Slava Ukraine

Lehenumber 28. jaanuar 2004 Nr 3 Archives - Eesti Kirik

Luterliku kiriku misjonitöö laieneb

Misjonikeskuse tegevust ja misjonäride lähetust on kogu tegutsemisaja jooksul toetanud Soome misjoniorganisatsioonid. Läinud aasta detsembrist seob Eesti luteri kirikut tööleping Soome Misjoniseltsiga.Käesoleval aastal saadab EELK välja kolm uut välismisjonäri. Kevadel Tallinna Pedagoogikaülikooli rootsi filoloogina lõpetav Rael Leedjärv alustab sügisel tööd Aafrika idaosas Keenias. Seni Tartu ...

Süda võib valgustada pimedat maailma

Sest see, kes ütles: «Pimedusest paistku valgus!», on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel; meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse maha, ...

Uhab nagu puhas vesi

Kunagi paar aastat tagasi küsisin ühel palvejumalateenistusel inimestelt, kui paljud pühendavad päevas tund aega palvetamisele ja jumalasõna lugemisele? Auditooriumi seas oli vaikus. Küsisin, kui paljud pühendavad päevas umbes pool tundi sõnale ja palvele – taas vaikus. Kui paljud korra nädalas – üleval oli juba õige mitu kätt. Kas seda on palju või vähe? Inimene on hõivatud olend, kelle ...

Kiriku kasvatuskontseptsioon vajab uut lähenemist

Selle aasta alguses startinud kasvatustöö toimkond peab kiriklikus kasvatuses oluliseks kulgemist ja lähtub oma tegevuses kogu kiriku huvist ning püüab haridustöös tegevust mitte dubleerida.EELK neli senist allasutust tegid möödunud aasta lõpus konsistooriumile ettepaneku luua uus toimkond, mis hakkaks kooskõlastatult tegelema kiriku kasvatusküsimustega. Konsistoorium kiitis mõtte heaks ja ideed hakati ...

Internet teeb vaimuliku töö lihtsamaks

Eelmise aasta koguduste statistiliste aruannete esitamise tähtaeg kirikus oli 20. jaanuar. Nagu eelmiselgi aastal, sai 2003. a aruandeid esitada elektrooniliselt. Uudsena kehtis aga seekord muudetud aruandevorm. Arvuti aitab EELK kodulehe kaudu intranetti ülesriputatud arvulist aruannet sai kohe lugeda ja kontrollida, ühtlasi andis see võimaluse vaadelda, millised kogudused olid kiiremad ja seadusekuulekamad. Kõige tublimaks praostkonnaks oli ...

Prantslased hädas «halbade» moslemitega

Kümmekond päeva tagasi protestisid tuhanded Prantsusmaa moslemid kavandatava seaduseelnõu vastu, millega soovitakse keelata moslemitest tütarlastel kanda riigikoolis usulist loori (hidzhab). Sellise seaduse kehtestamisel on ka rahva mandaat, sest enamus prantslastest pooldab hidzhabi kandmise keelustamist riigiasutustes, koolides ja töökohtades.Seadusega ei taheta mitte ära keelata kõiki usulisi sümboleid, küll aga ...

Piiskop Rahamägi eesti rahva sündivusest 1. osa

Eesti Kiriku 80. aastapäeva puhul võttis Eesti Rahva Muuseumi kauaaegne töötaja Lea Lõhmus sirvida enne 1940. aastat ilmunud Eesti Kirikuid ja leidis sealt viite ajalehe asutaja ja toimetaja 1931. aastani Hugo Bernhard Rahamägi (sündinud 1886 Kurtna vallas, surnud 1941 mahalaskmise läbi Kirovi vanglas; piiskop aastatel 1934–1939) 1924. aastal kaitstud doktoriväitekirja «Eesti rahva sündivuse vähenemise ...

Õpetajate Konverents laeb vaimulike akut

Eile Pärnumaal alanud Õpetajate Konverents teemal «Euroopa – meie ühine kodu» käsitleb Eesti kiriku suhet Euroopa Liiduga, arutleb Euroopa kogemuste üle ning vaatab tulevikku – mis saab Eesti kirikust pärast 1. maid.Konverentsist osavõtjaid tervitasid peapiiskop Jaan Kiivit, Juha Kauppinen Soome õpetajate liidust ja anglikaani kiriku esindaja Stewe Knowers. Järgnevalt kuulati ettekandeid Euroopa sekulariseerumisest ...

Kutsumus olla misjonär

Enne jõule saatis Misjonikeskus vaimulikele pöördumise võtta kogudustes eestpalvesse Marimaal tegutsev Joškar-Ola kogudus ning meie misjonisaadikud Anu ja Juha Väliaho.Pöördumises mainitakse, et kuigi Venemaa seadusandlust pole usuvabaduse osas muudetud, teeb Mari Vabariigi valitsus teatud konfessiooni kristlastele kitsendusi. Riiklikult tunnustatakse vaid islamit, loodususku ja õigeusklikku kristlust. Eriti palutakse eestpalvet ...

Puhkpillimuusikaga peredele toetust

Puhkpilliorkester Kungla andis Jõgeval heategevuskontserdi, mille tulu läks paljulapselistele peredele. 18. jaanuari keskpäeval oli Jõgeva koguduse kirikusaal rahvast täis. Rahva ette astus Võrumaa puhkpilliorkester Kungla. Kontserdi tulu oli suunatud Jõgeva valla paljulapseliste puudustkannatavate perede heaks. Jõgeva koguduse õpetaja Valdo Reimann ütles, et kontserdi asjus oli orkestriga kokkulepe juba ammu olemas. Alles ...

Porvoo eestpalvekalender

1. veebruaril ja järgneval nädalal on eestpalves Inglise Kiriku Yorki provintsi Bradfordi piiskopkond ja selle piiskop David James. Palvetame vaimulike ja ilmiktöötegijate ühise teenimise arenemise eest kirikus. Samuti võtame eestpalvesse Iirimaa Kiriku Dublini provintsi Limericki, Ardfert, Afhadoe', Killaloe', Kilfenora', Clonferti, Kilmacduagh' ja Emly piiskopkonnad ning piiskop Michael Mayesi. Palvetame teenistuse kasvu ja arengu eest.

Tänutunne annab jõudu ja kannab

Kolga-Jaani kirikus kaunistavad möödunud suvest saadik rõdurinnatist 12 maalitud figuuri, mis kujutavad kristliku koguduse tugisambaid – kahtteist jüngrit. Figuurid on Uue Testamendi tuntud isikuid, kellele sümboolselt toetub kogu kirik. Maalide autor on Kolga-Jaani vallast Odiste külast pärit kunstnik Jüri Kask (54), kes abstraktsete piltide ja geomeetriliste kujundite kaudu kinkis oma kodukirikule visuaalse pildi jüngrite ...

Esilinastus Eesti juutide saatust käsitlev film

Vahetult enne inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestuspäeva (27. jaanuar) esitles Irina Stelmach Tallinna Oleviste kirikus dokumentaalfilmi «Su nimi olgu Iisrael». Tegemist on esimese filmiga maailmas, mis kajastab juutide saatust Eestis aastatel 1941–44. Produtsent-stsenarist Irina Stelmachi sõnul hakkas ta filmi tegema südamevalust. «Ma olen ise juut ja mulle tundub, et minu rahvast kiusatakse sihikindlalt ka praegu.» ...

Orelimuuseum võib saada kodu Rõugesse

Rõuge koguduse pastoraadihoone, kuhu kavandatakse rajada orelimuuseum, sai kahjutules kannatada. Rõuge pastoraadihoone, kus pärast viimast sõda asus kohalik haigla, on juba mõne aasta taas koguduse omand, mida viimased kaks aastat rendib koguduse käest Rõuge vald. Viimased aastad on maja seisnud tühjana paremaid aegu oodates. Muinsuskaitse abiga on hoone saanud korraliku katuse ja vihmaveetorud. Tuli rikkus maja Õnnetus, mis ...

Schümersid kutsuvad unistama kiriku tulevikust

Kuuks ajaks tulevad Eestisse läbi viima kahte seminari Merike Schümers-Paas ja Michael Schümers Saksamaalt. «Reis usumaale» on meie kogudustele juba tuttav ja on mõeldud koguduse õpetajatele ja töötegijatele. Merike Schümers-Paasi sõnul on «seminar sobiv vahend, et küsijaile-kahtlejaile selgitada kristliku usu põhialuseid». Seejuures ei ole tegu millegi siduvaga, pärast kursust võivad ...