Slava Ukraine

Lehenumber 21. jaanuar 2004 Nr 2 Archives - Eesti Kirik

Kivi ja puu

Aastavahetusele järgnenud suhteliselt uudiste tühjal ajal pöörasid paljud meediaväljaanded just nagu juhuslikult pilgu loodusele. Nii võis mitme artikli ja saate kaudu kaasa elada poleemikale rannaäärse maa ehituslubadele, kaasa tunda kolmele Tallinnas nälgima pidanud hobusele ja kuuesajale Vigalas nälgivale lehmale, seoses Tuhala nõiakaevu tegutsemisega käsitleti põhjalikumalt karstialasid jne.Laiemat ...

Poolekslõigatud elu – August Pähn

Kuidas kirjutada Inimesest, kirikuõpetajast ja piiskopi asetäitjast, August Pähnist, kelle sünnist eile möödus 100 aastat? Haarab see ju ühtaegu kolme dimensiooni: silmapaistvat isiksust, meie kirikut ja kogu rahvast, tema lootusi ja kannatust. On vaid märgid sel 59 aasta pikkusel rännakul.Kadunud August Pähn oli võrokene, sündinud 20. jaanuaril Vana-Nursi vallas Märdi talus, kus lisaks temale kasvasid peres ...

Usuteaduse Instituudi rektor on ametisse seatud

Neljapäeval, 15. jaanuaril seati Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ametisse Usuteaduse Instituudi rektor ja kolm õppejõudu.Ametisseseadja oli peapiiskop Jaan Kiivit, teda assisteerisid õpetajad Allar Kährik ja Tiit Pädam.Instituudi jumalateenistuse pidulikus õhkkonnas astusid ametisse seadmiseks altari ette rektor professor dr Alar Laats, usuteaduskonna Vana Testamendi õppetooli hoidja mag Urmas Nõmmik ja usuteaduskonna ...

Euroopa vankrit koju vedamas

Armsad kaaskristlased!Alanud aasta saab olema muutusterohke nii ühiskonnale kui ka kirikule. Seetõttu on äärmiselt suure tähtsusega eeloleval teisipäeval-kolmapäeval toimuv Õpetajate Konverents, kus tuleb arutlusele kiriku visioon ja missioon, samuti uus põhikiri. Konverentsi peateemaks on «Euroopa – meie ühine kodu». Kuidas end selles kodus hästi tunda? Kas seal on kergem või raskem olla kristlane? ...

Diakooniahaiglas on vanur hoitud

Omalaadne Tallinna Diakooniahaigla on mõeldud vanuritele, kes vajavad ööpäevaringset hoolitsust. Kuna haigla personal on pea sama suur, kui on majas hoolealuseid, siis oodatakse haiglasse tööle missioonitundega hooldajaid, kellest on puudus hooldusravi osakonnas.Perekonnas on mure: vanainimene ei saa enam iseendaga hakkama. Ta vajab ööpäevaringset hoolitsust ja tuge, ka rohtu on vaja võtta kindlatel kellaaegadel ja kindlas ...

Häbi ja vägi

Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: «Aga õige jääb usust elama!» Rm 1:16–17 Mis on häbi? «Häbi on enesealanduse emotsioon, mida kogeb see, kes teab end käituvat vastupidiselt või allpool standardeid, mida ta heaks kiidab ja mille ...

Võtame koomale

Inimesed, kes on sõitnud Tallinnas või Tartus ühistranspordiga, teavad, kui keeruline on vahel endale linnaliini bussis kohta leida. Eriti kehtib see tipptundidel kesklinnast teekonda alustades. Üheks võimalikuks lahenduseks on pisut jalavaeva näha ja kõndida mõni peatus vastassuunas. Nõnda end bussile-trammile sokutades võib isegi mõnusa istekoha leida. Paraku on seegi lahendus vaid näiline. Sealt, kust ise jalgsi ...

Ühinenud struktuurid seadsid sihte

Laupäeval peeti Pilistveres Laste- ja Noorsootöö Ühenduse juhatuse koosolekut. Juhatuse esimehe Toomas Maaranna sõnul oli juhatus kohal terves koosseisus. Pika tööpäeva jooksul võeti vastu rida otsuseid, mille järgi uue organisatsiooni töös lähtutakse, ning ühenduse eelarve ja tegevuskava. «Aasta tuleb väga tihe,» ütles Toomas Maarand Eesti Kirikule. Suurimaks ürituseks on suvised ...

Magistriõpe tõstab instituudi uuele tasandile

Esimest korda instituudi ajaloos võeti 15. jaanuaril vastu 14 magistranti. Umbes pooled soovijatest hakkavad õppima teoloogia, pooled religioonipedagoogika harus. Dekaan Randar Tasmuthi sõnul oli enamus sisseastujatest Usuteaduse Instituudi lõpetanud, kuid vastu võeti ka muul erialal bakalaureuse kraadi omandanuid. Nii tuli üks õppur Pedagoogikaülikoolist, kellel oli vajalik hulk (40 ainepunkti) teoloogilisi aineid läbitud. ...

Konsistooriumi täiskogu istungil jaanuaris

Urmas Viilma kinnitati OÜ Kiriku Varahaldus juhatajaks. OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu liikmeteks kinnitati Aivar Berzin, Mart Einpalu, Illar Hallaste, Joel Luhamets ja Mati Maanas. Nõukogu koosseisu volitused kestavad 13. jaanuarist 2004 kuni 13. jaanuarini 2005. Konsistooriumi otsusega on diakon Toomas Maarand määratud teenima Pärnu-Jakobi kogudust Urmas Viilma alluvuses alates 1. jaanuarist. Urmas Viilma on vabastatud Tõstamaa ...

Ainult üks küsimus Kas Sinu uues ametis on kasu kogemustest, mida oled saanud EELK vaimulikuna ja arvamustoimetajana Virumaa Teatajas töötades?

Tauno Teder, Eesti Kirikute Nõukogu meediaassistent: Kindlasti on Eesti Kirikute Nõukogu meediaassistendi töös kasu kõigist eelnevatest kogemustest nii praktilise kirikuelu, teoloogia kui ka meedia alal. Meediaassistendi ja kogu Eesti Kirikute Nõukogu meediavaldkonna tööks on aktiivselt ja mitmekülgselt ühiskonnaga suhelda. Seda nii ajakirjandusele kui teistelegi institutsioonidele ja isikutele ühiskonnas Eestimaa ...

Projekt «Teeliste kirikud» 2004

Eesti Kirikute Nõukogu kutsub taas kõiki Eestimaa kirikuid ja kogudusi avama uksi suvistele rändajatele ja otsijatele. Projektiga liitumiseks on kirikutel/kogudustel vaja hiljemalt veebruari alguseks täita osaleja ankeet aadressil: www.raadio7/teeliste/. Paralleelselt juba tavapärasele brošüürile on alates aprilli keskpaigast töös ka uuendatud internetiversioon: www.raadio7/teeliste/ või www.ekn.ee.

Kirikute konverents hoidis pilgu laieneval Euroopal

Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) keskkomitee istungjärk toimus Genfis 13.–18. detsembrini 2003. Sellest võttis keskkomitee liikmena osa ka Kadri Metsma, EELK välissuhete sekretär. Euroopa Kirikute Konverents on 125 Euroopa ortodokslikust, protestantlikust, anglikaani ja vana-katoliku kirikust koosnev oikumeeniline ühendus. Lisaks kuulub sellesse 40 assotsieerunud organisatsiooni. EKK asutati 1959. aastal, tööd koordineeritakse Genfis, ...

Religiooniõpetajaid tuleb instituudist

Kuu aja jooksul on huvilistel võimalik end kirja panna Usuteaduse Instituudi (UI) üldise teoloogia õpperühma. Õppetöö algab 19. veebruaril. Eelkõige üldhariduskoolide õpetajatele mõeldud täiendkoolitus kestab poolteist aastat ja selle käigus saavad osalejad teoloogilise ettevalmistuse andmaks religiooniõpetust üldhariduskoolis. Neile, kes koolis tunde anda plaanivad, kehtib eeldusena ...

Üksteist abistades ehitame sildu kirikute vahele

Intervjuu dr Rainer Stahliga, Martin-Luther-Bundi (MLB) peasekretäriga Dr Rainer Stahl nimetab Eesti Kirkule e-posti teel antud intervjuus kõige olulisemaks ülesandeks tema poolt juhitud organisatsioonis aidata luterlikke kirikuid tugevdada nende identiteeti, et iga kirik võiks sisemiselt tugevana jagada nii oma muresid kui rõõme teiste konfessioonidega.Kui pikaaegsed on MLBi kontaktid Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga ja kuidas need tekkisid? ...