Lehenumber » Väljaanded » 28. jaanuar 2004 Nr 3

Välisuudised

Maailma Evangeliseerimise Soome Keskus (MESK) korraldas Espoos 21.–25. jaanuarini E4 evangeliseerimiskonverentsi teemal «Usk Jeesusesse päästab». Konverentsi eesmärgiks oli välja selgitada, millist rolli mängib tunnistus Jeesusest tänapäeva Soome ühiskonnas, välja töötada uusi evangeliseerimisviise, tõsta esile ja julgustada noort evangelistide põlvkonda ning kutsuda kirikut, kogudusi ja nende ...

Ainult üks küsimus: Kas võtsid kerge südamega vastu ametikoha uues kiriku struktuuris OÜ Kiriku Varahaldus?

Urmas Viilma, OÜ Kiriku Varahaldus juhataja: Kuulsin nimetatud asutuse loomisest suvel, mil oli majandusassessor Jaan Tammsaluga juttu, et asutuse nõukogusse otsitakse vaimulikku, kel on olnud oma koguduses kinnisvara ja teiste majandusküsimustega tõsisem kokkupuude. Alles sügisel kandideerisin peale pikka kaalumist, palvetamist ja abikaasaga nõupidamist asutuse tegevjuhiks. Loomulikult ei teinud ma seda kerge südamega. Vastupidi, otsust ...

Uus põhikiri kogudusesõbralikumaks

SAMAL TEEMAL: Küsimusi rohkem kui selget arusaama, EK 21.01.; Kirikukogu katkestas põhikirja lugemise, EK 3.12.; Üks vaatenurk EELK uuele põhikirjale, EK 5.11.; Praostkondades jätkub arutelu uue põhikirja üle, EK 22.10.; Eesti Vabariik registreerib Jeesuse Kristuse olemasolu, 22.10.; Põhikirja eelnõu koostades lähtuti praktilistest vajadustest, EK 15.10.; Pindis arutati EELK põhikirja uut versiooni EK 15.10; Uus ...

Toimetuse postist: Kogun inimeste usulisi kogemusi

Kui Jumal on Vaim ja inimene on vaim, hing ja ihu, siis vaimsel tasandil oleks Jumala tunnetus reaalne, kui me vaid ei oleks nii materialiseerunud. Siiski on iga inimese elus momente, milles ta on nagu silmitsi kohtunud Jumalaga. Olen mõnda aega kogunud neid sündmusi, milles on olnud ilmne Jumala osalus, et sellega aidata usus kahtlejaid (Jh 20:29). On avanenud soodne võimalus avaldada see kogumikuna «Võimatu võimalikkus» (Lk 18:27), ...

2003. aasta kirikukunstis

8. jaanuari Areenis annab Harry Liivrand artiklis «Maalikunst tuli tagasi» ülevaate möödunud kunstiaastast. Kunstikriitik nimetab 2003. aastat maalikeskseks, kus maal pani ennast aastate järel taas maksma. Aasta kunstisündmusena toob Liivrand esile Jaan Toomiku ja Paul Rodgersi tegevuskunstipäevi Mohnil ja Viinistus. Nimetatakse enam kõlapinda leidnud isikunäitusi ja tunnustuse saajaid. Kirikukunst on liigitatud ...

Mees, kes on käinud koos Jumalaga

Veerand sajandi pikkune on olnud Halvor Sanderi teenistus Tartu Pauluse koguduse juhatuse esimehena. Täna Nõos pensionipõlve pidava mehe elutee algas 71 aastat tagasi Tartus taanlasest isa lapsena. Halvor Sven Ole Sander sündis 2. oktoobril 1932 Tartus oma isa teisest abielust. Tema isa ütles oma esimese naise kohta «priiskaja». Nimelt üritas too elueliksiiri leiutada ja see tegevus kippus laostama pere majanduslikku alust. Isa oli ...

Järeleaitamistund kaante vahel

Poja kommentaar isa jutlusekogule Otsustanud kord kaks ateisti minna kuulama õpetaja Luhametsa. Uudishimu ajas tagant, mida need inimesed kõik kiidavad. Sai siis ühele matusele mindud ja kuulatud hoolega, mida õpetaja räägib. Kahjuks tuli pettuda: «Ei midagi erilist – ainult jumalasõna.» Ent just selle pärast mulle isa jutlused meeldivadki, et seal on vähe juttu kõrvalistest asjadest. Tähelepanu püsib ...

Mõeldes hoolitsuseta lastele…

Juba viiendat aastat järjest anti Tartu Tamme Lions klubi eestvõttel jaanuaris Tartu Peetri kirikus kontsert vanemliku hoolitsuseta laste toetuseks. Kuidas ollakse aga Eestis valmis toetama kasvavat põlvkonda ja mida saame teha selleks, et lapsed tänavalt kodu ei läheks otsima? Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmeil oli läinud aasta viimane kuu Eestis sündiderikas: maavalitsuste perekonnaseisuosakondades ning linna- ja ...