Lehenumber » Väljaanded » 14. jaanuar 2004 Nr 1

Jumala peopesa kumeruses

Head Eesti Kiriku lugejad! Loomulikult tahan ma koos teiste kirikuvalitsuse liikmetega teile kõigile soovida, et uus, 2004. aasta oleks teile hea.Aga milline on see hea, mis on kõigile hea? Milline on see hea, mida igatseb nii rikas kui vaene, nii terve kui haige, nii rõõmus kui kurb? Ema Teresa on lääne ühiskondades elavatele inimestele kord öelnud: «Palvetage enestele puhas süda! Paljude viga heaolu ühiskondades ...

Sisu olulisem vormist ka alanud aastal

Peapiiskop Jaan Kiivit toonitab Eesti Kirikule antud intervjuus, et mitme alanud aastal eesseisva välise ja vormilise muutuse – eelkõige kiriklike struktuurimuudatuste ja Euroopa Liiduga liitumise – puhul tuleb keskenduda sisulisele ja vaimsele. Milline on teie nägemus sellest, mida aasta 2004 kirikuelus kaasa toob? Aasta on juba kaks nädalat kestnud. Minul algas aasta välissuhtlemise tähe all osavõtuga Soome kiriku uue, Espoo piiskopkonna ...

Kursi kogudusele tagastati hõbedast armulauaveini kann

Põltsamaa kogudus tagastas Kursile aastakümneid koguduse käes hoiul olnud hõbedast veinikannu. See sündmus muutis kolmekuningapäeva õhtu eriliseks pea 200aastases Kursi pastoraadis. Kannu üleandjateks olid Põltsamaa koguduse juhatuse esimees Vello Kaselo ja õpetaja Arho Tuhkru. Imeasja olid tunnistama tulnud külalised Võru praostkonnast – praost Andres Mäevere ja Põlva koguduse õpetaja Üllar Kask ...

Püsiva armastuse retsept

Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse! Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette! Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena! Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked! Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke! Rõõmustage ...

Kas vahetame?

Sõidan aegajalt maaliini bussiga, millega paljud koolilapsed pärastlõunal kodu poole vuravad.Olen märganud, et tootsilik müügiprotsess on tänapäevalgi koolijütside seas sageli praktiseeritav. Muidugi toimub see peaasjalikult naturaalmajanduse korras. «Kas vahetame?», on üks tihti laste omavahelises suhtlemises esinev lause. Kellel on sääraseid tazosid, mis teistel puudu, kellel vahvaid ...

Loksa kogudus taas õpetajata

1. novembril Loksa kogudust teenima asunud õpetaja Andi Kirotar on tänaseks päevaks vabastatud koguduse õpetaja ametist. Andi Kirotar esitas 16.12. avalduse lahkumiseks EELKst. Peapiiskop Jaan Kiiviti otsusega nr 96 23. detsembrist on Andi Kirotar kustutatud EELK vaimulikkonnast. Piiskop Einar Soone sõnul tuli palve kirikuvalitsusele üllatusena. «Kirotar ju alles läks Loksale ja tundus, et ta jäi rahule,» ütles piiskop. ...

Käes on aruannete esitamise aeg

Kui 2002. aasta aruanded esitati 1. jaanuarini 2002. a kehtinud korra kohaselt, siis 2003. aasta aruannete esitamisel tuleb lähtuda 26. novembril 2002. aastal vastu võetud EELK aruandluse seadusest. Seadus sätestab EELK koguduste õpetajate, praostkondade praostide, peakaplanite, EELK vikaarvaimulike, reservvaimulike, EELK poolt moodustatud sihtasutuste ja organisatsioonide juhtide, Kirikukogu komisjonide esimeeste, konsistooriumi liikmete ning peapiiskopi ...

Oodatakse parandusettepanekuid uuele põhikirjale

Austatud kirikukogu liikmed! EELK koduleheküljel Intranetis on üleval EELK põhikirja eelnõu ja EELK põhikirja rakendusseaduse eelnõu parandusettepanekud: http://www.eelk.ee/intranet/–pohikiri–projekt–uus.html Tuletan meelde, et parandusettepanekute esitamise tähtajaks määras Kirikukogu 10. veebruari 2004. Austusega Ülle Keel, EELK Konsistooriumi sekretariaadi juhataja

Laua keskel või ääre peal

Vaheaeg on õpetajatele üks väheseid võimalusi kooliaasta jooksul igapäevatööst kõrvale astuda, süvenenumalt vahepeal ilmunud kirjandust ja artikleid lugeda ning loetu üle mõtiskleda. Samas ilmselt ei jõua ega ka taha keegi kõiki puhkusepäevi enesetäiendamisega täita ning nii jõuab rohkem uurida ka meediaväljaandeid.Lehitsesingi jõulude ajal ajalehti ning leidsin, et minu ...

Eesti jõulud Kanadas

Läbi lumetuisu sõidab buss 400 kilomeetrit Torontost kaevanduslinna Sudburysse. On toomapäeva, jõulude sissehelistamise päeva eelõhtu. Bussijaamas on mul vastas muhe eestlasest härrasmees. Ta viib külalise kõigepealt kauni järve kaldal asuva teaduskeskuse juurde, kus on põdrad, hiigelsuured kuused, inglid, jõuluvanad ja väga palju muudki põnevat – kõik tehtud jõulutuledest. Jõulutuled ...

Eesti elu on kirjas kirikuarhiivis

Järva-Madise koguduse arhiiv peidab endas Järvamaa kirikute vanimaid ürikuid. Arhivaalide kirjeldaja ja Tartu ülikooli usuteaduskonna diplomand Janis Tobreluts uuris eelmisel aastal kirikute arhiive. Ta käis läbi 64 kogudust viies praostkonnas. Imepärasemad leiud ootasid teda ees Järva-Madisel. Janis Tobreluts`u sõnul on Järva-Madise Järvamaa praostkonna kõige vanema arhiiviga kogudus. Aastal 1736 on ...

Pelgulinna pühakoda annab peavarju

Aasta lõpus tähistas pühakoja ehitamise 65. aastapäeva Tallinna Peeteli kogudus koos samas majas paiknevate lasteasutustega. Jumalateenistusel teenisid Tallinna praost Gustav Piir, koguduse õpetaja Avo Üprus ja Juuru koguduse õpetaja Marko Tiitus. Teenistus lõppenud, kutsuti külalised allkorrusel asuvasse söögituppa suurt võileivatorti maitsma. 1927. aastal asutatud koguduse poolt Pelgulinna 1938. aastal ehitatud ...

Ingli kuulutus kirikuukse kohal

Ja ingel ütles talle: «Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni.» Lk 1:30–32 Väike-Maarja Neitsi Maarja kirikus pühitseti 28. detsembril uue vitraaZi saanud roosaken. Rakveres elav klaasikunstnik Riho Kütt ...

Avo Üpruse 50. sünnipäevale mõeldes

Enne veel, kui jõudis kätte neljas sünnipäev ja Avo kirjatähed ning lugemise selgeks sai, palus ta emal üles tähendada oma esimese luuletuse. Minu sinitäpiline süda teistest südametest ees, sest et armastus seal elab täpselt nagu kala vees. Laupäeval, 10. jaanuaril tähistas Avo Üprus koos oma pere ja lähedastega 50. sünnipäeva. Helistasin juubilarile nädalapäevad varem ja ...

Rääkida noortega nende endi keeles

Jõulude eel esines Peeteli kirikus Tallinnas Noorte Meeste ja Naiste Kristliku Ühingu (NMKÜ) noortekoor Ten Sing. Väikese Pelgulinna kiriku jaoks oli kontsert virgutavalt värvi- ja rütmiküllane ning köitis publikut esituse energilisuse ja särava elurõõmuga. Liikumine Norrast Ten Singi (lühend sõnast teenagers singing) liikumine sai alguse 1967. a Norras, kui tunti vajadust mitmekesistada kirikus tehtavat ...