Slava Ukraine

Lehenumber 12. mai 2004 Nr 18 Archives - Eesti Kirik

Jumal on kannatajate poolel

Viimastel nädalatel on sündmused Iraagis saanud juurde uue tahu. Ameerika ja briti sõjaväelased on vangistatud iraaklasi alandanud ja piinanud. Ehkki sõjaväe kinnitusel on tegemist üksikjuhtumitega, viitavad paljud allikad vangide süstemaatilisele väärkohtlemisele. Eriti keerukasse olukorda on need juhtumid pannud president George Bushi, kes on kogu aeg rääkinud ameeriklaste õilsast missioonist Iraagi ...

Leeritund 5.osa – 10 käsku

Inimene ja Jumal Usk ja elu Peale usutunnistust on kohane tutvustada kristlikku eetikat ja kümmet käsku. Kristlik usk ei ole intellektuaalsete tõekspidamiste kogum, samuti mitte maailmapõlgav endassetõmbumine, vaid Jeesuse järgimine Jumala loodud maailmas Püha Vaimu väes. Kust on pärit 10 käsku? 10 käsku pärinevad Vanast Testamendist, 2. Moosese raamatu 20. peatükist (salmid 1-17). Iisraeli rahvas oli Moosese ...

Eesti lipu aastapäeva eel

120 aastat tagasi, 4. juunil 1884. a õnnistati Otepää kirikus meie sinimustvalge, toonane EÜSi lipp. Vabariigi president Arnold Rüütel, Riigikogu esimees Ene Ergma ja peaminister Juhan Parts kuulutasid 2. veebruaril Tartus välja Eesti lipu aasta.Eesti lipu aasta toimkond on moodustatud Eesti Vabariigi Riigikantselei juurde selleks, et koordineerida Eesti lipu 120. aastapäeva üritusi, kiriku esindajana osaleb ettevalmistustes ...

Rege rauta suvel

See rahvatarkus kutsub ette valmistama möödapääsmatuid olukordi ja ülesandeid. 31. oktoobrist 28. veebruarini toimuvad kirikukogu otsusel meie kogudustes nõukogu ja juhatuse valimised. Kas on põhjust juba praegu sellele mõelda?Luterlik kirik on tahtnud end pidada rahvakirikuks. See tähendab, et võimalikult paljud koguduse liikmed aitavad korraldada koguduse elu ja palvetavad selle eest. Laske endid ehitada elavate ...

Joel Luhamets: missiol teeb sisulist tööd Jumal

Joel Luhamets on Tartu praost ning juhib Tartu Pauluse koguduse õpetajana üht viimastel aastatel võimsalt kasvanud kogudust. Sellest ajast saadik, kui mõte Tartus missio korraldada oli alles hägune ettepanek, on Luhamets kahe käega selle poolt.Mis siis on missio?Seda ei ole kerge ütelda, muidu oleksime talle muu nime pannud. Missio on kindla vormiga suurüritus, kus kuulutatakse evangeeliumi.Mille poolest erineb missio koguduse ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves Inglise kiriku Canterbury provintsi Hereford'i piiskopkond (piiskopikoht vakantne) ning Ludlow piiskop Michael Hooper. Palvatame Herefordi uue piiskopi, samuti sidemete jätkumise eest kirikuga Tansaanias ja Baieris. Põllumehed kogevad jätkuvalt tõsiseid probleeme, kuid palju julgustust on toonud Kohaliku Teenistuse areng. Samuti on eestpalves Lusitaania kiriku Portugali piiskopkond ja selle piiskop Fernando da Luz Soares. Palvetame, et ...

Kutse ühendusele palve läbi

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: ...

Palve

Taevaisa! Ära lase mul olla nii kinni endas, et ma ei saa Sulle oma elu usaldada. Anna mulle julgust toetuda Sinu najale ja vii lõpule minus Sinu töö! Tänu Sulle, et Sa ikka minuga oled. Meelis-Lauri Erikson

Positiivselt muutunud maa

Helsingi Senati väljakul on läbi aastate tutvustanud ennast Soome erinevad maakonnad. Sel kevadel toimunud ürituse puhul otsustati tänu Eesti ühinemisele Euroopa Liiduga teha erand: 7.-9. maini lehvisid väljaku ääres Eesti maakondade lipud.Soomlased ise nentisidki heatahtlikult muiates, et eks nad kipuvad teinekord ennast Eestis tõesti nagu oma «maakonnas» tundma. Kolme päeva jooksul oli võimalus saada ...

Oikumeeniline palvepäev

EELK Konsistoorium ja Eesti Kirikute Nõukogu kutsuvad üles pidama käesoleva aasta nelipühade laupäeval, 29. mail oikumeenilist tänu- ja palvepäeva. Sellel päeval palvetame oma maa ja rahva hea käekäigu ning tuleviku pärast. Eesti rahvuslipu pühisemisest Otepääl möödub tänavu 120 aastat. Vabariigi president, Riigikogu esimees ja peaminister kuulutasid 2. veebruaril Tartus välja ...

Kirik saab juurde 8 vaimulikku

5. mail võeti konsistooriumis vastu diakoniameti eksamit. Kaheteistkümnest soovijast kutsuti sellel korral eksamikomisjoni ette kaheksa, kõik nad läbisid essee ja vestlusvooru edukalt ja tunnistati vaimuliku ameti jaoks kõlbulikuks. Eksamineeritute tase oli assessor Arne Hiobi sõnul ühtviisi hea, kellel oli tugevam akadeemiline baas, kellel aga aastatepikkune praktilise teenimise kogemus. Kaheksast tulevasest diakonist kolm suunati ...