Slava Ukraine

Lehenumber 31. märts 2004 Nr 12 Archives - Eesti Kirik

Meie ühiskonna «kümme käsku»

Eelmise nädala algul pidas Tartu ülikooli eetikakeskuses loengu ja seminari sel aastal 80-aastaseks saav, Marburgi ülikooli emeriitprofessor, Euroopa Vana Testamendi teoloogia grand old man, Tartu ülikooli audoktor Otto Kaiser. Lähtudes peatükkidest 2Ms 20 ja 3Ms 19 kõneles kaiser Otto (nii tavatsevad teda kutsuda Saksamaa tudengid) eetikast Vanas Testamendis, kümnest käsust ning religiooni seostest eetikaga. Kuulajad said teada, ...

Kiriku juhtimismudeliks ühine platvorm olemas

23. märtsil toimus juriidilise komisjoni, majandusnõukogu ja põhikirjakomisjoni ühine koosolek, kus arutati eri töögruppide alternatiivseid arusaamu kiriku juhtimisest. Ka Kirikukogu viimasel istungjärgul olid eraldi arutluse all piiskoppide ja Allan Kähriku esitatud ettepanekud muuta põhjalikult kiriku juhtimist. Esitatud ettepanekute väljatöötamisel on osalenud EELK majandusnõukogu (MN), kus eksministrite ...

Meid juhatanud armuga

Nõo kunagist õpetajat Martin Lippu olid meenutama kogunenud kohalikud koduloohuvilised.Nõo Laurentsiuse kogudus tähistab oma kunagise õpetaja, tuntud eesti kultuuritegelase Martin Lipu 150. sünniaastapäeva.Laupäeval, 27. aprillil kogunes kohalik rahvas Nõo koduloomuuseumi konverentsile kuulama ettekandeid Martin Lipust, ja neid oli üsna mitme kandi pealt.Teadmisi ja vaimsust ülikoolistKirikuloo õppejõud ...

Kas kirikut häbenetakse?

Viimasel ajal on hakanud siit-sealt kostma, et nõukogude aeg on tagasi tulnud. Inimesed häbenevad kirikut. Kipuvad ära koguduste juhatustest, liikmeannetused jätavad lihtsalt maksmata. Kas kirikut on või teda pole - ükskõik. Omal ajal lasksid riigiametnikud Ambrosius, Cassiodorus ja Gregorios Suur end valida vastu tahtmist piiskoppideks, sest see võimaldas olla inimestele kasuks (Arnold Toynbee, Uurimus ajaloost, lk 501j). ...

Hageri kogudusel läheb Agu Kaljuste käe all hästi

Agu Kaljuste on Hageri koguduse esimees juba kaheksakümnendate aastate lõpust alates. Keegi peab ju esimees olema, vastab ta küsimusele, et miks just tema. Aga see ei takista tal oma tööd tegemast hinge ja südamega.Kui kaua oled Hageri kogudust juhtinud?Juhatuses olen kuskil kaheksakümnendate aastate algusest ja esimees vast kaheksakümnendate lõpust - oma 20 aastat saab juhatuses oldud. Alguses olin juhatuse sekretär, siis ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku York'i provintsi Durham'i piiskopkond ja selle piiskop Tom Wright, samuti Jarrow piiskop John Pritchard ja assistent Stephen Sykes. Palvetame hiljuti piiskopiametisse seatud Tom Wrighti teenimise eest. Samuti palvetame Norra kiriku Hamari piiskopkonna ning selle piiskop Rosemarie Köhni eest. Palvetame piiskopkonnas katsetatava uue praostkondade visiteerimise süsteemi eduka rakendumise ning piiskopkonna noortetöö ...

Kummaline ikoon

Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga ...

Palve

Avatud laotuses Jumala silmad ühe nimi on Hirm ja teise nimi Arm Kumma silma all on minu elu ja maailm Midagi sõltugu sinustki vastab Jumal ja naeratab Päikesetõusus variseb Paabeli torn Avo Üprus

Kokkulepe kiriku ja muusikute vahel sõlmitud

22. märtsil kirjutati alla koostööleping EELK Kirikumuusika Liidu (KML) ja kirikuvalitsuse vahel. Aastakoosolekule kogunenud kirikumuusikud heitsid pilgu möödunule ja tegid tulevikuplaane. Assessor Tiit Salumäe sõnul loodi koostöölepingu allkirjastamisega pretsedent. «See on tähtis,» ütles Salumäe, «sest lepinguga reguleeritakse mõlemapoolsed hoiakud.» Koostööleping, mis ...

Määrati pensione ja moodustati diakoonianõukogu

Konsistooriumi täiskogu pidas 9. märtsil järjekordset istungit. Õpetaja Toomas Paul otsustati tema avalduse alusel vabastada Tallinna Jaani koguduse teenimisest ja määrata ta emerituuri alates 1. novembrist. Valdo Reimann kinnitati Jõgeva koguduse õpetajaks alates 9. märtsist ja Tatjana Peetersoo vabastati Vara koguduse hooldajaõpetaja kohustustest tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist. Samuti tagasiulatuvalt vabastati diakon ...

Peapiiskopi kandidaadiks nõusolekud antud

23. märtsil oli konsistooriumis piiskopliku nõukogu koosolek. Kuulati ära põhikirja eelnõu väljatöötamise hetkeseis, sellele järgnesid praostide ülevaated oma praostkonna tegevusest 2003. aastal. EELK arengukava tutvustamise ja selle vajalikkuse arutelus jõuti seisukohale, et kiriku tegevuse sihtide seadmiseks ja enesekontrolliks on see igati vajalik. Iseasi, kas arengukavas suunana seatu peab juba olema eelarvega ...