Slava Ukraine

Lehenumber 24. detsember 2003 Nr 52 Archives - Eesti Kirik

Mulle antud nurgake siin elus

Ma tulin ära. Kui igale mu sõnale ollakse vastu, vastu, vastu, siis ei tahtnud ma enam vaenu ajada. Tühi jura ja vaimunärimine lõhub mind. Vastalisus on muutunud nagu elu olemuseks. Sellel aastal tundub, et pahandus ja tüli on ühiskonda justkui sisse süstitud. Issand ütleb: «Ei püsi kaua see koda, kus valitseb tüli ja riid.» Kuna ma ei suutnud ühiskonnas mõnda väikest kriipsugi muuta, siis tulin ...

Matemaatilisest südametunnistusest

Täna jõulujumalateenistusele minnes on taas kord kohane küsida enda käest, miks me seda teeme?Eriti on küsimus asjakohane äsjase EKNi küsitluse taustal, mis näitab, et olukord eetikamaastikul ei lähe mitte täiuslikkuse, vaid pigem formaaljuriidilise kombetäitmise suunas. Võiks arvata, et teoloogilised arutelud Kristuse sünni tegeliku kalendaarse toimumishetke ja paganlikule pööripäevale ...

EELK peapiiskopi läkitus kogudustele jõulupühadeks 2003 ja algavaks Issanda aastaks 2004

Armas kogudus!Pühakiri tõdeb, et keegi ei ole iial näinud Jumalat (Jh 1:18). Sellega on antud mõista, et Jumal on üle aja ja ruumi, üle nähtava ja nähtamatu. Meie mõtted ja kujutlused Temast jäävad ainult ajaliku inimese mõteteks ja kujutlusteks. See, mis on lõplik ja piiratud, ei suuda haarata lõpmatut ja igavest. Ta on vajatud ja ennast varjav Jumal (Js 45:15).Samas tunnistab pühakiri, et ...

Jõulusoovid

Jõululaupäeva õhtul enne kirikut lähen ema hauale. Nii on olnud kõigil viimasel üheteistkümnel aastal.Sammun läbi küünlatuledes Metsakalmistu, vahepeal seisatades ühe või teise kalmu juures ja hetkeks mõttesse jäädes. Kunstnike künkal puhkavad need, kelle maalid mu koduseintel aitavad heita selgemat pilku maailma. Samas lähedal on kirjameeste hauad. Meenuvad jutud, mis mitmega ...

Kirikuõpetaja ja pereisa jõulud

Villem palub vanematel endale piiblilugusid ette lugeda ning vaatab kaartidelt põhjalikult järele, kus mingi sündmus aset leidis. Halastaja samaarlase loo puhul küsis Villem näiteks seda, kas halastaja samaarlane on praeguseks surnud või kus ta elab, mida teeb haavatud mees, kui ta veel elus on. Villemist paistab tulevat isa jälgedes tõsine piibliuurija.Elva ja Hargla koguduse õpetaja, Valga praostkonna praosti kt, ...

Vaata, mina annan teile kõik

Esimese jõulupüha jutlust tahan alustada väga jõululikust detailist – söögilauast. Meenub üks ammunähtud film, mille keskseks motiiviks oli suur pidusöök. Filmi peategelane kulutas selle korraldamiseks kõik oma säästud. Seltskond, kellele ta pidulaua korraldas, oli aga üpris pirtsakalt vaga ja kinni oma tavades. Küll ei meeldinud neile see, et pidusöögi korraldaja on võõramaalane, ...

Hõisakem Jumala kiituseks!

Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõtt. Jh 1:14 Hõisake, taevad ja laulge, nii maa kui ka meri: Jeesus on tulnud, suur Jumal on liha ja veri! Rahu Ta toob, südamed uueks Ta loob, täidab, mis kuulutab Kiri. See on salm laulust, mida meie kirikutes jõulude ajal kindlasti lauldakse. Jah, tõesti, Ta on tulnud! Meie ootusaeg on lõpule jõudnud, ...

Lugejad hindasid tegijaid

Aasta lõpus kutsusime lugejaid hindama Eesti Kirikut ja arvamust avaldama, missugused lood on aasta jooksul rohkem meeldinud. Nüüd on aeg kokkuvõtteid teha. Positiivsust Tuleb meeldivalt tunnistada, et vastajad on suhtunud lehte positiivselt ja kinnitavad, et loevad viimasel ajal lehest peaaegu kõike ja et leht muutub järjest sisukamaks. Lehelugeja Hilda Mikk Helmest ütleb näiteks, et paljud autorid on juba tuttavad ja enne lugemist ...

Tänusõnad tegijatele

Eesti Kiriku toimetus valis aasta paremaid autoreid. Eesti Kiriku aasta autoriks valiti assessor Arne Hiob kirikuelu teemade reformatsioonilise käsitluse eest ning kiriku rolli uudse mõtestamisega muutunud ühiskonnas. Kirik vajab enda positsioneerimiseks selgemat mõtestamist tänases ühiskonnas ja selleks on olnud Arne Hiobi arvamusvaldused, mis on mõjutanud kiriku olevikulist kuju. Suurimaks vaimuliku kasvamise toeks nimetati Rõuge ...