Slava Ukraine

Lehenumber 14. aprill 2004 Nr 14 Archives - Eesti Kirik

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Southwark'i piiskopkond ja selle piiskop Tom Butler, samuti piiskopid Colin Buchanan (Woolwich'i piiskop), Nick Baines (Croydon'i piiskop) ja Richard Cheetham (Kingston'i piiskop). Palume õnnistust Bermondsey praostkonnale. Samuti palvetame Norra kiriku Bjørgvin'i (Bergeni) piiskopkonna ning selle piiskop Ole Danbolt Hagesæther'i eest. Palvetame Bjørgvin'i piiskopkonnas välja kuulutatud ...

Sulatatud hõbe

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästes, mis on viimasel ajal valmis ilmuma. Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu ...

Palve

See peaks nüüd olema lõpetatud Sa lamad hauas ja mina tõusin üles Ma vean sõrmega su suud mööda Tuld ei pursku ja mina elan ikka ja jälle Ja väidetavalt loodetavalt igavesti Minu kulmud on sama mustad kui sinul Aga ma ei ole nii kahvatu Veel kaks sekundit ja ma lähen hulluks Ja kivi veeretatakse jälle ette Kes olen mina et lunastada maailma Ärka ometi üles Mitte midagi ei ole lõpetatud Kuni mina elan ...

Ülestõusmispühade valguses

Kristuse ülestõusmisaja esimeses nädalas elades on meie südameis rõõm, vägi, võit ja vabadus. Sest Kristus on üles tõusnud! Tõesti Ta on üles tõusnud!Ülestõusmispühade eelõhtu teenistusest Hiiumaal Pühalepa kirikus oli võimalus televisioonisalvestusena osa saada kõigil. Eelõhtu teenistusi peeti toimetusele teadaolevalt ka Haapsalu toomkirikus, Viljandi Jaani, Tartu ...

Riigikogu võttis vastu võrdõiguslikkuse seaduse

Riigikogus võeti 7. aprillil vastu soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis peab tagama naistele ja meestele tööturul võrdse kohtlemise. Seadus jõustub Eesti Euroopa Liitu astumise päeval, 1. mail. Alates seaduse jõustumisest on töökohal soolise diskrimineerimise all kannatanutel võimalus pöörduda abi saamiseks kohtusse. Tulevikus hakkab sotsiaalministeeriumi juures nende küsimustega tegelema ...

Kristus pani kääbikutele ära

Oscari-võitja Mel Gibsoni maailmas kõmu tekitanud film «Kristuse kannatused» on nüüdseks jõudnud Eesti kinolinale. Kodumaised kriitikud räägivad küll meelsamini «Sigade revolutsioonist» ja Esto TV «Vali korrast», kuid ühtteist on vilksatanud meiegi meediakanalites.«Kristuse kannatusi» on peetud üheks edukamaks usuteemaliseks linateoseks filmikunsti ajaloos, vähemasti ...

Leeritund 1. osa

Mis on leer, milleks seda vaja, mida see annab? On väga tervitatav, et Eesti Kirik on otsustanud alustada leeriõpetust tutvustava rubriigiga. Küllap mõnelgi meie kiriku liikmel on vaja korrata leeris õpitut selleks, et tunda paremini Jumalat ja tema tahet ning täita oma osa kiriku täieõigusliku liikmena. Leerinurk ilmub kaheteistkümnes järgnevas Eesti Kirikus. Teemad on: Mis on leer, milleks seda vaja, mida see annab? Jumal - ...

Viimsi kirikupäevad

Esimesel ülestõusmispühal algasid terve nädala vältavad Viimsi kirikupäevad.Päevad avati Viimsi valla auväärseimas hoones - kindral Johann Laidoneri mõisas. Viimsi Püha Jaakobi koguduse diakon Erkki Juhandi tervitas kohaletulnuid vana kirikliku tervitusega: «Kristus on surnuist üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud surnuist!» ja soovis kõigile õnnistatud ...

Elukestev õppimine

Möödunud pühapäeval oli ülestõusmispüha. Kristus on võitja, Kiriku juht ja õpetaja. Meie oleme õpilased. Issand Jeesus Kristus annab meile Matteuse evangeeliumi lõpusõnades kolm tegevussuunda:minge (aktiivsus ja avatus oma ümbruskonna suhtes),ristige (Jumala sõna kuulutamine ja ülestõusnud Issanda ligioleku sakramentaalne vahendamine),õpetage (õpetamis- ja ...

Tanel Ots: Perekond on kõige tähtsam

Tanel Ots alustas tööd jumalariigi heaks noortejuhina Hageri koguduses, loogilist rada pidi järgnes sellele diakonitöö Hageris ja Saku abikirikus. Pärast Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari lõpetamist valiti ta Jüri koguduse õpetajaks. Lisaks sellele jätkub tal veel aega ja energiat töötada hingehoidjana Tallinna Diakooniahaiglas ning endale metsa rüppe talu ehitada.Sa oled pärit tugevate ...