Slava Ukraine

Lehenumber 22.oktoober 2003 Nr 43 Archives - Eesti Kirik

Pinge ühiskonnas kasvab

Marju Lauristin kirjutas 15. oktoobri Eesti Päevalehes, et Euroopa Liiduga (EL) liituvatest riikidest on Eesti olnud kõige edukam ellu viima liberaalset majanduspoliitikat (märksõnadeks on madal inflatsioon, võimalikult kiire ja täielik erastamine, avatud turumajandus, tasakaalus eelarve, avaliku sektori kulude kärpimine), kuid sellega kaasnevalt on Eestis ühiskonna tulud jaotunud ebavõrdsemalt kui kõikides ...

Peterburi Eesti Selts saab abi Eesti riigilt

Ligi 90liikmeline Peterburi Jaani kogudus peab konkreetset plaani taastada kirik. Järgmisel aastal on Peterburi Jaani kirikule riigieelarves ette nähtud kolm miljonit krooni.Renoveerimine, mis on koguduse hooldajaõpetaja Peeter Kalduri sõnul kogu aeg õhus, on saanud uut hoogu, kuna tegevusele on kultuuriministeeriumi õhutusel oma õla alla pannud Eesti Kontsert.Kohandada juriidilist keeltHiljuti Peterburi külastanud Eesti ...

Tunnustus koguduse sõbrale

Antero Honkkila sai esimese Tallinna Püha Vaimu koguduse teeneteristi.17.–19. oktoobrini toimusid Soomes Ylöjärvil kohaliku koguduse ja Tallinna Püha Vaimu koguduse vahelised sõpruspäevad, mis tipnesid Tallinna Püha Vaimu koguduse 1. teeneteristi üleandmisega Ylöjärvi koguduse ülemõpetajale praost Onni Antero Honkkilale.Pidulikul jumalateenistusel Ylöjärvi kirikus jutlustas peapiiskop Jaan ...

Kristlase vastutus

Olete kuulnud seda vana juttu?Kui talupere sööma istus, pandi vanaisa eraldi toanurka istuma, anti puulusikas ja kauss ette. Nii kordus see päevast-päeva. Väike poeg küsis oma isalt: «Miks vanaisa ei saa istuda koos meiega lauas?» «Ta pudistab palju ja ajab toidu maha, käed värisevad, lõhub veel mõne kausi ära,» vastas isa pojale.Mõne päeva pärast märkas isa, et poeg ...

Jumala hoole ja kaitse all elatud elu

Tallinna Jaani koguduse juhatuse kauaaegne esimees Osvald Lend tähistas 85. sünnipäeva.Lõikustänupüha pealelõunal kogunes Tallinna Jaani kirikusse hulgaliselt igas eas inimesi päris beebidest väärikasse ikka jõudnuteni. Päev varem – 11. oktoobril sai koguduseliige Osvald Lend 85aastaseks. Seda auväärt juubelit kirikus tähistatigi.32 aastat juhatuse eesotsas«Olin siis vast kahe ja ...

Uskujaile on antud elu

Markuse 2:1–12 Kristlane, usklik inimene, elab pattude andeksandmisest. Üksi Jeesusel on meelevald andeks anda. Neli meest kandsid halvatut Jeesuse juurde. Nende meeste usku nähes ütles Jeesus halvatule: «Poeg, sinu patud on sulle andeks antud.» Tee Jeesuse juurde ei olnud lihtne, vaid nõudis meestelt tõsist pingutust ning kindlameelsust. Me ei tea, kust olid nad tulnud ja ka seda mitte, kui pikk nende tee oli olnud või milliseid ...

Küll Taevaisa muretseb

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi! Jr 17:14 Ma ei teadnud lapsepõlves Jumalast suurt midagi. Olin oktoobrilaps ja pioneer, klassis aktiivne ja tegus. Olen ka liiga noor selleks, et olla kogenud aktiivset ja ründavat ateistlikku kasvatustööd. Ma ei mäleta, et oleksin Jumala olemasolu üle arutlenud, küll aga mäletan palveid, mida palusin, kui ei jõudnud kokkulepitud ajaks koju või olin ...

Kirikumuusika liit kutsub pastoreid koostööle

27. oktoobril tuleb Tallinnas kokku Kirikumuusika Liidu erakorraline üldkoosolek, et kinnitada liidu uus põhikiri. Nagu teisedki kiriku allasutused, muutub Kirikumuusika Liit (KML) alates järgmise aasta juulist iseseisvaks organisatsiooniks. Liit on põhikirja muutmist arutanud juba ammu, juhatuse esimehe Piret Aidulo sõnul on nende küsimustega tegeletud alates 2000. aastast. Koostööleping kirikuga «Muutused ei tule meile ...

Koguduses on alati neli inimest, kes appi tulevad

26. oktoobril peetakse meie kirikuis misjonipüha. Selle oktoobrikuu pühapäeva teema (Mk 2:1–12) sobib hästi misjonimõtete esiletoomiseks jutluses. Neli meest kannavad oma sõbra Jeesuse ette, ületades takistused. Küsigem siis, kuidas oleme koguduseliikmetena viinud oma sõpru Jeesuse juurde. Selleks peab Jeesus meile endile tähtis olema, meil peab olema endil armastust ja usku Jeesusesse. See paneb meid alati otsima teid ja ...