Slava Ukraine

Lehenumber 22. juuni 2004 Nr 25 Archives - Eesti Kirik

Teadmisi religioonist on tarvis

Religiooniõpetus üldhariduskoolis on aastate vältel aeg-ajalt põhjustanud üsna elavat debatti Eesti erinevates meediaväljaannetes.Eesti Kirikute Nõukogu on sõnastanud 2002. aastal oma religiooniõpetuse platvormi, milles nähakse eesmärgina seda, et mittekonfessionaalsest religiooniõpetusest võiks saada üldhariduskooli õppekava orgaaniline koostisosa. Praegu õpetatakse religiooniõpetust ...

Leeritund 11. osa – Meie Isa palve

Vanemad püüavad lapsele õpetada kahte võlusõna: palun ja tänan. Need võlusõnad on ka Jumalaga suhtlemise ehk palve olemus. Võiksime ümber sõnastada katekismuses öeldu ning selgitada: vanemad teavad küll ilma meie palumatagi, mida vajame, aga palun ning tänan öeldes avame oma südame ja näitame sellega tänulikkust kõigi asjade eest, mida vanematelt saame. Pater noster … Rahvas ...

Sillutatud tee võidule

Külma juuni kiuste algas esmaspäeva varahommikul suvi.Kui suure soojaga suvi enda kohalolekut veel ei teadusta, siis pika päevaga küll. Maa tiirleb ümber Päikese oma teed pidi ja just sellises graafikus, nagu sõiduplaanis ette nähtud. Ei mõjuta suve tulekut tsüklonid ega külmade õhumasside liikumine.Jõulupühal, aasta pimedaimal ajal, tähistame valguse võitu pimeduse üle. Nüüd, ...

Võidupüha tänuvõlg

«See on hädaohtlik eksitee, kuhu oleme sattunud. Meie ei sammu rõõmsalt edasi, vaid käime ringiratast, nagu mõni vigase ajuga loom: ei hakka säält edasi minema, kus eeltegijad- ja käijad väsinult maha langesid, vaid algame uuesti oma pääd, et paremal juhul sinna jõuda, kus eelkäijad oma tööd ja käiku lõpetasid.Ainult rahvad, kes mineviku päranduse aukartuses ja tänumeeles ...

Teine Eesti Toronto linnas

Viljandi praostkonna praost assessor Jaan Tammsalu hakkab varsti Kanadas kohvreid pakkima. Kümme kuud on ta elanud koos abikaasa ja kahe kassiga Kanadas, teeninud Toronto Peetri kogudust ja käinud teisteski eesti kogudustes. Õpetaja dr Andres Taul on endale koguduse teenimisel Eestist abilisi kutsunud juba viis aastat. Sealoleku aeg on umbes kümme kuud, suvekuudel ollakse ilma abiõpetajata ja sügisel tuleb uus mees. Sel sügisel sõidab ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku Yorki provintsi Manchesteri piiskopkond ja selle piiskop Nigel McCulloch, samuti piiskopid David Gillett (Boltoni piiskop), Michael Lewis (Middletoni piiskop), Stephen Lowe (Hulme piiskop). Samuti on eestpalves Norra kiriku South-Hålogalandi (Bodø) piiskopkond ja selle piiskop Øystein Larsen. Täname elu eest kirikus ning palvetame nimetatud piiskopkondade ja piiskoppide eest.

Kasutada ja kasvatada Jumala antud ande

Ma olen tänulik Kristusele Jeesusele, meie Issandale, kes on mu teinud vägevaks sellega, et ta oma teenistusse pannes on pidanud ustavaks mind, endist Jumala teotajat ja tagakiusajat ja julmurit. Kuid ta on mu peale halastanud, sest uskmatuses ma tegutsesin arutult. Aga meie Issanda arm on olnud minu vastu üliväga suur koos usu ja armastusega, mis meile on antud Kristuses Jeesuses. Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et ...

Palve

Issand Jeesus Kristus! Sina õppisid sõnakuulmist selle läbi, mida Sa kannatasid. Kiidan ja tänan Sind, et tegid oma päästetööd ustavalt ja täielikult. Palun, õpeta ka mind Sind tegelikult järgima ning mitte kartma raskusi, kui mõistan, mida minult ootad. Tänan, et teed oma tööd minu juures ustavalt ja palvetad mu eest! Sinu läbi on mul lootust! Ole kiidetud, Issand Jumal, Isa, Poeg ja Püha ...

Juubeliaasta suursündmused Haapsalus

1279. aastal Saare-Lääne piiskop Hermann I poolt välja antud linna asutamise privileeg ning samal aastal antud Riia linnaõigus annavad jätkuvalt põhjust linnaelanikele ja kõigile külalistele pühitseda Haapsalu 725. juubelit. Jaanipäeva-eelses kuurordis said kokku tuhanded inimesed. Reede, 18. juuni käivitus raudteejaamas lasteprogrammiga, õhtul jagasid meeleolukaid hetki ja helinaid Promenaadi Sümfoonikud Loit ...

Uues ametis

Alates eelmise aasta septembrist töötab Usuteaduse Instituudis lektorina mag Urmas Nõmmik, kes sügisel asub lektorina tööle ka Tartu ülikooli (TÜ) usuteaduskonnas. Urmas Nõmmik on sündinud 7. juunil 1975, abielus. Ta on lõpetanud Rakvere I keskkooli 1993, samal aastal astunud TÜ usuteaduskonda ja lõpetanud selle 1997. Selleks ajaks kujunes välja sügavam huvi Vana Testamendi vastu ning tekkis tihedam ...

Uudised usuteaduskonnast

Usuteaduskonna lõpetasid Möödunud nädalal kaitsesid Tartu ülikooli usuteaduskonnas magistritööd Taavi Laanepere, Andrei Sõtšov ja Merle Riistan. 10. ja 11. juunil kaitsesid bakalaureusekraadi 13 usuteaduskonna lõpetajat: Peeter Espak, Kaidi Härm, Kristin Illak, Priit Karm, Rahel M. Kasemaa, Marelle Leppik, Laura Lilles, Urmas Pappel, Helen Põllo, Priit Rohtmets, Ave Sazko, Raul Veeber ja Kalle Vilbaste. Tartu ...