Slava Ukraine

Lehenumber 18. august 2004 Nr 29 Archives - Eesti Kirik

Sport, poliitika ja religioon

Antiikaja olümpiamängud olid pühendatud Olümpose jumalatele, mille tõttu kristlik õhtumaa oli pikki sajandeid olümpiamängude peale tõsiselt pahane. Kunagisest vastuseisust hoolimata osalesid esimestel kaasaegsetel olümpiamängudel peamiselt kristliku õhtumaa riigid.Olümpialt olümpiale on osalevate (ja sealhulgas erinevaid religioone-tsivilisatsioone esindavate) maade arv järjest kasvanud. ...

Tasub teada 2. osa – Jumalateenistus

Tähendus ja päritolu Kreekakeelne sõna leiturgia tähendab teenimist ja seda kasutatakse Uues Testamendis nii seal, kus Jumal teenib inimest (Mt 20:28; Hb 8:2; 1:14), kui ka seal, kus inimene teenib Jumalat (Rm 13:6;15:16). Laias mõttes on kogu uskliku elu Jumala teenimine. On ju elu nii Jumala and kui ülesanne. «Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ...

Ilusad hetked täitsid Urvaste kirikut

«Vaid hetke teekond kestab ning kõlab siin mu laul...» olid read, mis võetud vanast kiriku laulu- ja palveraamatust ja saatsid motona Võru praostkonna vaimulikku laulupäeva.Varajane hommik Urvaste kiriklas oli täis saginat. Kohale oli tulnud üle saja muusikainimese. Autod ja bussid tõid neid üha juurde. Laulupäev sai alguse avapalvusega kirikus. Palves mõeldi ka neile lauljatele, kes on maistelt teedelt ...

Kristlik Euroopa ja Euroopa Liit

Käesoleva aasta suvel (28.07.-02.08.) toimus juba 58. korda Danzigist (praegu Gdansk) II maailmasõja aegu lahkuma sunnitud katoliiklaste kohtumine Lääne-Saksamaal Westfalenis Borkeni linnas veega täidetud vallikraavidega ümbritsetud kindluses, mis kannab nime Burg Gemen. Seekord arutleti Euroopa Liiduga seotud küsimusi pärast selle laienemist itta.Üllatuseks asusime looduslikult kaunis metsarikkas paigas. Teiseks ...

Nopri Tiit usub asjade paranemist

Tiit Niilo ehk Nopri Tiit nagu rahvas teda talu järgi kohapeal kutsub, on Vastseliina koguduse juhatuse liige. Tiit on 42aastane, peres on viis last, koos abikaasaga peavad talu Eestimaa ääre peal Misso vallas. Talus toodetav piim saab ümber töödeldud oma meiereis, mis igati euronõuetele vastav. Ta on edukas ja elupõline põllumees, kelle harida-hooldada on üle 300 hektari maad ja 70pealine lüpsikari. Nopri talu on ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Saint Edmundsbury ja Ipswich'i piiskopkond, selle piiskop Richard Lewis ning Dunwich'i piiskop Clive Young. Täname Jumalat Kiriku eest ning palume õnnistust piiskopkonnale ja piiskoppidele. Samuti on eestpalves Šoti Episkopaalkirik, Edinburgi piiskopkond ning selle piiskop Brian Smith. Palume õnnistust Edinburgi linnale. Iseäranis palume praegu toimuva Edinburgi rahvusvahelise festivali eduka ...

Jumala arm vabastab ja näitab teed

Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes - armu läbi te olete päästetud! -, ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Sest teie olete armu läbi ...

Palve

Issand! Anna mulle alandlikku meelt, et jääksin Sinu teedele. Võta ära suurustamine südamest, et kogu mu lootus oleks rajatud Sinule, taevane Päästja. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au, nüüd ja igavesti! Urmas Paju

Tulge tarkuse allikale!

10.-12. juunini 2005. aastal toimub Tartus EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu.Tartu on hariduse ja vaimu linn, seepärast on valitud kirikupäeva ja laulupeo motoks «Tarkuse allikale». Kavas on viia inimesteni seda vaimulikku tarkust, mida on tundnud juba meie esiisad.Kirikupäevad algavad reedel avajumalateenistusega Peetri kirikus ja lõpevad pühapäevase jumalateenistusega kõigis Eestimaa kirikuis. Kirikupäevade ...

Praostkonnad ei lõpeta tegevust

Praostkondade tegevus jätkub, muutus on juriidiline ja koguduste igapäevatöös märkamatu. Eesti Vabariigi muutunud seadusandlus ei võimalda koguduste ja kiriku kõrval või vahel juriidilisest isikust praostkondade ja kiriku allorganisatsioonide olemasolu. See on ka põhjus, miks kiriku seniste allorganisatsioonide asemele loodi vastavad sihtasutused. Muutub juriidiline staatus Praostkonnad kaovad küll juriidiliste isikutena, aga ...