püüda määratleda, missuguse nähtuse puhul on tegemist religiooniga, missuguse puhul mitte. Kui lähtuda kirjastuse TEA poolt üllitatud «Võõrsõnastikust», võib märksõna «religioon» järelt leida seletuse: usund, usk üleloomulikesse olendeisse v jõududesse. Selle, Edward Tylori ...

Tasub teada 5. osa – Palvetagem

Palve olemus Et palve olemust paremini mõista, mõtleme, kuidas suhtlevad inimesed omavahel. Kui keegi soovib meile midagi öelda, siis tavaliselt ta kõigepealt hüüab meid. Seepeale pöördume hüüdja poole, vastame talle ja valmistume kuulama. Nii on loodud kontakt. Nüüd võib järgneda vestlus. Palve on oma olemuselt vestlus Jumalaga. Ühelt poolt sarnaneb see tavalisele vestlusele, kuid teisalt erineb ...

Mälestused taeva ja mere piirilt

22. septembril meenutati väljasõiduga Tallinna reidile 60 aasta möödumist suurest põgenemisest, mil punavägede lähenedes püüdsid paljud üle Läänemere minnes leida pagu Vabas Maailmas.Merel toimunud mälestustalitusel pidas palvuse Tallinna praost Gustav Peeter Piir, tervituskõnedega esinesid Rootsi Kuningriigi suursaadik Eestis T. E. Dag Hartelius, Eesti Vabariigi rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo, ...

Ingli puudutus

Lapsed purdel kuristikku ületamas, ingel neid nende selja taga toetamas - seda romantilist pilti on paljud näinud. Aga inglid ei pane alati kätt ette.Hukkuval Titanicul olevat mängitud koraali Jumal, Sul ligemal, milles leidub sõnum: Inglid mind armsasti kutsuvad taevasse. Võib-olla kannavad nad meid just sinna. Äsja möödus kümme aastat Estonia hukust ja mõtleme inimsaatusele selle hapruses ja lootuses.Ingli ...

Südamega tehtavat asja peab enne hoolega läbi mõtlema

Intervjuu Heli Jürgensoniga, 2005. a Tartu vaimuliku laulupeo kunstilise juhigaJärgmisel suvel toimuva EELK kirikupäeva suurimaks sündmuseks on 11. juunil toimuv vaimulik laulupäev, kus astuvad üles rohkem kui 2000 lauljat Eesti luterlikest ja teistest kogudustest. Koorijuhtide ettevalmistus algas kevadel, seega poolteist aastat enne peo toimumist. Millises faasis on vaimuliku laulupeo ettevalmistus? Praegu on see aeg, kus koorid peavad ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Norra kiriku Nidarose (Trondheim) piiskopkond ja selle piiskop Finn Wagle. Palvetame selle eest, et kõik ristitud inimesed näeksid endid Jumala kaastöölisena. Samuti on eestpalves Soome Evangeelne Luterlik Kirik ja selle Lapua piiskopkond ühes piiskop Jorma Laulajaga. Palvetame selle eest, et perekondi ja abielusid puudutavate otsuste langetajad tooksid Jumala tahet täites rahu ja lepitust oma otsuste kaudu. Palvetame ka ...

Uskuda ja tunnistada

Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest Pühakiri ütleb: «Ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse!» Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda ...

Palve

Oh Issand, mida ma peaksin nüüd paluma Sinu käest? Ma soovin kõiki asju nagu head tervist, abi kõiges hädas, häid naabreid, head tööd ja vagasid lapsi, kuid ma pole kindel, kas ma seda kõike saan ja kas see on ka Sinu tahtmine. Vaevalt, Issand, et minu tegevus Sind igal päeval kirgastab ja Sinu riigile kasuks tuleb, sest eksin alatasa mõtteis, sõnades ja tegudes. Olen ise seepärast hädas ja teen ...

Eesti kogudus Soomes sai oma vaimuliku

Pühapäeval, 19. septembril ordineeriti Helsingi Alppila kirikus eestikeelse koguduse diakoniks Tuuli Raamat-Haapakoski, kes on esimene oma vaimulik eestikeelses koguduses Soomes. Alates koguduse rajamisest 15 aastat tagasi on jumalateenistusi pidanud õpetajad Eestist.Eestist osalesid ordinatsioonijumalateenistusel peapiiskop Jaan Kiivit ja Põltsamaa Niguliste koguduse õpetaja Kalle Kadakas, Soomest Helsingi praost Reijo Kataja ja Alppila ...

Juurus asutati sihtasutus oreli ennistamiseks

Pühapäeval, 26. septembril asutasid Juuru Mihkli kogudus ja Juuru vallavalitsus sihtasutuse Juuru Mihkli Kiriku Oreli Fond.Mais kutsus koguduse õpetaja Marko Tiitus kokku orelifondi algatusrühma eesmärgiga valmistada ette sihtasutuse Juuru Mihkli Kiriku Oreli Fond loomine. Algatusrühma kuulusid nii Juuru koguduse kui valla esindajad. Üksmeelselt otsustati, et edasise tegevuse eesmärgiks on restaureerida Juuru kiriku orel 1897. ...