Slava Ukraine

Lehenumber 5. november 2003 Nr 45 Archives - Eesti Kirik

Isadepäeva-eelne mõtisklus*

Arutelud isade ja laste omavahelistest suhetest kannavad täna eneses tugevat sotsiaalset alatooni perekonna püsivuse ja koduväärtuste teemadel. Tihti on neist aga kadunud kultuurilooline tahk, mis mõtestaks sotsiaalsed valupunktid lahti pikemas ajaloolises perspektiivis: ühiskondade püsimajäämise, kultuuriväärtuste edasikandmise ja kasvupotentsiaali kontekstis. Ka piiblitraditsiooni ...

Euroreferendumi usulistest aspektidest 1. osa

14. septembril 2003 toimus Eestis referendum Euroopa Liiduga ühinemise ning Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise üle. Referendumile eelnenud diskussiooni mäletame me küllalt hästi, see oli intensiivne ja kohati emotsionaalne. Põhiliselt koondus debatt kolme võtmeteema ümber, nendeks olid EL head ja halvad küljed, Eesti majandusareng ja muutused inimeste elujärjes ning rahvuslik iseseisvus ja selle tähendus. ...

Luterlik kirik ja eesti kooli ajalugu

31. oktoobril, usupuhastuspühal peeti Raplas emakeelse hariduse päeva. Kiriklas peetud seminari «Luterlik kirik ja eesti kooli ajalugu» eesmärgiks oli tuua selgust ajaloo keerdkäikudesse, otsida vastuseid suhtumistele ja arusaamadele kirikust ja koolist ning teadvustada tänaseid võimalusi hariduslikul, kultuurilisel ja kasvatuslikul tasandil. Kristlus kui puhastav jõudEttekanded pakkusid huvitavaid seisukohti ja ...

Tunnustamisest

Veidi üle 40 päeva Kanada eestlaste hulgas on andnud palju mõtlemisainet. Kaugelt paistab ka oma maa ja rahvas ning oma kirik veidi teises valguses.Vaid mõni vajutus arvutiklahvidele ja Eesti lehed ja isegi raadioprogrammid on siin kaugel mu silmade ees ja kuuldekaugusel. Temperatuurid seal ja siin on väga erinevad. Siin täna 18 kraadi sooja, särav päike ja värvikirevad puud. Ka inimeste näoilmed on erinevad. Olen ...

Ühe heategija mälestuseks

Eesti rahva suur sõber ja heategija Burchard Lieberg on surnud. Ta lõpetas oma pika ja töörohke elutee kaheksakümne üheksa ja poole aasta vanuselt 21. oktoobril s. a ning maeti 30. oktoobril Kasselis Saksamaal.Burchard Johann Friedrich Lieberg on sündinud 27. juunil 1914 Gerhard ja Käthe Liebergi pojana. Ta isa oli ajaloolane, kes ootas õppejõu kohta Tartu ülikoolis. Aeg läks ja vabanevat kohta ...

Jumal juhatab meid õigele teele

Lk 17:20–30 Ei meie elu ega aeg ole meie endi käes – Jumal valitseb kõige üle. Ta tahab, et me seda teaksime ja alati valmis oleksime – valmis sellekski, et üks või teine päev jääb meile viimaseks. Et võib-olla juba täna peame astuma Issanda palge ette. Täna on võib-olla viimane aeg korraldada oma suhteid nii kaasinimeste kui ka Jumalaga. Ka Jeesus rõhutab sedasama: «Otsekui välk, mis taeva all ...

Mida ma täna teinud olen?

Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev! 2Kr 6:2 Ilmselt on ülisoodsa aja ja päästepäeva all mõeldud inimese elu, tema elupäeva. Et kui sul on elupäev, päevavalgus, õitsev suvi – tehkem siis head, palju viljakat tööd, pöördugem Jumala poole siis, kui su silmis on elupäeva valgus. Sest vaata, öö tuleb, pimedus tuleb, mil keegi ei ...

Järva-Madise kogudusel oma õpetaja

Sellel aastal oli Järva-Madise rahval usupuhastuspühal eriline mõõde juures.Kogu jumalateenistuse aja püsisid Eesti ühe väiksema ühelöövilise kodakiriku uksed valla, et õpetaja Pille Salveste kogudusega laulatamise talitus, kirikulaul, orelimäng ja peapiiskop Jaan Kiiviti õnnistussõnad võiksid kirikust väljagi üle Kõrvemaa minna.Introduktsiooniteenistust toimetasid koos ...

Et laste- ja noortetöö kirikus jääks esmatähtsaks

Laupäeval, 1. novembril toimus Viljandi Jaani kirikus EELK Pühapäevakooliühenduse (PÜ) erakorraline üldkogu koosolek. Erakorraline üldkogu oli vajalik kokku kutsuda seetõttu, et vastavalt konsistooriumi otsusele on vaja EELKs toimuv laste- ja noorsootöö ühendada ühtse juhtimise alla. Konsistooriumi otsus tulenes kehtivast kirikute ja koguduste seadusest. Vähenemine on näiline Koosoleku esimeses pooles ...

Kohtumine Eesti Kiriku lugejatega

Eesti Kirik tähistab esimese lehenumbri ilmumise 80. aastapäeva ürituste sarjaga. Neljapäeval, 6. novembril kell 12 ootab Eesti Kiriku toimetus lehelugejad EEKBL Salemi kirikusse Tartus Kalevi t 76 keskpäeva sõna- ja muusikatundi. Sõna kuulutab Puhja koguduse diakon Tiit Kuusemaa, musitseerib Puhja koguduse ansambel Dionysius. Samas toimub ansambli plaadi esitlus. Räägime lehest ja lehe tegemisest, lehe ajaloost. On võimalik ...