Lehenumber » Väljaanded » 18. veebruar 2004 Nr 6

Eesti Vabariigi teenetemärkide saajad

President Arnold Rüütel annab Eesti Vabariigi 86. aastapäeva puhul riigile ja rahvale osutatud teenete eest riikliku autasu kokku 447 inimesele. Nende hulgas paljudele kirikuga seotud inimestele kodu- ja välismaal. Maarjamaa Risti III klass Henning Christoph Kramer – kirikuõpetaja, Eesti-Saksa suhete edendaja, Eesti teoloogiahariduse toetaja Henning Cristoph Kramer on sündinud 20. augustil 1940 Owschlagi külas Schleswig-Holsteini ...

Gustav-Adolf-Werk (GAW):

on vanim evangeelne abiorganisatsioon Saksamaal, rajatud 1832 Leipzigis; toetab religioosseid vähemusi maailmas. GAW partneriteks on 50 protestantlikku vähemuskirikut Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Kesk-Aasias, kokku 35 riigis. Alates 2000. aastast toetab GAW ka siseriiklikku diasporaatööd; aitab kogudusi üles ehitada, abistab kirikute ja kogudusemajade ostu, ehituse või renoveerimisel juures, koguduse sotsiaalsete, diakoonia-alaste ja ...

Ainult üks küsimus: Kellele on mõeldud vastavatud interneti raamatupood?

Meelis Süld, MTÜ Kompass juhatuse liige, internetipoe projektijuht: TNS Emori uuringu järgi kasutab umbes 47 protsenti 15–74aastastest eestlastest internetti ja ilmselt on see suhtarv kristlaste hulgas samasugune. Seega on pooltel eestlastel ligipääs kristliku portaali Kompass raamatupoele. Ühe sihtgrupina võikski välja tuua need inimesed, kes kasutavad igapäevaselt arvutit, on harjunud suhtlema elektroonilisel teel ja tegema oma ...

Öösel

Haiglasse olin sattunud käevigastusega: mul opereeriti vasakut kätt, mis töö juures lõikehaava sai. Mul nagu kohe tõmbas haavu külge, väiksena käisin harva sidumata näpuga ringi. Kui sõrmed üle vaatasin, siis seitse-kaheksa jäädavat armi lugesin kokku, neist igaühest oma mälestus. Nüüd oli aega siin Kubija mändide vahel lamada ja päev otsa lakke vahtida. Lahtisest palatiuksest ...

«Kaht leptonit» lugedes meenub…

Mul õnnestus kuulata õp Joel Luhametsa jutlusi Kuressaare Laurentiuse kirikus aastail 1984–1989. Olen tänulik, et ma just siis elasin üle usulise ärkamise, olen tänulik, et mu kodukirik muutus mulle nii armsaks. Õpetaja Luhametsa jutlused olid nii lihtsad, nii arusaadavad, neis oli alati sedavõrd kindlalt tunda Jumala sõna, et see mõnikord lausa kohutas. Mäletan, kuidas ta ühes maakirikus jutlustades ütles: ...

Õpetajat meenutades

Mälestusi praost Erik Hiisjärvest ja muistsest Toomkirikust Psühholoogid ütlevad, et kõige suurem mõju inimese kujunemisele on nendel kogemustel, mis inimene omandab esimestel eluaastatel ja murdeeas. Astusin esmakordselt üle kirikuläve kaheteistkümneaastasena. Selleks kirikuks oli Tallinna Toomkirik ja selle kiriku õpetajaks praost Erik Hiisjärv. Ei osanud tollal aimatagi, kuivõrd suur mõju saab sellel ...

Ühte sammu teiste Euroopa ülikoolidega

Usuteaduse Instituudis alustas oma õpinguid 15 magistranti. «Tänane päev, 10. veebruar 2004 jääb kirikliku hariduse ajalukku tähtsa päevana,» ütles Usuteaduse Instituudi dekaan Randar Tasmuth instituudi magistrantuuri avaaktusel. Rõhutades sõna «magister» tähendust (õpetaja – ladina k), märkis dekaan, et taas ollakse jõutud sellele ajaloolisele tasemele, kus alates magistrikraadist ...

Haruldane orel saab korda

Valga kiriku väärtusliku oreli remonti aitab lõpetada Saksa Liitvabariik. Eelmisel nädalal kirjutasid Saksa suursaadik Eestis Jürgen Dröge ja Valga Jaani koguduse õpetaja Peep Audova alla lepingule, mille kohaselt toetab saatkond Valga ainulaadse Ladegast-oreli renoveerimise lõpptöid. Oreli remont on kestnud kuus aastat ning töö maksumus on umbes 220 000 krooni. Põhiosa oreli taastamistöödest on toetanud ...

Uus põhikiri tuleb – teist teed ei ole

Lähikuudel võetakse Kirikukogus vastu EELK uus põhikiri. Praost Veiko Vihuri, kellega Eesti Kirik sel teemal vestles, kinnitab, et põhikiri võetakse vastu igal juhul, ent mis kujul, see pole veel kindel. Olete koos Märjamaa koguduse õpetaja Illimar Toometiga uue põhikirja eelnõu välja töötades teinud väga suure töö. Kas oma koguduse töö kannatama ei kippunud? Olen nelja koguduse ...

Valgeid laike Tallinna Toomkiriku oreliloos

Tallinna Toomkiriku orelite ajaloo uurimine on olnud aktuaalne juba mitu aastat. Kui 1998. aastal toomkiriku Ladegast-Sauer-orel restaureeriti, anti selle puhul välja vihikuke oreli ajaloo, restaureerimise ja Tallinna Toomkiriku Oreli Fondi tegevuse kohta. Lisandunud uurimistöö arhiivides on andnud avaldatule huvipakkuvat lisa. Need tähtsad arved Kunstiajaloolase Sulev Mäevälja teostatud uurimise põhjal valmis artikkel, mis on avaldatud ...

Kirikute Maailmanõukogu president pühitsetakse ametisse

Augustis Kirikute Maailmanõukogu (KMN) peasekretäriks valitud dr Sam Kobia (pildil) seatakse täna Genfis ametisse. Pidulikul jumalateenistusel Genfi Oikumeenilise keskuse kabelis teenivad kohalike kirikute ning oikumeeniliste organisatsioonide esindajad. Sam Kobia valiti peasekretäriks KMN keskkomitee kinnisel istungil 28. augustil 2003, tema vastaskandidaadiks oli dr Trond Bakkevig. Kobia oli enne peasekretäriks valimist KMN erisaadik Aafrikast. ...

Seminar õigest laulmisest

9. veebruaril toimus Usuteaduse Instituudis kirikumuusikutele täiendkoolitus, kus teemat «Koguduselaul ja koraaliraamatud Eesti- ja Liivimaal 19. saj I poolel» avas dr Toomas Siitan. Kirikumuusikas, nagu mitmel teiselgi alal, on läbi aastasadade vaieldud tõe üle. Milline on õige koguduselaul ja kuidas seda laulma peaks, selle üle on eriti palju arutletud 19. sajandil. Vana laulmisviis Siitan rääkis loengu sissejuhatavas ...

Eesti lipu ajalugu

4. juunil möödub 120 aastat sinimustvalge lipu pühitsemisest. Sinimustvalge värvikombinatsiooni idee sündis 29. septembril 1881. aastal Tartus korp! Vironia osakonna (praegu Eesti Üliõpilaste Selts) asutamiskoosolekul. Millest tulenes värvivalik ning mida pidid need tähendama? Ühest vastust küsimusele ei ole, kuid üldiselt pidid värvid kajastama eesti rahva iseloomu ja aateid; tähistama rahvariiete ...

Toomkoguduses vahetus võim

Ümbermaailmareisilt koju jõudnud Raido Rüütel jätkab 15. veebruarist Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse esimehena. Jüri Ehasalu, kelle volitused juhatuse esimehena kehtisid tähtajaliselt alates 2002. aasta juunist, jätkab aseesimehena, nagu varemgi. Koguduse juhatus tänas Jüri Ehasalu esimehena tehtud töö eest. EK