Lehenumber » Väljaanded » 3. märts 2004 Nr 8

Aga Torontos on ikka talv!

Kas pole kummaline, et see, mida oled mitme kuu jooksul enesestmõistetavaks pidanud, tundub äkki üllatav – piisab vaid nädalast Inglitelinnas ja selle läheduses. Lumehangede vahelt ja näpistava külma tuulega Torontost 16. veebruaril lahkudes teadsime vaid teoreetiliselt, et vaid viie lennutunni kaugusel on Eesti mõistes kena suvi. Kui aga soojas tuules kõikuvaid palme, õitsvaid lilli ja põõsaid, Inglitelinna ...

Vaimulikud kõnelesid kirikule olulisist asjust

Tuhkapäeval, 25. veebruaril toimus Kuressaares Saarte praostkonna vaimulike koosolek, millel osalesid pea kõik Saaremaa ja Muhu koguduste õpetajad ja diakonid. Hiiumaalt tulid otse üle jää usuteaduse üliõpilane Antti Leigri ning allakirjutanu. Koosoleku alguses andis praost Veiko Vihuri ülevaate Saarte praostkonna 2003. aasta arvutabelist, mis on veidi murettekitav: kasvanud on vaid armulaualiste arv ja kiriklike matuste hulk, ...

Eesti Kirik küsib: Milline on Eesti Kiriku tähendus sinule ja kirikule tervikuna?

Rein Neggo, emeriitõpetaja North Hollywoodist USAst: Ajaleht EELK häälekandjana on kujunenud oma sisu poolest jõuallikaks, kust juhtkirjade, jutluste, informatsiooni ja artiklite kaudu ammutame uut kiriklikku ning rahvuslikku eluvaimu praeguses katkises maailmas. Sellisena on ta asendamatu meie kogudusi ühendava tegurina, mitte ainult kodumaal, vaid ka paguluses tekkinud eesti kogudustega üle terve maailma. Lugejana olen tundnud palju ...

Leeriõpetusele kinnitust laagritest

Tänase lehe 7. leheküljel avaldab Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) informatsiooni selle kohta, kuidas taotleda leerilaagrite toetuseks raha Soome Kiriku Välisabilt. LNÜ on välja töötanud tingimused, millele raha taotlev kogudus vastama peab, vastasel juhul on toetuse taotlemine raskendatud. Leerilaagreid korraldatakse Eestis tavalise leerikursuse kõrval üha enam ning EELK kodulehel intranetis võib ...