Slava Ukraine

Lehenumber 11. august 2004 Nr 28 Archives - Eesti Kirik

Euroliidu laienemine Saksamaalt vaadatuna

Esimesel kohtumisel võõramaalasega küsitakse alati, et kust inimene pärit on. Algul vastasin sellisele küsimusele naljaga, et tulen kunagisest Bundesland Estland'ist. Et tundliku ajaloolise mäluga sakslased seda naljana ei võtnud (ja kuivõrd üldse on tegemist naljaga?), loobusin sellisest enesetutvustusest peagi.Eesti on väike ja kaugel ning erilisi emotsioone (ei positiivseid ega negatiivseid) see sakslastes ei ...

Hingehoiukeskus avas uksed

Kitsukesed ruumid Aleksandri tänavas Tartus olid esmaspäeva pärastlõunal rahvast tulvil. Uksed olid aga avatud ja inimesi tuli aina juurde. Õhus oli tunda pidulikkust ja veidi ärevustki, sest nüüd kohe saab tegelikkuseks unistus - tööd alustab Eesti esimene hingehoiukeskus.Tartu Hingehoiukeskuses alustavad tööd viis noort inimest: Tartu Teoloogia Akadeemia tudengid Evi Eedla, Imre Aria, Katrin Ots, Maarja ...

Õppida, õppida, õppida

Veel 80ndate aastate keskpaiku oli Suure-Jaani keskkooli fuajee seinale suurte valgete tähtedega kirjutatud: «Õppida, õppida, õppida.» Lause kui selline seisis tol ajal aukohal ka teistes koolimajades. Tänaseks on see ütlus koolimajadest kadunud. Eelnimetatud lause väidetava ütleja isik on saanud negatiivse ajaloolise tõlgenduse osaliseks ja küllap õigusega. Ometi ei pääse me tõsiasjast, et ...

Gustav Hasselblati päev tõi suguvõsa kokku Viru-Nigulasse

Juuli viimane pühapäev tõi Viru-Nigulasse kokku rahvast mitmest erinevast paigast.Ligi 40 inimest 7 riigist, sealhulgas Venemaalt, Saksamaalt, Soomest jm tulid kokku, et üheskoos tähistada oma esivanema, Viru-Nigula kunagise pastori Gustav Hasselblati ja tema perekonna hauasamba taastamist. Hauamonumendi taastamise algatajateks oli abielupaar Hollandist, Juliane van Dee (sündinud Hasselblatt) koos abikaasa Nick van Dee'ga, kellele kahjuks ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Rochester'i piiskopkond ning selle piiskop Michael Nazir-Ali, samuti Tonbridge'i piiskop Brian Castle. Palume Jumalalt õnnistust piiskopkonna 1400. aastapäeva tähistamiseks, mis kestab terve käesoleva aasta. Palume ka, et Jumala Sõna ja tegude kuulutamine jätkuks. Eestpalves kanname Jumala ette ka Wales'i kiriku St. Asaph'i piiskopkonna koos piiskop John Stewart Davies'iga. Palume Jumala ...

Jumal ei võta oma sõnu ja lubadusi tagasi

Ma räägin tõtt Kristuses, ma ei valeta, minu kaastunnistaja on mu südametunnistus Pühas Vaimus, et mul on suur kurbus ja südamel lakkamatu valu, sest ma sooviksin pigem ise olla neetud ja Kristusest lahutatud oma vendade heaks, kes on mu veresugulased, kes on iisraellased, kelle päralt on lapseõigus ja kirkus ja lepingud ja seadustik ja jumalateenistus ja tõotused, kelle päralt on esiisad ja kelle seast Kristus on ihu ...

Palve

Isa taevas! Ma tänan, et oled armust mind kutsunud Sinu riigi laste sekka ja andnud mu sisse uue südame. Palun aita, et käiksin selle püha kutsumise vääriliselt ega unustaks, et Sinus olen ma uus loodu. Anna mulle armust oma Püha Vaimu väge, et jääksid minust maha vana inimese südame teod ja elaksin Sinu püha tahtmist mööda! Urmas Paju

Viis jüngrit saadeti tööle

Eile ordineeriti Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus viis uut kirikuõpetajat. Juunis pastoraalseminari lõpetanud Kristel Engman, Reet Eru, Kristiina Jõgi, Silvester Jürjo ja Kaido Saak asuvad tänasest tööle.Ordinatsioonijumalateenistusel teenisid peapiiskop Jaan Kiivit, pastoraalseminari juhataja Ove Sander ja Narva Aleksandri koguduse õpetaja Villu Jürjo. Jutlustas Kaido Saak. Uusi jõude saab Lääne ...

Konsistooriumi juulikuu täiskogu istungil

määrati kindlaks diakonite ordineerimise ajad: Hüllo-Kristjan Simson (Kärdla, Pühalepa ja Reigi kogudus) 16. juuli, Triin Simson (Saarte praostkonna vikaardiakon) 16. juuli, Hermann Kalmus (Pilistvere kogudus) 7. august ja Kaisa Kirikal (Tartu praostkonna vikaardiakon) 15. august. Määrati kindlaks õpetajaameti kandidaatide ordinatsioon 10. augustil Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. EELK õpetajaks ordineeritakse Reet Eru ...