Slava Ukraine

Lehenumber 17. detsember 2003 Nr 51 Archives - Eesti Kirik

Tutimütsid aknalaual

Advendiperioodil arutletakse kiriklikes ringkondades kõige enam jõuluhulluse üle kingikottide täitmisel ja kuidagi eriti rõhutatult Kristuse sünniloo üle. Ja nii see vist peabki olema, sest viimane tugineb ju suulisele pärimusele ja traditsioonile. Samas vuliseb nimetatud kahe põhivoolu kõrval kolmas oja, mida nimetame perekeskseks meditatsiooniks. Täiskasvanute muutumiseks lapsemeelseteks selle ...

Jaan Lattik võitluses usuõpetuse eest

1920ndatel aastatel peeti Eestimaal tulist võitlust usuõpetuse sisseviimise eest koolidesse. Selle võitluse «kindralstaabi ülemaks» oli pastor Jaan Lattik, Riigikogu liige, hilisem haridusminister ja välisminister. Ehkki toonastest sündmustest lahutab meid 80 aastat, tuleb palju tuttavlikku ette tänapäevases usuõpetuse-vastases võitluses käibelolevast. 19. detsembril 1922 lükkas Riigikogu tagasi ...

Kolga-Jaani kirikus lisa vanadele maalidele

3. advendipühapäeva, 14. detsembri jumalateenistusel pühitseti Kolga-Jaani Johannese kirikus juba mõnda kuud pühakoja rõdurinnatist kaunistanud Jüri Kase maalid.Pühitsuskõnes ütles koguduse õpetaja Ants Tooming, et inimese otsinguid Jumala tõdede juurde toetab ja aitab kõik, mida Jumal on loonud ja läbi andide inimestesse pannud.Üks anne on kõneleda pintsli ja värvide keeles nii, et ...

Võta meid oma käte vahele

Lakkamatult läbi elu saadavad meid soovid, mille kättesaamise nimel pingutame. Sageli leiame aga lõpuks midagi hoopis teistsugust, isegi paremat, kui otsisime. Mõnikord saavutame otsitu teisel teel, võrreldes selle teega, mille esmalt ilmaaegu valisime. Pealegi saame sealt, kust otsisime naudingut, õnne ja rõõmu, nende asemele õpetuse, arusaamise, tunnetuse – saame püsiva ja tõelise hüve ...

Peapiiskop Pajula: tahtsime teha head ajalehte

Eesti Kirik pühitseb sel aastal esmailmumise 80. aastapäeva.Suur osa neist aastatest möödus ootuses ja lootuses, et ükskord taas kirikuleht kodumaal trükivalgust näeb. Missugune oli see aeg ja millised olid mõtted ning plaanid, kui see aeg 1980ndate aastate lõpus kätte jõudis, meenutab EELK tollane peapiiskop Kuno Pajula.Uued väljakutsed«Kindlasti oli see täis vaimustust. Kuid üsna kindlasti ...

Punasetriipu vaip hallil maal

Fl 4:4–7 Punasetriibuline kaltsuvaip on kujunduslik võte muusikalisest draamast «Vargamäe tõde ja õigus», mida hiljuti Estonias vaatasin. Seda vaipa rulliti lahti Vargamäe pere harvadel rõõmuhetkedel. Ere, kirev ja soojalt punane laik säras etenduses vaid viivuks ja andis taas ruumi üldiselt hallile ja sombusele interjöörile. Sellega taheti vist öelda, et elu rõõmsam pool on Eestimaal ...

Rõõmu leidub igas päevas

Olge ikka rõõmsad Isandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b Küll me oleme tublid! Näeme millegi nimel kõvasti vaeva ja kui see lõpuks ka õnnestub, oleme uhked! Loomulikult tunneme enestest rõõmu ja leiame, et oleme kiituse ära teeninud. Tuttav on ehk ka järgmine olukord: kui meil on halvad ajad, õhkame Jumala poole, palume Temalt tröösti ja kinnitust, palume, et ...

Jõululaupäeval Jõelähtme kirikus

Tänavu kannab Eesti Televisioon (ETV) jõululaupäeva jumalateenistuse, kus tavapäraselt on kohal ka president Arnold Rüütel abikaasaga, üle Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kirikust. Diakon Margus Kirja sõnul püüab pealinna külje all Narva maantee ääres Rebala muinaspõldude vahel paikneva Jõelähtme kiriku kogudus jõuluõhtu teenistuse korraldusliku küljega ise hakkama ...

Haapsalu toomkirikus antakse üle teenetemärgid

Koguduse nimepühaku apostli ja evangelisti Johannese päeval, 27. detsembril antakse Haapsalu toomkirikus üle kaks esimest teenetemärki. Teenetemärgi saavad Haapsalust pärit arst ja ühiskonnategelane Heino Noor ning Haapsalu vanamuusikafestivali kunstiline juht Toomas Siitan. Koguduse nõukogu auliikme Tartu arsti Heino Noore algatusel valmis toomkiriku ristimiskabelis emaaltar, ta asutas Wiedemanni gümnaasiumis omanimelise ...

Luterlike kirikute juhid kohtusid Riias

Peapiiskop Jaan Kiivit osales 30. novembril ja 1. detsembril Riias toimunud Baltimaade luterlike kirikute piiskoppide kohtumisel.Baltimaade luterlike kirikute juhid kohtuvad aastas vähemalt korra või paar, viimati 25.–26. septembril Peterburis Luterliku Maailmaliidu korraldatud regionaalkonverentsil, kus koos Ingeri kiriku, Evangeelse Luterliku Kirikuga Venemaal ja teiste riikides juhtidega arutati läinud suvel Winnipegist Kanadas toimunud Luterliku ...

Kahe allasutuse tegevus korraldatakse ümber

Konsistooriumi detsembrikuu täiskogu istungil võeti vastu Pühapäevakooliühenduse ja Noorsootöö Keskuse tegevuse lõpetamise seadlused, mille kohaselt nende tegevus lõpetatakse 1. jaanuarist 2004. Ühenduse ja keskuse õigusjärglaseks tunnistatakse asutatav EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, kellele lähevad üle kõik nimetatud organisatsioonide varad ja lepingud. Noorsootöö ...