Slava Ukraine

Lehenumber 26. november 2003 Nr 48 Archives - Eesti Kirik

Naised, tehke see asi ära!

Üha enam on Eesti ühiskonnas tunda vajadust alternatiivi järele üliliberaalsele valitsemisele.21. novembri Postimehes kirjutas Jaan Kaplinski, et praegu viljeletav sotsiaalpoliitika juhib ühiskonna suurele kihistumisele, päev hiljem kirjutas samas väljaandes professor Rein Taagepera uue poliitilise suuna vajalikkusest. «Uus poliitika saab olla ainult tsentristlik,» arvas Taagepera. Tema hinnangul on praegu tegemist ...

Euroreferendumi usulistest aspektidest 4. osa

(Algus EK nr 45, 5.11.)Euroopas rõhutatav tolerantsuspoliitika seksuaalvähemuste osas on juba pikemat aega olnud pinnuks silmis paljudele konservatiivsetele kristlastele nii ELis kui väljaspool ELi. See on seostatud patu, kuradi töö, surma ja Jumala vihaga. Nii on siin tegu väga tugevajõulisi negatiivseid emotsioone äratavate arhetüüpsete mõttemallidega, mis nüüd on lahutamatult seotud ELi poliitilise ...

Kell annab teada kiriku olemasolust

Eestis on umbes 500 kirikukella, neist pooled luteri kirikutel.Küsimusele, kas kirikukellad on vastupidavad või vajavad tihti remonti, vastab kellaspetsialist Toomas Mäeväli, et mõni siiski laguneb juba kahesaja (!) aasta pärast ära. Vastus räägib iseenda eest: kirikukellad elavad üle mitu inimpõlve, ent vajavad siiski remonti.SildamismeetodSuvel remonditi Nissi kiriku kell Eestis senitundmatul meetodil. ...

Milleks haridus?

Kas meil on vaja teoloogilist haridust? Kindlasti, vagadusest üksi ei piisa. On tõsi, et religioossete autoriteetidena tunnustatakse ainult neid, kes on teistest pühamad ning suhtlevad Tegelikkusega, mis tavalistele inimestele on kättesaamatu. Nii arutleb tuntud usundiloolane Joachim Wach. Ent alati on tulnud arvesse ka maised asjaolud, mille kaudu sakraalsus ennast väljendab.Kõigepealt tehti pühakud kiriku institutsiooni ...

Elukutselt laevaehitaja ja eestlane

Armasta ligimest nagu iseennast, on E.E.L.K. San Francisco koguduse juhatuse esimehe Heino Valvuri elu motoks, mis olnud jalale lambiks nii heal kui kurjal päeval. Kes palju jõuab, sellelt rohkelt ka nõutakse. See rahvalik ütlemine sobib iseloomustama tänavu oma 80. juubelisünnipäeva tähistanud mehe eluteed. Südamega Eesti küljes Soe käepigistus ja siiras silmavaade. Juba esmakohtumist jääb raamima tunne, et ...

Vaid võlg armastada

Rm 13:8–12 Tänaseks evangeeliumiks on tavapäraselt Jeesuse Jeruusalemma sissesõidu lugu. On ju advendiaja, Kristuse tulemise aja esimene pühapäev – ja millele muule me mõtlema peaksimegi, kui Tema tulemisele. Tavapäraselt nimetatakse toda tulemist – 2000 aastat tagasi Jumala Poja inimesekssaamises toimunut – Tema esimeseks tulemiseks. Matteus tsiteerib prohvet Sakarjat: «Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane ...» (Sk 9:9) ...

Kristuse valge aupäev tulekul

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9 1. advendipühapäev, kirikuaasta algus. Altarikatted kirikus on muutunud valgeks. On puhas ja tühi ja algav ootusemeeleolu. Siis pannakse valgel laual põlema küünal. Nädal on olnud vahet, päristühjust, eikellegiaega. Nüüd jälle hakatakse koguma hinge ja vaimu uuele tõusule. Jälle tõotab tulla uus aastaring. Vähetuntud Sakarja raamat, ...

Uus jutlusekogumik nägi ilmavalgust

Pühapäeva keskpäeval toimus Tartu Pauluse kirikus väga paljude kristlaste jaoks oluline sündmus, vastilmunud jutlusekogumiku «Kaks leptonit» esitlus. Kogumikus on valik Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhametsa jutlustest, mida ta on pidanud sama koguduse ees aastatel 1996–2003. Raamatut on nimetatud praktilise kristluse aabitsaks lihtsale inimesele, mida see kahtlemata ka on. Ettevõtmise algatajaks ja üheks ...

Usuteaduse Instituudi rektor valitud

Tänasel Kirikukogu istungil kinnitatakse Usuteaduse Instituudi (UI) rektoriks tuleva aasta 1. veebruarist prof dr Alar Laats. Ettepaneku Kirikukogule tegi UI nõukogu, kes esmaspäevasel istungil Laatsi kasuks otsustas.UI rektori, mag Allan Kähriku sõnul oli Laats ainuke, kes esitas 15. novembriks nõuetekohaselt vormistatud sooviavalduse.UI nõukogu koosolekul tutvustas Laats oma nägemust instituudi tulevikust ning vastas ...

Aumärk kodanikule

Täna tähistataval kodanikupäeval nimetab Eesti vabariik 14 kodanikupäeva aumärgi saajat.Üks aumärgi saajaist on õpetaja Jüri Stepanov (51), kes 1986. aastast teenib Otepää Maarja kogudust. Aumärgid annab pidulikult üle peaminister Juhan Parts 1. detsembril Stenbocki majas.Kodanikupäeva aumärke antakse välja 1998. aastast. 1999. aastal oli aumärgi saajate hulgas praost Tiit ...