Slava Ukraine

Lehenumber 4. august 2004 Nr 27 Archives - Eesti Kirik

Probleemid läbi usulise prisma

Sain möödunud nädalal taas kinnitust, et religioon annab probleemide nägemiseks uue mõõtme. Olin just nagu möödaminnes lugenud päevalehtedest arutlusi Hitleri ja Stalini piltidega särkide turustamise ja kandmise kohta. Mind polnud need eriti puudutanud, kuid siis sain lugemiselamuse diakon Tiit Kuusemaa artiklist «Millest räägime? Valust möödunu pärast» Eesti Päevalehes. Väikese ...

Tasub teada 1. osa – Osadus

Eesti Kirik jätkab usutõdede tutvustamist esmalt üle nädala ilmuvas rubriigis «Tasub teada». Ootame lugejate ettepanekuid ja kirikuelu kohta käivaid või hingehoidlikke küsimusi uuteks teemadeks.Esmalt tuleb tõdeda, et mõiste osadus leiab kasutamist eelkõige kirikukeeles (vt ÕSi seletusi). Ilmalikus kontekstis ei kuule ega loe vist kunagi osadusest - see nagu ei kõlba sinna, ei kohta seal enesele ...

Kogudusele kingiti kaks lippu

Eesti lipu 120. aastapäeva tähistati pidulikult Järva-Peetri kirikus tänujumalateenistuse ja lipuplatsi pühitsemisega.Heinakuu 24. päeval peetud jumalateenistusel meenutati ka EÜSlast Christoph Beermanni tema 140. sünniaastapäeval. Beermannide perekond, kelle viimne puhkepaik on Järva-Peetri kirikaias vastrajatud lipuplatsi kõrval, on Eesti lipu ajaloos otsustavat tähendust omanud.Kolm koduvärviChristoph ...

Usalduse võim

Iga kiriku ja rahva mureks on vastutus järeltuleva põlvkonna, laste ja noorte pärast. Soome kirik viis möödunud aastal läbi ülemaalise kampaania ja andis välja kauni trükise «Armasta last. Kaitse lapsepõlve» (ilmunud ka eesti keeles). Tähelepanu keskmes oli lapsele turvalise kasvukeskkonna ja usalduslike suhete loomine perekonnas. Tunduvalt vähem oli juttu sellest, mida laps peab või ei pea uskuma. ...

Mees ja kogudus: pagulased Jumala hoidmises

1950. a jõulukuul asutatud E.E.L.K. San Francisco kogudus käib koos kord kuus, 50 liikmeannetajast jõuab kirikusse tavaliselt üle poole.Kuigi Peeter Grüner (67) ei olnud veel leeriikka jõudnud, kui San Francisco eestlased endile koguduse asutasid, on just tema õige mees andmaks ülevaadet koguduse ajaloost ja tänasest päevast. Ta on olnud tegev selle juhtimises ning talletanud mällu kodukoguduse ja siinse Eesti ...

Porvoo eestpalvekalender

Pühapäeval, 8. augustil on eestpalves Inglise Kiriku Yorki provintsi Riponi ja Leeds'i piiskopkonnad ning piiskop John Packer. Palvetame, et Issand kutsuks rohkem töötegijaid oma viinamäele. Samuti on eestpalves Šoti Episkopaalkirik ja Brechin'i piiskopkond ning piiskop Neville Chamberlain. Palume, et oskaksime kristlastena näha Jumalat kaasinimestes.

Jumala sõnum on meile juhatuseks

Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi: ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Ma ...

Palve

Igavene Issand, Isa, Poeg ja Püha Vaim! Ole kiidetud, et oled mind kutsunud, valgustanud ja elustanud palju kordi! Tänan, et oled oma töös minu juures ustav. Isegi oma vigade läbi olen võinud palju õppida. Ülistus ja kummardus kogu Su armu eest, mis on suurem kui kõik mu puudused. Palun, ära lõpeta oma tööd mu juures enne, kui see on valmis, et võiksin Sind kord Su riigis kiita ja austada igavesti! Aare ...

Raikkülla oodatakse Uku Masingu pärandi austajaid

11. augustil tähistatakse konverentsiga Raikküla põhikoolis algusega kl 11 Uku Masingu 95. sünniaastapäeva. Konverentsi «Mäletades Masingut» korraldavad Raikküla vallavalitsus, Raikküla põhikool, korraldav toimkond, projektijuht on Raikküla põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anne Kalf. Uusi ettekandjaid Anne Kalf ütles Eesti Kirikule, et konverentsi teemasid valides püüti küll ...

Misjoni eesmärk on lasta tulel ja valgusel levida

Misjonipäevade TULE MINE alguseni on jäänud kaks ja pool kuud. 22.-24. oktoobrini Tallinnas toimuvat misjoniüritust tahame oma lugejaile tutvustada täna alustatavas rubriigis. Misjonipäevade korraldustoimkond kuulutas märtsis välja logo konkursi. Nüüd on logo olemas ja selle järgi leiab edaspidi ajalehest kergesti kätte misjonipäevade järjekordse loo. Ent logo ei lähe vaja ainult ajalehes, see ...