Lehenumber » Väljaanded » 11. veebruar 2004 Nr 5

Välisuudised

Ususümboleid keelustav seadus Prantsuse valitsus kiitis kolmapäeval, 28. jaanuaril heaks seaduse, mis keelab silmatorkavate religioossete sümbolite kandmise koolis. Valitsuse otsus tähendab vastuolulise seaduse, millega keelataks moslemi pearättide, juudi pigimütsikeste ja suurte kaelaristide kandmine, saatmist parlamendile arutamiseks. Seaduseelnõus märgitakse, et koolides on keelatud kanda märke või riideid, mis ...

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Õpetajate Konverentsi pöördumised

EELK Õpetajate Konverentsi pöördumine Eesti Vabariigi Presidendi, Riigikogu, valitsuse ja rahva poole 2003. aasta 14. septembril tegi eesti rahvas ajaloolise tähtsusega otsuse ühineda Euroopa Liiduga. Kuigi tegelik ühinemine leiab aset tänavu 1. mail, on EELK Õpetajate Konverentsi juhatus teinud ettepaneku kuulutada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 2004. aasta teemaks «Euroopa – meie ühine kodu». EELK kui vaba ...

Lühiuudised

Soomepoisid kogunesid tähtpäeval PaldiskisseSoomepoisid tähistasid 8. veebruaril Paldiskis 1944. a Soomes Taaveti Konvola lähistel Soome saabunud eesti vabatahtlikest oma väeosa JR-200 moodustamise 60. aastapäeva. Kohal olid Soome Sõjaveteranide Eesti Ühenduse esindajad, Kaitseliit, Naiskodukaitse, kohalik garnisoon. Päev algas kell 10 lillede paneku ja tervitussõnadega soomepoiste mälestuskivi juures. Kella 11ks ...

Põltsamaa on noorte jaoks tõmbekoht

Põltsamaa VII noorte talvepäevad teemal «Siin ma olen» (1Sm 2:4) olid seekord erilised oikumeenilise osalejaskonna poolest. «Siin ma seisan teie ees ja mulle meeldib siin olla,» tervitas koguduse õpetaja Kalle Kadakas Põltsamaa Niguliste kirikusse kõikjalt Eestist kogunenud noori. «Siin ma olen!» oli talvepäevade läbiv teema, mille lahtiarutamist jätkas avapäeva õhtul diakon Kristi ...

Peterburi Jaani kiriku taastamise heaks

Pühapäeval, 8. veebruari õhtul oli Vikerraadio eetris Reet Valingu saade Peterburi Jaani kirikust. Saatesarja «Siin Euroopa» järjekorras 175. saade oli pühendatud Peterburi Jaani kiriku olukorrale ja sellele, kuidas Eesti naisorganisatsioonide koostööketti kuuluvad naised on otsustanud euroopalikul moel esitada üleskutse ühistegevuseks Loode-Euroopas tasakaalu tagavale üritusele. Kodanikukoolituse raames Peterburis ...

Eesti lipu aasta välja kuulutatud

President Arnold Rüütel kuulutas 2. veebruaril Tartu rahulepingu 84. aastapäeva kogunemisel Tartus Vanemuise t 35 maja ees, kus omal ajal rahuleping allkirjastati, välja Eesti lipu aasta. President lausus oma kõnes, et sinimustvalge all võideldes on sündinud meie riiklik iseseisvus ja nendesamade värvide all laulsime oma riikliku sõltumatuse jälle tagasi. President Rüütli sõnul on eriti kohane 2004. aastat ...

Kiriku põhikiri on meie kõigi asi

10. veebruaril lõppes parandusettepanekute esitamise aeg EELK uue põhikirja eelnõusse. Ometi pole midagi veel otsustatud ja nii ei peaks vaibuma avalik diskussioon uue põhikirja üle, sest EELK põhikiri pole riigivõimu jaoks kirjutatud ega ole kirikuvalitsuse siseringi probleem, vaid meie kõigi vaimse ema, kiriku, toimimist määrav dokument. Usukinnitust ja julgeid veksleid Muidu väga lakoonilises põhikirja ...

Uue põhikirja eelnõu aspekte

Ligi kolme kuu jooksul on EELK koduleheküljel Intranetis olnud kättesaadav kiriku uue põhikirja eelnõu (UPE). Möödunud sügisel ja talvel on selles sisalduvate uuenduste tutvustamiseks korraldatud arutelusid 10 praostkonna vaimulike-töötegijate koosolekutel. Nii mõnelgi pool on kaasatud koguduste juhatuste esimehi. Tallinna praostkond pidas vajalikuks teema aruteluks kutsuda kokku eraldi sinodikoosolek. Mitteametlikke vestlusi ...

Toimetuse postist

Miks nii hilja? Aastakümneid on olnud tsiviliseeritud ühiskonnas tavaks oma sõpradele saadetavate jõulutervituste ümbrikutele lisada ühiskondlike toetusfondide jõulumarke. Eesti Piibliselts alustas selle hea tava 8 aastat tagasi, andes välja seeria jõulumarke ja levitas seda posti teel jõulutervitusena EELK koguduste liikmeskonna seas. Olen aastaid seda ettevõtmist toetanud ja neid jõulumarke lähetanud oma ...