Slava Ukraine

Lehenumber 29. oktoober 2003 Nr 44 Archives - Eesti Kirik

Euroopal oma islam

Eelmisel laupäeval oli mul võimalus osaleda rahvusvahelisel noortekonverentsil, kus arutati Euroopa moslemite staatust, nende kultuuri ja sotsiaalsete väärtuste sobitumist Euroopa omadega.Vaikiva diskussiooni tunnis kirjutasid töörühmadesse jaotatud noored suurtele paberitele seda, mis nende arvates on Euroopa kultuur. Erinevaid arvamusi oli pea samapalju kui osavõtjaid ning nii kirjutasid Ida- ja ...

Piiblit on vaja uuesti avastada

Aastat 2003 tähistatakse Euroopas piibliaastana.Kuigi peamine raskuspunkt on Saksamaal, korraldatakse üritusi ka Eestis. Oktoobri keskel toimus selle raames piiblinädal Pärnus metodisti kiriku Agape keskuses.Läbi terve nädala kestnud piiblitundide ühiseks nimetajaks oli peakorraldaja pastor Üllas Tankleri sõnul avastusõpe. «Mitte ainult ei kuulatud juttu, vaid iga kord midagi tehti, nähti või ...

Kuni päikese tõusuni…

Karula rahvas austas oma suurmehe Jaan Lattiku mälestust tema 125. sünniaastapäeval.Vanavanaisaga täpselt samal päeval, 22. oktoobril tähistab oma 37. sünnipäeva jurist Madis Päts.Hommikupalvuse lõpus Karula kirikus laulis kirikurahvas diakon Enno Tanilase palvel Jaan Lattiku tuntuimat koraali «Kalla, kallis Isa käsi» (KLPR 339). Seejärel istus rahvas bussi ja kodukandi kultuuri ja ajaloo ...

Päevakorral on kutsealane pädevus

Igale kirikule on eluliselt tähtis, et tema teenistusse tuleksid oma erialal pädevad inimesed. Nii on meiegi kirikus kehtestatud – kuigi veel mitte kõiki töövaldkondi katvalt – koguduse töötegijate ja vaimulike kutsenõuded, mis rõhutavad erialase ettevalmistuse vajalikkust.Akadeemilist teoloogilist koolitust on Eestis võimalik saada mitmes kõrgemas õppeasutuses. Kuid koguduseõpetaja kandidaatide ...

Gustav Beermanni elu on kogutud raamatusse

Heino Joosti koostatud raamat «Gustav Beermanni radadel» on müügil Põltsamaa muuseumis ja Tartu Pauluse kiriku raamatupoes.«Ma tahan, et mu pojad õpivad kirikuõpetajateks. Tahan ehitada kirikuid, kus nad siis võivad pidada jumalateenistusi.» Nii öelnud kord Põltsamaa koolimeister Gustav Heinrich Beermann (1832–1917). Tema öeldu läks osaliselt täide – kirikuid ta tõepoolest ...

Peame vastama Jumala mõttele

Usupuhastuspühaks Usupuhastuspüha ärgitab mind mõtlema, mis on kirik. Mis on kirik inimeste meelest ja mis Jumala meelest – kuigi seda viimast mul inimesena kerge öelda ei olegi. Usupuhastuspüha (31. oktoober – toim)peetakse päeval, mis on seotud Martin Lutheri poolt 1517. aastal avalikuks väitluseks kirja pandud teesidega, mis vallandasid usupuhastuseks ehk reformatsiooniks nimetatavad sündmused. Luther juurdleb selle üle, ...

Kuuletu jumalasõnale

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)See on nii. Ma olen ikka korranud, et pühakiri, jumalasõna on hästi lühidalt öeldes õpetus õigeks ja ausaks eluks. Kui inimesed seda täidaksid, oleks meil ammu maapealne paradiis. Poleks meil vaja ei kasvatusprogramme ega õpetuse ...

FBI konverents Tartus

Ehkki lühendi FBI kuulmine-nägemine paneb isegi puhta südametunnistusega inimese ettevaatlikult ringi piiluma, tõi FBI konverents (Finnish-Baltic Initiave – FBI) 23.–26. oktoobrini Tartusse kokku hoopis religiooniõpetajate ettevalmistusega seotud inimesi Soomest, Lätist ja Eestist. Peakorraldajaks oli loomulikult väsimatu Pille Valk Tartu ülikooli usuteaduskonnast. Õpetajate hea ettevalmistus on religiooniõpetuse sujuva ...

Moodustati iseseisev muusikute ühendus

Kirikumuusikaliidu (KML) erakorralisel üldkoosolekul esmaspäeval, 27. oktoobril otsustati asutada MTÜ EELK Kirikumuusikaliit. Endise kirikliku allorganisatsiooni asemel on nüüd iseseisev muusikute ühendus, mille etteotsa valiti praegune juhatus täies koosseisus. Koosoleku esimese päevakorrapunktina arutati liidu uue põhikirja eelnõu ja otsustati see vastu võtta, sellega loodi uus kirikumuusikute organisatsioon. Uus ...