Lehenumber » Väljaanded » 21. jaanuar 2004 Nr 2

Üksteist abistades ehitame sildu kirikute vahele

Intervjuu dr Rainer Stahliga, Martin-Luther-Bundi (MLB) peasekretäriga Dr Rainer Stahl nimetab Eesti Kirkule e-posti teel antud intervjuus kõige olulisemaks ülesandeks tema poolt juhitud organisatsioonis aidata luterlikke kirikuid tugevdada nende identiteeti, et iga kirik võiks sisemiselt tugevana jagada nii oma muresid kui rõõme teiste konfessioonidega.Kui pikaaegsed on MLBi kontaktid Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga ja kuidas need tekkisid? ...

Küsimusi rohkem kui selget arusaama

Tallinna praostkonna sinodil arutati põhjalikult EELK uue põhikirja eelnõud. Põhikirja eelnõu valmis vähem kui aastaga ja selle valmimisel oli suur puudus – ajapuudus –, nii ütles sinodile eelnõud tutvustama tulnud põhikirjakomisjoni liige Illimar Toomet. 1. juulil 2004 jõustub Eesti vabariigis uus kirikute ja koguduste seadus, mis eeldab muudatuste tegemist EELK kehtivas põhikirjas. Korralisel Kirikukogu ...

Marek Roots – Häädemeeste noor hingekarjane

See oli viis aastat tagasi, kui läksin Häädemeeste kiriku käärkambrisse kirikuõpetaja jutule sooviga ristida oma 3aastane tütar. Kuna minule, ristimata ja kirikukaugele inimesele, oli see esimene kord vestelda vaimulikuga, mäletan hästi mind tol korral vallanud sisemist ebakindlust. Tundusin endale tõeliselt rumala ja tühisena. Ei, see polnud sugugi õpetaja «süü», kes osutus muide väga ...

Maailmas, kus kõik on üleastutav ja läbipuhutav

Tädi Mare sai ajutise töökoha. See sõna «ajutine» lükkas mõtlema, mis meie elus kõik ajutine on. Mõnikord spordivõistluse ülekandes jooksevad need ajanumbrid kaadri nurgas nii kiiresti, et silm sealt midagi välja ei loe. Nägemisele täiesti haaramatu värelus tekitab minus õudselt halva enesetunde. Kujutage ette, et meie elusekundid jooksevad ka nii kiiresti mööda ja mingit pidamist ...

Majandusnõukogu kutsub koostööle

Majandusnõukogus olid eile arutlusel ettepanekud, mis suurendaksid võimalikke koostöö vorme koguduste ja kohaliku omavalitsuse vahel. Nõukogu kiitis heaks teabelehe, kus reas ideed koguduste ja kohalike omavalitsuste ühistegevuseks ühiskonna teenimisel. Vaimulikud ja koguduste juhatuste esimehed said 13. jaanuarini esitada parandusettepanekuid täiendada teabelehte ehk meelespea ning see läheb konsistooriumi täiskogule ...