Slava Ukraine

Lehenumber 17. september 2003 Nr 38 Archives - Eesti Kirik

Olgem eestlased, kuid saagem eurooplasteks!

Nüüd, kus euroväitluse kõrghetked ja rahvahääletus on möödas, on aeg asendada väitlusmeeleolu töömeeleoluga. Meie peaminister Juhan Parts ütles, et Eestil tuleb end veel Euroopa Liidus kehtestada ja õige töö alles algab.Eesti esimesel rahvuslikul ärkamisajal oli Noor-Eesti loosungiks «Olgem eestlased, kuid saagem eurooplasteks!». Täna oleme Euroopas ning muutunud ...

Geenivaramu, seadused ja eetika

12.–13. septembril peeti Tartus selle aasta geenifoorum «Kaksikheeliksi poolsajand». Geenifoorumil käsitletud teemad olid genoomika ja komplekshaiguste geneetika, populatsioonigeneetika ja biopangad, farmakogenoomika ja äri, inimese geneetika, bioeetika ja geneetika. Helsingi Vähikliinikus arsti ja teadustöötajana töötav meditsiiniteaduste doktor Tiina Tasmuth ei olnud geenifoorumile kutsutud, kuna tema seisukohad ei ühti ...

Toompäevad võluvad akadeemilisusega

Soome sillad läbi aegade ja täna – toompäevade selle aasta moto – õigustas end täiesti. Juba avamisest alates, sest kohal viibis selleks puhuks ekstra Tallinnasse sõitnud Helsingi linnapea proua Eva-Riitta Siitonen, Soome suursaadik Eestis Jaakko Blomberg ja Helsingi toompraost Mikko Heikka. Tallinna linna esindasid linnavolikogu esinaine ja toompäevade korraldustoimkonna juht Maret Maripuu ning linnapea Edgar Savisaar, avapalvuse pidas ...

Laske lapsed minu juurde…

Üldhariduskool on alanud. 1. september, teadmistepäev oli paljudes kodudes pidupäev, paljudes maakondades lehvisid riigilipud. Ei kujutleks, et mõnel aastal jääksid kooliuksed suletuks. Ometi, kui paljude laste eest jäävad suletuks usuõpetuse tundi viivad uksed!Tänases Euroopas räägitakse palju ühistest väärtustest, mille juured on, teadagi, kristluses. Enamikus Euroopa maades on ...

Naispastorid on kiriku Kihnu naised

21. septembril valib väike Audru Püha Risti kogudus Pärnumaal endale uue õpetaja. Kandidaadiks on Tiina Janno (40), kes samas koguduses ka oma vikaariaasta veetis. Pöline saarlane, kes umbes aasta tagasi tegi kardinaalse otsuse oma kutsumust mandril ellu viia. Viieteistkümne-aastase kirikutöö kogemusega naine on ennegi tundmatus kohas vette hüpanud – kui teda 1988. aastal Kuressaare Laurentiuse koguduses ristiti ja leeritati, ...

Anda sisu Jeesuse sõnadele

Lk 17:11–19 Inimese parim anne on mäletada ja seejärel unustada. See on imepeen mehhanism, mis talletab mõne asja nii sügavalt mällu, et need mõjutavad meid tahes-tahtmata kogu aeg. Teisest küljest kustutab sama mehhanism mälust me püsima jäämise nimel ära hetked ja olud, mis on nõnda valusad ja meid lõhkuvad ja kuulutab me mälu jaoks olematuteks. Elu liiga järsk muudatus ja sellega kohanemine ...

Oluline on meie meelsus

Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! Ps 103:2 Piiblist leiame ikka ja jälle üleskutse tänada Jumalat. On kirjutatud palju raamatuid, kus õpetatakse Jumalat tänama ja selgitatakse, kui oluline see on kristlase elus. Kaasajal juhitakse pidevalt tähelepanu sellele, et inimesed mõtleksid positiivselt. Kristlastena teame, et tänumeelsus ja tänulikkus on väga oluline meie suhtes Jumalaga. Aga ...

Rahvahääletusel otsustati Eesti liitumine ELiga

Eesti rahvahääletuse positiivne tulemus viib riigi Euroopa Liitu. 14. septembril toimunud rahvahääletusel toetas liitumist Euroopa Liiduga ja põhiseaduse täiendamise seaduse vastuvõtmist 369 700 (66,84%) Eesti Vabariigi hääleõiguslikku kodanikku, vastu oli 183 444 (33,16%) kodanikku. Osalusprotsent oli 64,02% (555 834) hääleõiguslikest kodanikest. Enim liitumistoetajaid oli Tartus (72,56%), Tallinnas (68,75%) ...

Soome kirikupea tuleb visiidile Eestisse

Eeloleval reedel, 19. septembril algab Soome Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Jukka Paarma ja teda saatva delegatsiooni ametlik visiit Eestisse. Visiidi esimese päeva õhtupoolikul on peapiiskop Jukka Paarma, Helsingi piiskop Eero Huovinen, peapiiskopi Jaan Kiivit ja piiskop Einar Soone kutsutud vastuvõtule president Arnold Rüütli juurde. Laupäeval kohtub Soome delegatsioon konsistooriumis kirikuvalitsuse liikmetega, kõneks tulevad ...

Konsistooriumi septembrikuu istungil

EELK Konsistooriumi aukiri anti õpetaja Peep Audovale seoses 60. sünnipäevaga ustava ja kohusetundliku teenimise eest koguduse õpetaja, praosti ja konsistooriumi assessorina ning abipraost Leevi Reinarule 25. ordinatsiooniaastapäeval kohusetundliku teenimise eest. Assessor Jaan Tammsalule anti palgata puhkust 15. oktoobrist 2003 kuni 1. augustini 2004. Sel ajal täidab Viljandi Jaani koguduse õpetaja ülesandeid ja Viljandi praostkonna ...