Slava Ukraine

Lehenumber 19. november 2003 Nr 47 Archives - Eesti Kirik

Eesti Kirik tähistab ilmumise 80. aastapäeva

1923. aasta jõuludeks ilmunud Eesti Kiriku proovinumbris öeldakse: «Selles ükskord nädalas ilmuvas piltidega kaunistatud ajakirjas leiab lugeja hingekosutavaid artikleid, laule, mõtteteri, juhtkirju, ülevaateid sündmustest maailmas, kodumaa kogudustes, kirikuelust, seda ja teist. Eesti Kirik tahab usuelu äratajaks olla ja ebakosutavatest usuvaielustest hoiduda. Mitte kirikut purustada, vaid üles ehitada.» ...

Me ei tea päeva ega tundi

Mt 25:1–13 Kirikuaasta lõpul kõneleme valvamisest ja valmisolekust. Ei ole kerge seletada, mida valvamise ja valmisoleku all õigupoolest mõelda tuleb. Mida see endast kujutab? Kas seda, et inimene mõtleb pidevalt viimselepäevale või oma surmatunnile ning püüab aina mõistatada, millal üks või teine kätte jõuab? Või seda, et inimene loobub kõigest muust, ei tee enam midagi, istub, käed ...

Olge valmis

Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35 «Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat koju,» kirjutab mu lemmikevangelist Luukas. Võtame lihtsama näite Eestimaa elust: pereisa tuleb koju, pereema on toa soojaks kütnud ja süüa teinud ning sõbralikud lapsed ootavad isa. Mõnus on koju tulla. Kujutleme aga vastupidist olukorda: maja on pime ja kütmata, perekond magab, kes kus ja telekas ...

Piibliaasta tähtsündmus Eestis

Eesti Piibliselts tähistas reedel, 14. novembril Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus seltsi 190. aastapäeva.Ühtlasi märgiti sellega üle-euroopalist piibliaastat. Piiblipäeva konverentsil esinesid ettekannetega tõlkijad ja õppejõud Tartust ning Tallinnast. Konverentsi avas ja juhatas piibliseltsi esimees Tiit Salumäe.Ettekannete teemad käsitlesid Piibli tõlkimise ja lugemise problemaatikat.Usuteaduse ...

Konsistooriumi täiskogu novembrikuu istungil

Võeti vastu kirikuseadlus, millega lõpetatakse EELK organisatsiooni EELK Kirikumuusika Liit tegevus alates 1. jaanuarist 2004. Liidu õigusjärglaseks tunnistatakse 27. oktoobril 2003 mittetulundusühinguna asutatud EELK Kirikumuusika Liit, kellele lähevad üle kõik varad ja lepingud.Konsistoorium kiitis heaks mittetulundusühinguna asutatud EELK Kirikumuusika Liiduga sõlmitava lepingu eelnõu, millele alla kirjutama ...

Kallimad ja odavamad lapsed

Juba mõnda aega on Eestis erilise tähelepanu all olnud kavandatava vanemahüvitise seaduse põhimõtted.Vastuseis valitsuse pakutavale variandile, kus ühtmoodi last kasvatavatele emadele makstava hüvitise vahe võib olla viiekordne, sai terava väljundi möödunud nädala kolmapäeval Toompeal. Noorte sotsiaaldemokraatide (Mõõdukate), Keskerakonna noortekogu ning mitme kodanikuühenduse ...

Euroreferendumi usulistest aspektidest 3. osa

(Algus EK nr 45, 5.11.)Piibli mall on siin äratuntav mitte ainult unenäo sisu küsimusis, vaid kindlasti ka tõdemuses, et Jumal kõneleb oma ustavatega vahel ka prohvetlike unenägude kaudu. Igatahes leidis see selgesti äratundmist järgmises e-kirjas esitatud mõtteavalduses: Mulle oli tänaseni ausalt-öelda ükstaspuha, kas me läheme sinna liitu või mitte. Valikut justkui ei ole ... Mõtlesin, et ...

Keila Miikaeli kirik kaotas risti

13. novembril jõudis kätte oluline silmapilk – tellingud kerkisid üle torni tipu ja sealt võeti alla muna ja rist. Rohkem kui aasta on kestnud Keila Miikaeli kiriku tornikiivri restaureerimistööd. Seestpoolt on vahetatud tornikiivri kandekonstruktsioone enam kui kolmandiku ulatuses. Viimased kolm kuud on OÜ Frantsiskus ehitanud tornikiivri ümber tellinguid, et uuel aastal hakata katusekatet vahetama. Pommikildudest puretud Keila ...

Lõpp ja algus

Liturgiline kirikuaasta saab läbi. Eeloleval pühapäeval tähistame igavikupühapäeva.Vanemad koguduseliikmed on harjunud, et viimane pühapäev kirikuaastas kandis nime «surnutepüha». Nüüd on juba mõni aasta nii pühakutepäeva kui ka hingedepäeva mitmeski koguduses peetud lahkunute omaste mälestamiseks sobivamaks ajaks. Kristlane usub, et surm ei ole kõige lõpp. Kristus ...