Slava Ukraine

Lehenumber 12. november 2003 Nr 46 Archives - Eesti Kirik

Elada armastuses

Mt 25:31–46 Mida te iganes olete teinud … Mida te iganes olete jätnud tegemata … Jeesus räägib ilusa ja mõtlemapaneva loo viimsest kohtupäevast. Ta rõhutab, et kohtumõistmine toimub vastavalt sellele, mida inimesed on teinud ja mida tegemata jätnud. Kas ei ole siin omapärast – ja lausa karjuvat – vastuolu sellega, mida oleme harjunud kristliku usu põhjal õigeks pidama? Mitte tegudest ei saa me õndsaks, vaid ...

Kord pean seisma kohtu ees

Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10 Avalikuks saamise kohta on vanemas tõlkes kasutatud ka väljendit «ilmsiks saamine». Me kõik peame saama avalikuks ja avalikuks Kristuse kohtujärje ees – nii räägib selle pühapäeva sõna. Eks me kõik ole kogenud pisemaid või suuremaid pahategusid. Lapsepõlves tõi ema vitsa tuppa, siis läks asi eriti teravaks – pidin, nutt ...

Loksa kogudusel oma hingekarjane

1. novembril seati Loksal ametisse õpetaja Andi Kirotar ja tähistati kiriku 150. aastapäeva.Kirikuõpetaja amet, see on Jumala sõna ja sakramentide jagamise amet ja selle taga seisab ülesanne, mille kirik ja tegelikult iga kristlane on saanud ülestõusnud Issandalt, kui ta on andnud käsu: minge siis ja tehke jüngriteks, tehke minu õpilasteks kõik rahvad neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ...

Vastu uuele rõõmupeole

2005. a Tartus toimuv kirikupäev ja laulupidu korraldatakse alapealkirja all «Tarkuse allikas», nii otsustati ürituse ettevalmistustoimkonna koosolekul 21. oktoobril. «See peab saama jumalarahva suureks peoks,» öeldi koosolekul. Kirikupäeva toimkonna esimehe Joel Luhametsa sõnul on praegu räägitud kõige enam just laulupeost kui kesksest sündmusest. «Laulupeo plaani järgi saab sättida ka teiste ...

Otsustamise julgus

Rahvusliku sisemajanduse koguprodukti (SKP) kõrval hinnatakse tihti kodanike rahulolu indeksit, mis sisaldab endas töövõimeliste inimeste hõivatust ja hinnatust tööturul.Seda saab nimetada ka kodanike oskustel ja teadmistel baseeruvaks inimkapitali väärtuseks, mis võimaldab inimestel enesele piisavalt sissetulekut teenida. Nimetatud definitiivne õpikulause ei vähenda aga meie riigi kõrget ...

Euroreferendumi usulistest aspektidest 2. osa

(Algus EK nr 45, 5.11.)Viimane tõdemus suunaski mõningaid kristlasi küsima, kas on üldse võimalik, et Jumala tahe selles ilmalikus valdkonnas selgesti avalduks? EEKBL avalikus listis puhkenud internetidiskussioonis joonistusid taas välja äsja kirjeldatud alternatiivid, seekord aga jõulisemal ja utreeritumal moel. Arusaam, et tegu on sekulaarse otsusega, esitati kommentaaris ülaltsiteeritud juhtkirjale:See palve oli hea. Kui ...

Kirik on valguseks kihelkonnale

Martna kiriku 705. aastapäeva tähistati mardilaupäeval kontsert-palvusega ja minikonverentsiga. Päeva juhatas sisse Lääne praostkonna vikaarõpetaja Pille Talvar, kontserdil laulsid ja mängisid pilli Martna põhikooli lapsed. Lasteansamblit juhatas Eha Raudne. Lisaks koguduseliikmetele võttis palvusest osa vallavalitsuse liikmeid. Pärast lühikest kontsert-palvust algas koguduse pastoraadis minikonverents Martna ...

Vorm sisu teenistuses

Käes on huvitav aeg. Kirik on tellingutes. Viimane suurem remont toimus 10–12 aastat tagasi. Sedasama, mida kirikuhoone ehitamiseks või remontimiseks paneb paberile arhitekti käsi, tähendab kirikule kui organisatsioonile seadusloome.Arutatakse kiriku uue põhikirja projekti, kuu lõpul toimuv Kirikukogu asub seda menetlema. Moodustatud ja moodustamisel on uued sihtasutused ja organisatsioonid, sobivat vormi otsitakse diakoonia- ja ...

Teisest Eestist ja teda ümbritsevast

Tähelepanekuid Kanada eestlastest ja Toronto elanikest.Torontos ja selle lähikonnas peaks elama ca 8000 eestlast.Siin tegutseb kaks eesti luterlikku kogudust. E.E.L.K. Kanada praostkonnas on täna veel 12 kogudust. Ligi kolme miljoni elanikuga Torontos võib eestlasi kohata täiesti juhuslikult tänaval ja poodides. Erinevatest Eesti maakondadest kunagi siia jõudnud teevad veel 50 aastatki hiljem siin vahvaid kokkutulekuid. Hiljaaegu ...