Slava Ukraine

Lehenumber 10. märts 2004 Nr 9 Archives - Eesti Kirik

Sõnad, mille taga on elu

Eelmisel kolmapäeval ETV saates «Foorum» arutleti religiooniõppe vajalikkuse üle.Kõige rohkem võttis sellel teemal sõna Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor Lauri Leesi, kelle sõnadevool muutis diskussioonisaate nii mõneski lõigus tema innustunud monoloogiks. Religiooniõppe pooldajad, Rocca al Mare Kooli õppedirektor Olavi Otepalu ja keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk, rääkisid ...

Mis saab põhikirjast?

SAMAL TEEMAL: Küsimusi rohkem kui selget arusaama, EK 21.01.2004; Kirikukogu katkestas põhikirja lugemise, EK 3.12.2003; Üks vaatenurk EELK uuele põhikirjale, EK 5.11.2003; Praostkondades jätkub arutelu uue põhikirja üle, EK 22.10.2003; Eesti Vabariik registreerib Jeesuse Kristuse olemasolu, 22.10.2003; Põhikirja eelnõu koostades lähtuti praktilistest vajadustest, EK 15.10.2003; Pindis arutati EELK põhikirja uut ...

Ühendab aegu ja inimesi

Laupäeval, 6. märtsil kutsus Eesti Kiriku toimetus oma sõpru Eesti Rahva Muuseumi näitusemajja tähistama ajalehe 80. sünnipäeva.Kuigi suuremas plaanis on 80 aastat köömes, on see aeg ühe lehe jaoks märkimisväärne, olgugi et tegelikku ilmumisaega koduses Eestis tuleb kirikulehel mõõta 30 aastaga. Lehe taasilmumisest ja intervjuusid eelmiste peatoimetajatega on olnud võimalus juba lehest ...

Aeg tulnud maa ja mere pealt

Meenub üks särav suvine päev, mil Ruhnus tormivangis olnud peapiiskop Pajula koos noorte lõõtspillimängijate ja muu toreda seltskonnaga väikesele laevale astus ja sõit Kingissepast Kuressaareks muutunud linna poole võis lõpuks ometi alata.Algus oli ilus - meri üsna vaikne ja päike nii soe. Meie võimas mootorimürinat trotsiv laul ja pillimäng kaikus mere kohal. Siis aga tõusis tuul ja meri ...

Kuno Pajula on käinud läbi pika tee jutlustajast peapiiskopini

Homme, 11. märtsil tähistab peapiiskop emeeritus Kuno Pajula 80. sünnipäeva. Alljärgnev usutlus on tehtud juubelieelsel nädalal peapiiskopi õdusas kodus Mustamäel.«Mu isa võttis osa I maailmasõjast, Vabadussõtta tuli ta juba ohvitserina ning Vabadusristi kavalerina. Pärast sõja lõppu oli tal valida, kas teha sõjaväelist karjääri või võtta endale talu, mida ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Mandrieuroopa piiskopkond ja piiskopid Geoffrey Rowell ja David Hamid (Euroopa piiskop). Palvetame 270 üle Euroopa, Põhja-Aafrika ning Aasia asuva koguduse ja nende vaimulike eest, kes sageli teenivad kaasusklikest eraldatuse tingimustes. Samuti palvetame Iirimaa kiriku Armaghi provintsi Armaghi piiskopkonna ja peapiiskop Robin Eames'i eest. Palvetame jätkuva lepitustöö eest lõhestatud ...

Inimesel on vaid kaks valikut

Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadele. Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Seda ...

Palve

Ma palun, et aitaksid mind Sinu kannatava armastuse järgi kõnelda tegude keeles. Kui olen asunud armastuse teele, ei kohkuks kahtluste kitsikuses, pöörduks kiuslike leeri, laseks ahvatleda hoolimatusel ega lubaks enesehaletsusel hävitada valguse lapse õnnistust.Naatan HaamerMõttehetkTõeline armastus on see, mida tuntakse oma armastatu vastu üksnes oma vabast tahtest… See armastus kestab, kuni armastatu elab. Aga ...

Usk kannab

Juristist Paide linnapea Tõnis Kõiv (33) on üks Eesti esindajatest Euroopa Komisjoni Regioonide Komitees. Eesti Kirik tundis huvi, millega selles komitees tegeletakse.Tõnis Kõiv: Tegemist on 1993. a Maastrichti lepingu alusel loodud organisatsiooniga, kelle ülesandeks on teha kuuldavaks regioonide ja omavalitsuste hääl Euroopa Liidu (EL) koridorides. Regioonide Komitee mõte on selles, et kui ELi otsused mõjutavad ...

Erakorralisel Kirikukogul arutatakse põhikirja üle

16. märtsil peetakse Usuteaduse Instituudis XXVI Kirikukogu 6. erakorralist istungjärku, mille tähtsamaks punktiks on EELK uue põhikirja II lugemine. Kirikukogu määrab ka koguduste ning praostkondade juhtorganite ja XXVII Kirikukogu liikmete valimiste aja. Palju kõneainet pakkunud uue põhikirja ettevalmistus on jõudmas lõpule, teisipäeval hääletatakse sisse viimaseid parandusettepanekuid, mis ...

Konsistooriumi täiskogu istung

Veebruarikuu istungil otsustati EELK üldomandiks võetud kinnistut Tallinnas Tehnika tänav 115 välja üürides, ruume kasutades või hallates tulevikus arvestada hoone algset sihtotstarvet. Nimetatud krunt soetati ning aastal 1995 valminud maja ehitati Schleswig-Holsteini Diakooniakeskuse poolt kingitud varaga EELK diakooniatööks. Konsistooriumi otsusega kinnitati Heikki Pietilä kristliku kasvatuse ning laste- ja ...

Aitab usus kasvada

Usu põhiküsimusi käsitlev seminar «Reis usumaale» kestis Tartu Pauluse kirikus jaanuari keskpaigast veebruari esimese neljapäevani. Nelja nädala jooksul käidi koos kaheksa korda. Selle uskuäratava 7 vihikust koosneva materjali on kokku pannud dr Burghard Krause Saksamaalt Düsseldorfist. Seminari «Reis usumaale» nii-öelda maaletoojad on Michael Schümers ja Merike Schümers-Paas Saksamaalt. 2000 aastat ...

Rondellus – Maarjamaalt Marylandi

Baltimore eesti kogudusele armsas Markuse kirikus kõlas 14. veebruaril kaunis keskaegne muusika. Üle sajapealisele publikule, mis koosnes nii eesti koguduse liikmetest kui ka ameerika muusikahuvilistest (kes moodustasid enamuse) esines Rondellus oma esimese kontserdiga siinpool ookeani. Rondellus esines neljaliikmelisena: ansambli asutajad Maria ja Robert Staak, Evi Kopli ja Veikko Kiiver. Programm «Salve Stella» koosnes neitsi Maarjale pühendatud ...

Thomas Kempisest. Kristuse jälgedes.

Thomas Kempisest. Kristuse jälgedes. Kirjastusselts Logos, 2003, 312 lk. Kirjastusselts Logos andis uuesti välja 1441. aastal Madalmaades Sint-Agnietenbergi kloostris Zwolle lähedal kirja pandud Thomas Hemerken van Kempeni käsikirja. Kuigi vaidlused käsikirja autori üle jätkuvad ja autorlust on pakutud 35 mehele, on uurijad üha enam seisukohal, et kirjutaja oli Thomas Kempisest. Esmakordselt ilmus raamat eesti kelles 1821. aastal, ...

Hoobid minule

2. märts, kell on 14.40. Tulin vaatamast filmi «The Passion of the Christ» (Kristuse passioon). Ma ei käi kinos, olgugi et Hollywood on külje all. Seekord tegin erandi, sest sain e-kirja Eestist, Sirje Semm palus mul minna seda filmi vaatama ja anda oma hinnang nähtule. Põhjus, miks ma kinos ei käi, seisneb selles, et minu arvates on see suur äri. Keegi rikas saab veelgi rikkamaks, keegi jääb vaesemaks, minnes vaatama ...