Lehenumber » Väljaanded » 4. veebruar 2004 Nr 4

Porvoo eestpalvekalender

8. veebruaril võetakse eestpalvesse Inglise Kiriku Canterbury provintsi Bristoli piiskopkond ja selle piiskop Mike Hill, samuti Swindoni piiskop Michael Doe. Palvetame piiskop Mike eest tema esimesel aastal Bristoli piiskopina. Samuti palvetame Iirimaa Kiriku Armaghi provintsi Metahi ja Kildare piiskopkonna ning piiskop Richard Clarke'i eest. Täname elu eest kirikus ning palvetame piiskopkonna ja piiskopi eest.

Ainult üks küsimus

Isamaaliidu Lääne-Virumaa piirkonna juhatus esitas 13. juunil valitavasse europarlamenti kandideerima Tunne Kelami, Mart Laari ja Algur Kaerma. Kas koguduseõpetaja ja linnavolikogu esimehe kogemused on piisavad tööks europarlamendis? Algur Kaerma, Tapa Jakobi koguduse õpetaja, Tapa linnavolikogu esimees: Mõningased kogemused tööks Euroopa Parlamendis on vaid praegustel Eestist lähetatud vaatlejatel. Kõigil teistel on ...

Lühiuudised

Kaitsejõud ja Caritas avasid spordisaali Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts ja katoliikliku heategevusorganisatsiooni Caritas juhatuse esimees Lagle Parek avasid esmaspäeval Caritase ning kaitsejõudude koostöös valminud maadlus- ja käsitsivõitluse saali endises Tallinna Tööstuskooli hoones aadressil Kotka 12. Kaitsevägi korraldab värskelt avatud saalis peamiselt instruktorite koolitusi, regulaarselt ...

Kirik ja kristlus ühinevas Euroopas

Õpetajate Konverentsi korraline istungjärk teemal «Euroopa – meie ühine kodu» toimus 27. ja 28. jaanuaril Pärnumaal Audru vallas. Konverentsil osalenud 89 vaimulikku ja teoloogi kuulasid ära neli ettekannet, osalesid kümnes rühmas toimunud rühmatöös ning kuulasid ettekandeid ja osalesid aruteludes EELK uue põhikirja ning EELK visiooni ja missiooni üle. Konverentsi poolt valiti Kirikukogu asendusliikmeks ...

Murru vangid tegid teatrit

Murru vanglas tegutseva vahialuste kirjandusklubi «Kulg» liikmed esitasid 30. jaanuaril Rahvusraamatukogu teatrisaalis Juhan Viidingu ja Tõnis Rätsepa eksistentsiaalset kultusnäidendit «Olevused». Vaatajate ette astusid kuus nimetut, üksnes numbritega tähistatud olevust, keda kehastasid Jaanus Kumm, Lauri Siidam, Anatoli Solovjov, Kristo Suur, Kalle Pork, Kaido Rein, Veiko Männik ja Gert Krinpus. «Olevuste» ...