Lehenumber » Väljaanded » 21. jaanuar 2004 Nr 2

Kirikute konverents hoidis pilgu laieneval Euroopal

Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) keskkomitee istungjärk toimus Genfis 13.–18. detsembrini 2003. Sellest võttis keskkomitee liikmena osa ka Kadri Metsma, EELK välissuhete sekretär. Euroopa Kirikute Konverents on 125 Euroopa ortodokslikust, protestantlikust, anglikaani ja vana-katoliku kirikust koosnev oikumeeniline ühendus. Lisaks kuulub sellesse 40 assotsieerunud organisatsiooni. EKK asutati 1959. aastal, tööd koordineeritakse Genfis, ...

Religiooniõpetajaid tuleb instituudist

Kuu aja jooksul on huvilistel võimalik end kirja panna Usuteaduse Instituudi (UI) üldise teoloogia õpperühma. Õppetöö algab 19. veebruaril. Eelkõige üldhariduskoolide õpetajatele mõeldud täiendkoolitus kestab poolteist aastat ja selle käigus saavad osalejad teoloogilise ettevalmistuse andmaks religiooniõpetust üldhariduskoolis. Neile, kes koolis tunde anda plaanivad, kehtib eeldusena ...

Üksteist abistades ehitame sildu kirikute vahele

Intervjuu dr Rainer Stahliga, Martin-Luther-Bundi (MLB) peasekretäriga Dr Rainer Stahl nimetab Eesti Kirkule e-posti teel antud intervjuus kõige olulisemaks ülesandeks tema poolt juhitud organisatsioonis aidata luterlikke kirikuid tugevdada nende identiteeti, et iga kirik võiks sisemiselt tugevana jagada nii oma muresid kui rõõme teiste konfessioonidega.Kui pikaaegsed on MLBi kontaktid Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga ja kuidas need tekkisid? ...

Küsimusi rohkem kui selget arusaama

Tallinna praostkonna sinodil arutati põhjalikult EELK uue põhikirja eelnõud. Põhikirja eelnõu valmis vähem kui aastaga ja selle valmimisel oli suur puudus – ajapuudus –, nii ütles sinodile eelnõud tutvustama tulnud põhikirjakomisjoni liige Illimar Toomet. 1. juulil 2004 jõustub Eesti vabariigis uus kirikute ja koguduste seadus, mis eeldab muudatuste tegemist EELK kehtivas põhikirjas. Korralisel Kirikukogu ...

Marek Roots – Häädemeeste noor hingekarjane

See oli viis aastat tagasi, kui läksin Häädemeeste kiriku käärkambrisse kirikuõpetaja jutule sooviga ristida oma 3aastane tütar. Kuna minule, ristimata ja kirikukaugele inimesele, oli see esimene kord vestelda vaimulikuga, mäletan hästi mind tol korral vallanud sisemist ebakindlust. Tundusin endale tõeliselt rumala ja tühisena. Ei, see polnud sugugi õpetaja «süü», kes osutus muide väga ...