Slava Ukraine

Lehenumber 26. mai 2004 Nr 20 Archives - Eesti Kirik

Vaimulikena tulevasi vaimulikke koolitama

Kristuse taevaminemispühal, 20. mail ordineeriti peapiiskop Jaan Kiiviti juhtimisel, õpetaja Paul-Gerhard von Hoerschelmanni ja õpetaja Tiit Pädami assisteerimisel Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplikus Toomkirikus EELK neli uut vikaarõpetajat: Anne Burghardt, Kerstin Kask, Tarmo Kulmar ja Alar Laats.Kirik oli täis päikest ja teenistusele kogunenud koguduseliikmeid ning ordineeritavate sõpru-tuttavaid. Taevaminemispüha ...

Kirik ja naised

Hiljuti küsis minult üks tuntud katoliiklane, olles kuulnud, et meie vaimulikud on nüüd preestrid, kas naisvaimulikud on siis preestrinnad. Võiks vastata muidugi luterlastest naljameeste kombel: abielus naisvaimulikud on preestrinnad, vallalised naisvaimulikud aga preestritarid. Hiljuti ilmutas oma «sügavat pettumust» üks meie naisvaimulik, olles lugenud üleskutset «lugupeetud ametivendadele». Et seal polnud ...

Kunstnik ja looja

Tagantjärele on tihti üsna raske öelda, kuidas keegi meist Jumalani jõudis. Nii on see ka kunstnik Jüri Arraku puhul. Maalis ja maalis, luges Piiblit ja mõtiskles ning ühel hetkel jõudis äratundmisele, et «kunst on inimkonnale vahend Jumala tunnetamise teel». Pärast seda hakkas maalima senisest enam religioosse sisuga pilte, kuigi ega inimestevaheliste suhete temaatikagi kuhugi kadunud. Ise tunnistab, et ka usu ja ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Lichfield'i piiskopkond ja selle piiskop Jonathan Gledhill, samuti Wolverhampton'i piiskop Michael Bourke, Stafford'i piiskop Christopher Hill ning Shrewsbury'i piiskop Alan Smith. Palvetame kristliku tunnistamise tugevnemise eest linnades. Samuti on eestpalves Norra kiriku Oslo piiskopkond ja selle piiskop Gunnar Stålsett. Palvetame piiskopkonna teenimistöö ettevõtmiste eest, samuti projekti ...

Vaimust äratatud ja joodetud

Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas ...

Palve

Taevaisa! Sinu arm on suurem, kui me oskame kujutleda. Kuid Sa annad endast teada alati ja iga päev. Tänu Sulle selle eest, et Sa ikka meie ligidal oled, sest, vaata, ilma Sinuta poleks meil midagi. Aitäh, Issi! Meelis-Lauri Erikson

Viimased tööd juubelihõngulisel Otepääl

Taevaminemispüha jahedal hommikul lõhnab Eesti Lipu Muuseumis Otepääl värske värvi järele ja tööd ootavad tegemist.Töömees Arvo Nilp ohkab südamest, andes kiirkorras ülevaate toimuvast. Valgendatakse ja värvitakse, senise ekspositsiooni alused vahetatakse välja. Õpetaja Jüri Stepanov jõuab kiirustades kiriku juurest ja ütleb, et kui tööd valmis saavad, pannakse ...

Eesti Piibliseltsi uuenenud nõukogu sai kokku

Taevaminemispühal kogunes Tallinnas Eesti Piibliseltsi eelmisel kuul üldkogu poolt valitud nõukogu. EPSi nõukokku kuuluvad Tiit Salumäe (seltsi esimees), Randar Tasmuth, Jaanus Jalakas, Allan Kährik (kõik EELKst), Peeter Roosimaa ja Eenok Palm Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidust, Andrus Norak Eesti Metodisti Kirikust, Helle Aan Eesti Kristlikust Nelipühi Kirikust, Toomas Nigola Eesti Evangeelsest ...

Randar Tasmuth kaitseb doktoritööd

29. mail kaitseb Usuteaduse Instituudi dekaan Randar Tasmuth Helsingi ülikoolis doktoritöö teemal «The Disciple with Many Faces: Martin Hengel's and James H. Charlesworth's theories concerning the Beloved Disciple». Töö käsitleb teooriaid Johannese evangeeliumis esitatud nimetust jüngrist, keda Jeesus armastas. Tasmuthi oponendiks on doktor Antti Marjanen. Doktoritöö avalik kaitsmine leiab aset Helsingi ülikooli ...

Leeritund 7.osa – Patt ja selle tunnistamine

Eelnenud kahes leeritunnis oli juttu 10 käsust, mis seavad meile rajajooned suhtluseks Jumala ja kaasinimesega. Jeesus võttis nii need käsud kui kogu Vana Testamendi Seaduse kokku kahte suurde käsku või suhete alusnõudesse. Ta ütles: «Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga! Armasta oma ligimest nagu iseennast!» (Mk 12:30-31 jm) Kõik 10 ...

Usun Allahit. Ja tänan Jeesust, et olen elus

Paar kuud tagasi helises mul kodus telefon ja sealt kostus hääl: «Siin uuringufirma see-ja-see (ma ei mäleta enam mainitud firma nime), vastake kohe kahele küsimusele. Kuhu kaob raha? Ja kust tuleb tolm?» Et ma ammust tuttavat kohe häälest ära ei tundnud, kulus tükk aega enne, kui suutsin end ja oma mõtteid koguda. Ega esitatud küsimused pole ka kergete killast. Ühelt poolt justkui nagu teaks vastust, kuid ...