Slava Ukraine

Lehenumber 14. jaanuar 2004 Nr 1 Archives - Eesti Kirik

Jumala peopesa kumeruses

Head Eesti Kiriku lugejad! Loomulikult tahan ma koos teiste kirikuvalitsuse liikmetega teile kõigile soovida, et uus, 2004. aasta oleks teile hea.Aga milline on see hea, mis on kõigile hea? Milline on see hea, mida igatseb nii rikas kui vaene, nii terve kui haige, nii rõõmus kui kurb? Ema Teresa on lääne ühiskondades elavatele inimestele kord öelnud: «Palvetage enestele puhas süda! Paljude viga heaolu ühiskondades ...

Laua keskel või ääre peal

Vaheaeg on õpetajatele üks väheseid võimalusi kooliaasta jooksul igapäevatööst kõrvale astuda, süvenenumalt vahepeal ilmunud kirjandust ja artikleid lugeda ning loetu üle mõtiskleda. Samas ilmselt ei jõua ega ka taha keegi kõiki puhkusepäevi enesetäiendamisega täita ning nii jõuab rohkem uurida ka meediaväljaandeid.Lehitsesingi jõulude ajal ajalehti ning leidsin, et minu ...

Eesti jõulud Kanadas

Läbi lumetuisu sõidab buss 400 kilomeetrit Torontost kaevanduslinna Sudburysse. On toomapäeva, jõulude sissehelistamise päeva eelõhtu. Bussijaamas on mul vastas muhe eestlasest härrasmees. Ta viib külalise kõigepealt kauni järve kaldal asuva teaduskeskuse juurde, kus on põdrad, hiigelsuured kuused, inglid, jõuluvanad ja väga palju muudki põnevat – kõik tehtud jõulutuledest. Jõulutuled ...

Sisu olulisem vormist ka alanud aastal

Peapiiskop Jaan Kiivit toonitab Eesti Kirikule antud intervjuus, et mitme alanud aastal eesseisva välise ja vormilise muutuse – eelkõige kiriklike struktuurimuudatuste ja Euroopa Liiduga liitumise – puhul tuleb keskenduda sisulisele ja vaimsele. Milline on teie nägemus sellest, mida aasta 2004 kirikuelus kaasa toob? Aasta on juba kaks nädalat kestnud. Minul algas aasta välissuhtlemise tähe all osavõtuga Soome kiriku uue, Espoo piiskopkonna ...

Kursi kogudusele tagastati hõbedast armulauaveini kann

Põltsamaa kogudus tagastas Kursile aastakümneid koguduse käes hoiul olnud hõbedast veinikannu. See sündmus muutis kolmekuningapäeva õhtu eriliseks pea 200aastases Kursi pastoraadis. Kannu üleandjateks olid Põltsamaa koguduse juhatuse esimees Vello Kaselo ja õpetaja Arho Tuhkru. Imeasja olid tunnistama tulnud külalised Võru praostkonnast – praost Andres Mäevere ja Põlva koguduse õpetaja Üllar Kask ...

Püsiva armastuse retsept

Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse! Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette! Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena! Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked! Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke! Rõõmustage ...

Kas vahetame?

Sõidan aegajalt maaliini bussiga, millega paljud koolilapsed pärastlõunal kodu poole vuravad.Olen märganud, et tootsilik müügiprotsess on tänapäevalgi koolijütside seas sageli praktiseeritav. Muidugi toimub see peaasjalikult naturaalmajanduse korras. «Kas vahetame?», on üks tihti laste omavahelises suhtlemises esinev lause. Kellel on sääraseid tazosid, mis teistel puudu, kellel vahvaid ...

Loksa kogudus taas õpetajata

1. novembril Loksa kogudust teenima asunud õpetaja Andi Kirotar on tänaseks päevaks vabastatud koguduse õpetaja ametist. Andi Kirotar esitas 16.12. avalduse lahkumiseks EELKst. Peapiiskop Jaan Kiiviti otsusega nr 96 23. detsembrist on Andi Kirotar kustutatud EELK vaimulikkonnast. Piiskop Einar Soone sõnul tuli palve kirikuvalitsusele üllatusena. «Kirotar ju alles läks Loksale ja tundus, et ta jäi rahule,» ütles piiskop. ...

Käes on aruannete esitamise aeg

Kui 2002. aasta aruanded esitati 1. jaanuarini 2002. a kehtinud korra kohaselt, siis 2003. aasta aruannete esitamisel tuleb lähtuda 26. novembril 2002. aastal vastu võetud EELK aruandluse seadusest. Seadus sätestab EELK koguduste õpetajate, praostkondade praostide, peakaplanite, EELK vikaarvaimulike, reservvaimulike, EELK poolt moodustatud sihtasutuste ja organisatsioonide juhtide, Kirikukogu komisjonide esimeeste, konsistooriumi liikmete ning peapiiskopi ...

Oodatakse parandusettepanekuid uuele põhikirjale

Austatud kirikukogu liikmed! EELK koduleheküljel Intranetis on üleval EELK põhikirja eelnõu ja EELK põhikirja rakendusseaduse eelnõu parandusettepanekud: http://www.eelk.ee/intranet/–pohikiri–projekt–uus.html Tuletan meelde, et parandusettepanekute esitamise tähtajaks määras Kirikukogu 10. veebruari 2004. Austusega Ülle Keel, EELK Konsistooriumi sekretariaadi juhataja

Valmis Uue Testamendi audioversioon

Eesti Piibliselts esitles 23. detsembril Rahvusraamatukogus Uue Testamendi nelja evangeeliumi audioversiooni kaheteistkümnel CD-l. Eesti Piibliseltsi (EPS) peasekretäri Jaan Bärensoni sõnul alustati eeltööga viis aastat tagasi. Et EPSil on pidevalt käigus mitu projekti –2000. a ilmus altaripiibel ja 2001. a jõulude eel CD-piibel – võttis protsess tublisti aega. Tehniliselt aitas audioversiooni teha Paavo Pihlak, salvestus tehti ...

Toimetuse postist – Mõtteid ühiskondlikust leppest

Ühiskondliku leppe lisas on märgitud, et lepe võimaldab avaldada arvamust igal Eesti inimesel, kui ta seda ainult soovib. Leppe teksti lugedes tekkis mul selleks soov. Kõne all olev lepe on põhiseaduse järel teine laia toetuse saanud dokument, mis loodud ühiskonna heaolu saavutamiseks. Sellest lähtuvalt ei tohiks leppes puududa viide Jumalale ja tema õnnistusele. Leppele alla kirjutanud soovivad arendada Eesti riiki kõigi ...

Piibliuudised

Euroopas tähistati 2003. aastat kui piibliaastat. Selle äramärkimiseks peeti aasta jooksul ka Eestis mitu üritust. Suvel loeti Piiblit Oleviste baptistikirikus, jõulukuul Pärnus. Pärnu Saalemi baptistikirikus lõppes 17. detsembril alanud Piibli tervikteksti katkematu lugemine 20. detsembril kell 20.40. Koguduse juhatuse esimehe ja korraldaja Peeter Randmäe sõnul kestis lugemine kokku 77 tundi, osa võttis 116 lugejat ...

Muusikali saab nüüdsest mängida kõikjal

Kaks aastat järjest Tallinna Kaarli koguduses etendunud muusikal «Esimesed jõulud» on nüüd saadaval CD-na, sest lugu koguduses enam ei esitata. Vastavalt lepingule võis etendust kuni selle aasta kolmekuningapäevani mängida vaid Kaarli koguduses, edaspidi saab aga kokkuleppel autoritega muusikali lavastada iga kogudus või kollektiiv. Muusikal «Esimesed jõulud» sai oma ainese samanimelisest raamatust. Väike ...

Külas Õnnelikel inimestel

Olen nüüdseks kehalises mõttes reisilt tagasi Eestimaal. Käisin eile Linnateatri saunas, istusin laval ja vaatasin läbi tumeda klaasukse basseinis hullavaid ja naerda lõkerdavaid Rain Simmuli poegi. Mõtlesin, miks ma ise enam nõnda vahetult oma rõõmu ei väljenda nagu need lapsed. Kuhu on see kadunud? Koduteatrisse eelnevalt sisenedes kahtlustasin, et midagi on majas halvasti, kas keegi on haige või siis isegi … Aga ...