Slava Ukraine

Lehenumber 21. aprill 2004 Nr 15 Archives - Eesti Kirik

Euroopa keha ja hing

Euroopa Liidu laienemisega seoses on järjest rohkem ja valjemalt hakatud rääkima väärtustest ja ühisest vaimsest põhjast Euroopas. Otsitakse nn Euroopa hinge tema keha - majanduse ja poliitika - kõrvale.Teadagi, küsimuse all on seegi, mis on Euroopa. Teisisõnu, kust jooksevad tema piirid. Heaks näiteks poliitilises plaanis on selle kohta debatt Türgi võimaliku kuulumise üle Euroopa Liitu. Kas riik, ...

Leeritund 2. osa

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisesse Isasse, taeva ja maa Loojasse Kui kusagilt kuuldub sõna «Jumal», siis võib reaktsioon olla mitmekesine, see võib tekitada kartust ja teravat protesti, kuid viia läbi uudishimu rahu- ja armastusseisundini. Küllap on leerikursuse alguseks kasulik analüüsida erinevaid viise, kuidas läbi aegade on Jumalast räägitud. 1. Uuest Testamendist on ehk üheks olulisimaks ...

Euroopa oikumeenikud vaagisid väärtuseid

Tallinnas Pühima Lunastaja Püha Birgitta ordu kloostris 15.-18. aprillini toimunud Euroopa oikumeeniliste nõukogude peasekretäride kohtumisel arutleti, millised on ühineva Euroopa väärtushinnangud ja millised need olla võiksid.Järjest multikultuurilisemaks kujunevas Euroopas on esindatud erinevad kultuurid ja eetilised süsteemid ning seepärast on vajalik tähelepanu pöörata Euroopa eetilistele alustele, ...

Usulise otsimise vormid muutuvad

Suurbritannia anglikaani kiriku üks juhte, Yorki peapiiskop David Hope - paar korda ka Eestit külastanud mees - on iseloomustanud inglaste tänast usklikkust sõnadega: Believing, not belonging (uskuda, mitte kuuluda - toim).Usk või usklikkus elab rahva seas edasi, kuid kuulumine kogudusse on kaotamas oma senist tähendust. Paljude side kirikuga on lõdvenemas. Tundub, et tema tähelepanek puudutab ka meid.Uurijad ja sotsioloogid ...

Koguduse kingitus oma õpetajale ja Eesti kogudustele

Märtsi alul ilmus Eestis trükist E.E.L.K. Los Angelese koguduse asutaja ja endise õpetaja Rein Neggo raamat «Kodumõtteid», mille väljaandmist rahastas koguduse juures tegutsev Kaiv-Visse Mälestusfond. Raamatu said kingiks kõik välis- ja kodu-Eesti kogudused, praostid, erinevad raamatukogud jt. 13. mail 1918 Saaremaal Pihtla vallas sündinud, Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetanud ja Tartu ülikooli ...

Piibliseltsi üldkogu teeb muudatusi juhtimises

Eesti Piibliseltsi üldkogu koguneb 24. aprillil Tallinnas aastakoosolekule. Arutlusele tuleb Eesti Piibliseltsi põhikirja eelnõu.Eesti Piibliselti juhatus on teinud ettepaneku muuta EPSi juhtorganite struktuuri ja esitanud uue põhikirja projekti, millega seltsi liikmed on saanud tutvuda ja teha ettepanekuid. Milliseid muudatusi on oodata EPSi juhtorganite struktuuris?Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson:Juhtorganite struktuuri ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Gloucester'i piiskopkond ja Tewkesbury piiskop John Went. Palvetame, et suureneks meie ühtsus Kristuses. Samuti palvetame Norra kiriku Borg'i (Fredrikstadi) piiskopkonna ning selle piiskop Ole Christian Kvarme eest. Täname Alfa kursuste ja leeritöö kaudu uuenenud noorte osaduskondade eest.

Tema vermed, tema muhud…

Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. «Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust»; ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati; ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt; ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema ...

Palve

Tasub elada väga kaua, et näha iga Su nägu. Seda, mis on vaevu aimatav, kui ma käin Sinust kaugel, ja mis mind ometi ainiti jälgib. Seda, mida näen Jaani kiriku tipust Vabaduse väljakule vaadates ja mis moodustub tuhandetest tõttavatest, igavlevatest, ootavatest ja põgenevatest inimestest: võmmidest ja varastest, õpetajatest ja õpilastest, emadest ja isadest, lastest ja loomadest. Aga ka seda, mida näen ...

Helsingis tutvustatakse Eestit kui värsket Euroopa Liidu maad

Mai algul Soome pealinnas aset leidvatel «Positiivselt muutuv maa»-teemalistel Eesti päevadel tutvustavad Eestit erinevad kaubandus- ja turismiettevõtted. Oma väljapanekuga tahab kohal olla ka Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. 7.-9. maini toimub Helsingis Senativäljakul Eestit kui 1. mail Euroopa Liiduga liitunud maad tutvustavate Eesti päevade raames suur kaubalaat. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatava laada ...

Juhis koguduseelu hindamiseks

Kolmveerand aastat tagasi, 15. juulil 2003 kinnitas konsistoorium uue visitatsiooni korra. Eelmine küsimustik võeti vastu 14. juunil 1923 ning «Kiriku katsumise kava» oli visiteerimise aluseks tervelt kaheksakümmend aastat. Uus visitatsiooni kord koosneb kahest osast: esiteks seadusandlikust poolest, mis sätestab visiteerimise aja, läbiviija ja etteteatamise. Teine osa, küsimustik, koosneb ühtekokku 127 küsimusest. ...