Slava Ukraine

Lehenumber 19.mai 2004 Nr 19 Archives - Eesti Kirik

Loomalikust võib saada inimlik. Ja vastupidi

Eelmisel nädalal edastasid uudistekanalid loo sellest, kuidas islamist-terrorist lõikas ameeriklasest tsiviilisikul Nick Bergil pea maha kättemaksuks iraaklastest vangide väärkohtlemise eest Abu Ghraibi vanglas. Samal ajal uurisid USA kongressi liikmed vanglas tehtud 1600 (!) fotot, mis kujutavad iraaklaste sadistlikku piinamist ja seksuaalset alandamist, ning ütlesid, et piltidel nähtu on kohutav ja «läheb paljuski veel ...

Leeritund 6.osa – Kümme käsku

Inimene ja inimene  Inimest köidab kõik maine, aga inimene tajub ka jumaliku väärtuslikkust. Oma elu kestel langetame me valiku oma igavese saatuse kohta. Oluline on oma mõtted ja tunded puhtad hoida. Enesehinnangu aluseks on hea võtta Jumala käsk - ka suhetes mina ja ligimene. Kes on ligimene? Jeesuse järgi on selleks iga inimene. 4. käsk Sina pead austama oma isa ja ema. Siin mõeldakse meie vanemaid ja ülemaid. ...

Tere tulemast avatud kirikusse!

Jeruusalemma vanalinna lähedal asuval Õlimäel näidatakse turistidele üht kivi, millel olevat Kristuse maapealsed viimased jalajäljed - Tema jäljed, kes vajutas need sinna enne, kui Ta ülendati taevasse.Legendi järgi olevat Issand seisnud just selles kohas, kui Ta oma õpilastele andis ülesande minna maailma ja teha jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Kristuse ...

Räpina koguduse hooldekodu on 10aastane

EELK ühe edukama diakooniaasutuse taga on paljude inimeste professionaalne töö ja südamehool.Idee luua Räpina Miikaeli koguduse juurde hooldekodu tekkis juba 1992. aastal, eestvedajaks tollane õpetaja Heino Nurk. 1994. aasta veebruaris seatigi selleks otstarbeks sisse tagastatud leerimaja, kuhu peagi asusid esimesed elanikud. Pühitsemistalituse viis läbi piiskop Einar Soone 30. juulil 1994, kui majas elu ja töö tollase ...

Ohverdamisest. Mõtteid Iisaku kirikus

«Kristus, Jumala Tall, kes maailma patud kannad, halasta meie peale,» nii laulame igal pühapäeval. Kuid mida mõtleme nende sõnadega Jumala poole pöördudes, miks nimetame Jeesust Jumala Talleks? Ilmselt mõistavad tänapäeva inimesed seda lõiku Johannese evangeeliumist üsna skemaatiliselt; arvatavasti viitena religioossele ohverdusrituaalile, mida antiikajal ja hiljem harrastati Jumala viha lepituseks. Valmis elu ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Leicester'i piiskopkond ja selle piiskop Tim Stevens. Palvetame piiskopkonna teenimise eest multikultuurses piirkonnas, kus ta püüab tunnistada Jumala armastusest kõikidele. Samuti on eestpalves Norra kiriku North-Hålogalandi (Tromso) piiskopkond ja selle piiskop Per Oskar Kjølaas. Palvetame, et piiskopkonna erinevad inimgrupid võiksid elada üheskoos rahus ja armastuses hoolimata ...

Imeline ja mõõtmatu ühtsus

Sellepärast ma põlvitan Isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära ...

Palve

Taevaisa! Sina tead, mida meile elus kõige rohkem vaja läheb. Tänu Sulle Sinu kõikide kinkide eest ja tänu Sulle meie aja ja elu eest! Meelis-Lauri Erikson

Kogudus kinkis õpetajale kuldristi

Pühapäeval, 16. mail anti pidulikul jumalateenistusel Tallinna Jaani kirikus õpetaja Toomas Paulile kuldrist.Koguduse õpetajale Toomas Paulile andis kuldse ametiristi koguduse poolt tänu ja tunnustuse tähena peapiiskop Jaan Kiivit. Alljärgnevalt kokkuvõte sellest lillede- ja õnnitlusterohkest päevast.Jutlustas õpetaja Toomas Paul. Tema pühapäevased jutlused on alati targad, huvitavad, võiks isegi ...

Koguduste ümberregistreerimise aeg pikeneb

Kolmapäeval, 12. mail oli Riigikogus esimesel lugemisel kirikute ja koguduste seaduse muutmise seadus. Olulisem muudatus on see, et koguduste ümberregistreerimise tähtaega on pikendatud. Kirikute ja koguduste seaduse alusel on ette nähtud seni siseministeeriumi juures peetavasse registrisse kantud usulised ühendused ümber registreerida maa- ja linnakohtute registriosakonnas nende avalduse alusel hiljemalt 2004. aasta 1. juulil. ...