Slava Ukraine

Lehenumber 15. september 2004 Nr 33 Archives - Eesti Kirik

Tasub teada 4. osa – Õnnistuse teel pühitsuse poole

Kui keegi küsib: «Kas sa oled täna ennast ristimärgiga õnnistanud?», siis mida sa vastad? Küsimus on põhjendatud, sest Martin Luther ütleb katekismuse hommiku- ja õhtupalve õpetuses: Kui sa hommikul sängist tõused, õnnista ennast püha ristimärgiga ... Kui sa õhtul magama heidad, õnnista ennast püha ristimärgiga...Õnnistamine või pühitsemine?Eestis ei ole ...

Kirikujuhtide mälestus

Möödunud laupäeval hukkus Egeuse meres Athose mungavabariigi poole teel olles kopteriõnnetuse läbi Aleksandria ja kogu Aafrika õigeusu patriarh Petros VII koos oma saatjaskonnaga. 55aastane Küproselt pärit patriarh oli silmapaistev isik nii õigeusu maailmas kui oikumeenilises liikumises.Patriarh Petros ei olnud ilma seoseta ka Eestiga. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku inimesed mäletavad teda kui Eesti sõpra ja ...

Balti ja Vene luteri kirikute teoloogiline konverents Tallinnas

8.-9. sepembrini toimunud kohtumisel oli arutluse all eklesioloogia - kiriku ja vaimuliku ameti mõistmine.Konverentsi eesmärgiks oli peapiiskoppide ja kitsama pastorite-teoloogide ringi aktiivse mõttevahetuse läbi süvendada kirikutevahelist osadust ja koostööd.Balti riikide ja Venemaa luteri kirikud on mõnes mõttes sarnased: lisaks sellele, et ollakse omal maal ideoloogilises vähemuses, jagatakse ühist saatust kiriku ...

Kividest ja inimestest

Tsiteerides assessor Tiit Salumäed: «Kui Eestis mõni mälestusmärk püsti pannakse, tuleb seda kohe vaatama minna, sest mine tea, kas homme enam näeb.»Pilistveres avati laupäeval neli suurt mälestuskivi. Üks metsavendadele, teine tööpataljonile, kolmas soomepoistele ja neljas vabadusvõitlejatele. Sõbralikult seisavad need raudkivid suure risti all üksteise kõrval. Kivid pole inimesed. ...

Täna ongi kasvuaeg

Misjonikeskus koostöös Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsiga alustas taas 11. septembril kogudusekooli «Kasvuaeg» juhendajate õppepäevadega. Eesti Kirik tegi sel puhul intervjuu projektijuhi Tiina Võsuga, kes on selle koolitusega seotud juba 1995. aastast. Kuidas on kogudusekooli idee alguse saanud ja kuidas toimunud materjalide valik? Idee sai alguse 1994. aastal, kui valmistati ette missiot Läänemaal. Sellele ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Yorki provintsi Sodori ja Mani piiskopkond ning piiskop Noel Jones. Täname Jumalat Kiriku eest ja palume õnnistust piiskopkonnale ja piiskoppidele. Samuti on eestpalves Ðoti Episkopaalkiriku Glasgow ja Galloway piiskopkond ja piiskopid Idris Jones, Alan Smithson ja John Taylor. Palume Jumalalt õnnistust uuele arenguametniku ametikohale ning täname kogu piiskopkonnas nähtavate elumärkide eest.

Palvetame

EELK Konsistoorium kutsub üles palvetama nende eest, kes 60 aastat tagasi lahkusid kodumaalt; nende eest, kes põgenemisteekonnal hukkusid. Palvetame nende pärast, kes on sunnitud elama 60 aastat kodumaast eemal ja täname Jumalat nende panuse eest eestluse hoidmisse ja Eesti taasiseseisvumiseks peetud võitluse eest.28. septembril möödub kümme aastat parvlaev Estonia hukust. Mälestame kõiki hukkunuid ja palvetame ...

Elada vägeva käe varjus

Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal; heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest! Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Aga kogu armu Jumal, kes ...

Palve

Armas Taevaisa, mina tean, et Sinu juures on kindel olla ja Sina ei kiusa kedagi, aga mina palun julguse pärast ning olen kartlik, et mind kõiksugused hädad ilmas elades tabada võivad nagu saatana salakavalad võtted ja minu enda libastumised, olgu või ahastamine ja meelekibedus, avalik või salajane häbi ehk teotused, mida olen enda käitumisega põhjustanud. Kui mina teaks, Isa taevas, et mure on lühike ja kiusatus kaua ei ...

Luterlik Maailmaliit uuendab positsioone

Enam kui sada seitsekümmend inimest üle kogu maailma osales 1.-7. septembrini Genfis (Šveits) toimunud Luterliku Maailmaliidu nõukogu koosolekul, mis toimus pealkirja all «Kokkukasvamine ja eraldumine».Lisaks 49 nõukogu liikmele osalesid üritusel liikmeskirikute ja partnerorganisatsioonide esindajad, aga ka tõlgid, teised külalised, LMLi töötajad ning press.Koosoleku seitsme päeva jooksul käsitleti LMLi ...

Korraldajad kohtuvad ülikoolilinnas

Ülehomme, 17. septembril tuleb pärast suvepuhkust Tartus kokku EELK kirikupäeva ja vaimuliku laulupäeva korraldustoimkond.Kiriku suurüritus läheneb ning arutluse all olevad teemad konkretiseeruvad. Koosolekul täpsustatakse päevade kava ja kuulatakse ettepanekuid uute ürituste osas, korraldustoimkonda kaasatakse lisajõude.Suurt rõhku pannakse kirikupäeva reklaamile, mis tutvustaks kiriklikku üritust ...