Lehenumber » Väljaanded » 4. veebruar 2004 Nr 4

Kirik ja kristlus ühinevas Euroopas

Õpetajate Konverentsi korraline istungjärk teemal «Euroopa – meie ühine kodu» toimus 27. ja 28. jaanuaril Pärnumaal Audru vallas. Konverentsil osalenud 89 vaimulikku ja teoloogi kuulasid ära neli ettekannet, osalesid kümnes rühmas toimunud rühmatöös ning kuulasid ettekandeid ja osalesid aruteludes EELK uue põhikirja ning EELK visiooni ja missiooni üle. Konverentsi poolt valiti Kirikukogu asendusliikmeks ...

Murru vangid tegid teatrit

Murru vanglas tegutseva vahialuste kirjandusklubi «Kulg» liikmed esitasid 30. jaanuaril Rahvusraamatukogu teatrisaalis Juhan Viidingu ja Tõnis Rätsepa eksistentsiaalset kultusnäidendit «Olevused». Vaatajate ette astusid kuus nimetut, üksnes numbritega tähistatud olevust, keda kehastasid Jaanus Kumm, Lauri Siidam, Anatoli Solovjov, Kristo Suur, Kalle Pork, Kaido Rein, Veiko Männik ja Gert Krinpus. «Olevuste» ...

Noortejuhi argipäev: aeg teiste jaoks

Õpetajate Konverentsil tutvustas end uus kiriku organisatsioon, Laste- ja Noorsootöö Ühendus. Üheks sealseks töötegijaks on endine Noorsootöö Keskuse peasekretär Mari-Ann Oviir. 12.–14. jaanuarini käis ta koos Laste-ja Noorsootöö Ühenduse esindajatega Soomes sealsetel laste- ja noorsootöötajate nõupäevadel Lahtis. Nõupäevad on mõeldud kõikidele laste ja noorsoo ...

Diakoonia on üks meie usu põhiküsimusi

Kuigi EELK Diakooniakeskuse tegevus on alates 31. detsembrist 2003 lõpetatud, ei lõpe kunagi kiriku diakooniatöö. Eestisse diakooniatööd arendama on kutsutud Soome luterliku kiriku teoloogiamagister Aarno Lahtinen. «Kõigepealt on vaja saada ülevaade hetkeolukorrast ja seada uued sihid,» on alates 2. jaanuarist konsistooriumis diakoonia arenguprojekti juhina töötav Aarno Lahtinen veendunud. Projekti ...

Viljandist tulevad kirikumuusikud

Kirikumuusik-muusikaõpetaja eriala õpetatakse Viljandi Kultuuriakadeemias juba kümnendat aastat. Läinud aasta novembrist on Viljandi Kultuurikolledžist saanud Viljandi Kultuuriakadeemia. Põhimääruse kohaselt on nimemuutus tingitud sellest, et sõna 'kolledž' kasutamisega on õppeasutusel tekkinud probleeme ja ressursikulu rahvusvahelises suhtlemises, sest mitmes riigis viitab see sõna keskhariduse tasemel õpet pakkuvale ...