Lehenumber » Väljaanded » 3. märts 2004 Nr 8

Inimese igal elujärgul on oma väärtus ja tähendus

Peapiiskop Jaan Kiiviti jutlus iseseisvuspäeva 86. aastapäeval Tallinna Kaarli kirikus Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Jh 14:18–19 Armas iseseisvuspäeva kogudus. Inimesel on jõudu elada, kui tal on lootus saavutada midagi paremat, kui tal on usku, et ta kuulub suuremasse tervikusse ja et see tervik püsib ...

Aga Torontos on ikka talv!

Kas pole kummaline, et see, mida oled mitme kuu jooksul enesestmõistetavaks pidanud, tundub äkki üllatav – piisab vaid nädalast Inglitelinnas ja selle läheduses. Lumehangede vahelt ja näpistava külma tuulega Torontost 16. veebruaril lahkudes teadsime vaid teoreetiliselt, et vaid viie lennutunni kaugusel on Eesti mõistes kena suvi. Kui aga soojas tuules kõikuvaid palme, õitsvaid lilli ja põõsaid, Inglitelinna ...

Vaimulikud kõnelesid kirikule olulisist asjust

Tuhkapäeval, 25. veebruaril toimus Kuressaares Saarte praostkonna vaimulike koosolek, millel osalesid pea kõik Saaremaa ja Muhu koguduste õpetajad ja diakonid. Hiiumaalt tulid otse üle jää usuteaduse üliõpilane Antti Leigri ning allakirjutanu. Koosoleku alguses andis praost Veiko Vihuri ülevaate Saarte praostkonna 2003. aasta arvutabelist, mis on veidi murettekitav: kasvanud on vaid armulaualiste arv ja kiriklike matuste hulk, ...

Eesti Kirik küsib: Milline on Eesti Kiriku tähendus sinule ja kirikule tervikuna?

Rein Neggo, emeriitõpetaja North Hollywoodist USAst: Ajaleht EELK häälekandjana on kujunenud oma sisu poolest jõuallikaks, kust juhtkirjade, jutluste, informatsiooni ja artiklite kaudu ammutame uut kiriklikku ning rahvuslikku eluvaimu praeguses katkises maailmas. Sellisena on ta asendamatu meie kogudusi ühendava tegurina, mitte ainult kodumaal, vaid ka paguluses tekkinud eesti kogudustega üle terve maailma. Lugejana olen tundnud palju ...