Lehenumber » Väljaanded » 11. veebruar 2004 Nr 5

Uue põhikirja eelnõu aspekte

Ligi kolme kuu jooksul on EELK koduleheküljel Intranetis olnud kättesaadav kiriku uue põhikirja eelnõu (UPE). Möödunud sügisel ja talvel on selles sisalduvate uuenduste tutvustamiseks korraldatud arutelusid 10 praostkonna vaimulike-töötegijate koosolekutel. Nii mõnelgi pool on kaasatud koguduste juhatuste esimehi. Tallinna praostkond pidas vajalikuks teema aruteluks kutsuda kokku eraldi sinodikoosolek. Mitteametlikke vestlusi ...

Toimetuse postist

Miks nii hilja? Aastakümneid on olnud tsiviliseeritud ühiskonnas tavaks oma sõpradele saadetavate jõulutervituste ümbrikutele lisada ühiskondlike toetusfondide jõulumarke. Eesti Piibliselts alustas selle hea tava 8 aastat tagasi, andes välja seeria jõulumarke ja levitas seda posti teel jõulutervitusena EELK koguduste liikmeskonna seas. Olen aastaid seda ettevõtmist toetanud ja neid jõulumarke lähetanud oma ...

Aega on vähe ja tööd tohutult!

Jaanuaris kirjutas üheksa kirikuõpetajat oma esimese aruande iseseisva koguduseõpetajana. Suvel pastoraalseminari lõpetanud ning 8. augustil EELK vaimulikuks ordineeritud naistel ja meestel on kindel koht Eesti kirikus. Nad tunnevad oma tööst rõõmu ja saavad inimestega hästi läbi. Praegu aktiivselt kogudusetöösse sukeldunud õpetajate mõtteid kokku korjates tundus, et kõigil on palju tegemist: kellel ...

Seespool vanglamüüre

Juba aastaid on riigivõim toetanud usulist tööd vanglates, luues sinna palgalised kaplani ametikohad. «Jumala armust on meil võimalik vaimulikult teenida neid, kes mitmesugustel põhjustel – kes töö, kes karistusena – viibivad vanglamüüride vahel,» ütles vanglate peakaplan Igor Miller Eesti Kirikule. Praegu ootavad Tartu ja Murru vangla endale kahte uut vaimulikku. Kaplani põhiülesandeks on teenida ...

Narva kirik ja inimesed fotodel

Möödunud kolmapäeval avati Narvas Hermanni kindluses Aleksandri Suurkirikule pühendatud näitus «Taassünd». Näituse idee pärineb Narva koguduse õpetajalt Villu Jürjolt, teostus aga on tehtud käsikäes ajalehe Narvskaja Gazeta fotograafi Irina Kivimäega. Viimane on oma töö tõttu kirikut ja seal toimunud üritusi korduvalt pildistanud. Nii tegigi õpetaja Jürjo talle ettepaneku ...

100 aasta õpetaja Oskar Pastiku sünnist

Oskar Pastik sündis 15. veebruaril 1904 Viljandimaal Rimmu vallas Õisu-Uuemõisas metsavahi Mihkel Pastiku ja Liisa (sündinud Vihvelin) esimese lapsena. Perekonnas olid veel nooremad vennad Hans ja August. Lõpetas Viljandi maakonna poeglaste gümnaasiumi 1925 ja 1930 Tartu ülikooli usuteaduskonna, kus omandas usuõpetaja kutse. Kodumaa-aastad Pärast prooviaastat Narva praostkonnas praost Jakob Jalajase juures ordineeriti ...

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Õpetajate Konverentsi pöördumised

EELK Õpetajate Konverentsi pöördumine Eesti Vabariigi Presidendi, Riigikogu, valitsuse ja rahva poole 2003. aasta 14. septembril tegi eesti rahvas ajaloolise tähtsusega otsuse ühineda Euroopa Liiduga. Kuigi tegelik ühinemine leiab aset tänavu 1. mail, on EELK Õpetajate Konverentsi juhatus teinud ettepaneku kuulutada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 2004. aasta teemaks «Euroopa – meie ühine kodu». EELK kui vaba ...

Põltsamaa on noorte jaoks tõmbekoht

Põltsamaa VII noorte talvepäevad teemal «Siin ma olen» (1Sm 2:4) olid seekord erilised oikumeenilise osalejaskonna poolest. «Siin ma seisan teie ees ja mulle meeldib siin olla,» tervitas koguduse õpetaja Kalle Kadakas Põltsamaa Niguliste kirikusse kõikjalt Eestist kogunenud noori. «Siin ma olen!» oli talvepäevade läbiv teema, mille lahtiarutamist jätkas avapäeva õhtul diakon Kristi ...

Ainult üks küsimus

Läinud nädalal kogunes selle aasta esimesele koosolekule SA EELK Usuteaduse Instituudi nõukogu. Mida koosolekul arutati?Sihtasutuse nõukogu liige, haridusassessor Arne Hiob: Koosolekul oli kuus punkti. Esiteks sihtasutuse nõukogu juhatuse esimehe ehk rektori dr Alar Laatsi kinnitamine ametisse. Sama päevakorrapunkti juurde kuulus eelmise rektori, mag Allan Kähriku vabastamine juhatuse esimehe kohalt. Teiseks päevakorrapunktiks oli ...