Slava Ukraine

Lehenumber 20. august 2003 Nr 33 Archives - Eesti Kirik

Otsustamise kibe võlu

Kirikulehe lugejatena peaksime vähemalt mingi astmeni aktsepteerima kirikujuhtide autoriteeti meie elus ning sundima ennast ära kuulama nende sõnumi sisu. Karjasekirjade hingehoidlikus raamistuses on ikka edastatud sõnumeid, mis mõjutavad meie igapäevast elu. Tiit Salumäe tänane juhtkiri annab tunnistust sellest, et kirikujuhid tunnetavad sotsiaalselt põletavate teemade kajastamise järele sügavamat vajadust. Kirikurahva ...

Postkristluse sekulaarne humanism 4. osa

(Algus EK nr 29.) Sellele arvule on Piiblis selgelt viidatud kui antikristuse arvule. Praktikas viib see selleni, et Kreekas juurutatakse elektroonilist süsteemi, mille põhielemendiks on koodarv 666. Kas ei tule selles näha provokatsiooni ja meie kristliku õigeusu elanikkonna kiusamist? Öeldut silmas pidades peab Püha Sinod vajalikuks juhtida valitsuse ja poliitiliste ringkondade tähelepanu järgmistele ettepanekutele: 1. Mitte ...

Kirik ja kogudus kõnetavad inimest

Rukkimaarjapäeval, 15. augustil tähistas Tartu Maarja kogudus oma kiriku nimepäeva, mis südapäeval algas konverentsiga.Pärastlõunal kuulati ansambli Rohehää kontserti, laste jaoks oli oma programm. Õhtusel jumalateenistusel teenisid praost Tiit Salumäe Haapsalust ja koguduse õpetaja Peeter Paenurm, kaasa teenis Michael Heckmanni ansambel Ligua Animata, solistid Monika Helme ja Sirje Kaasik.Kogudusemajas ...

Siin- või sealpool piiri

Mind ajendas kirjutama möödunud nädala Eesti Kirikus ilmunud Helme koguduse liikme Georg Reinaste lugejakiri «Tädi Maali ei saa aru». Autor ootab õigusega koos paljude EELK liikmete ja Eesti Vabariigi kodanikega, et EELK ütleks välja oma ametliku seisukoha 14. septembril toimuva rahvahääletuse osas.Pean sündmustest pisut ette ruttama, sest meie kiriku seisukoht öeldakse välja ...

Villem Reiman ja Kolga-Jaani kirik

Saja aasta eest tegi Kolga-Jaani tollane kirikuõpetaja Villem Reiman algust kiriku-uuendustega. Kirikusse telliti Riiast ainulaadne vitraažaken «Tulge minu juurde».Villem Reiman (1861–1917), Eesti rahvuslik suurmees, ajakirjanik, ajaloolane, eestlase rahvusliku iseteadvustunde tuline ärataja, aktiivne ühiskonna- ja seltsitegelane, EÜS-i auvilistlane ja eelkõige Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku üks alustõdede rajaja, ...

Südametempli puhastamisest

Lk 19:41–48 Seda, et Jeesus nuttis Jeruusalemma linna pärast, teame loetud pühakirjakohast. Valas pisaraid. Ja selleks oli tal põhjust. Kust võiksime aga kuulda või teada saada, kui palju on Jeesus nutnud inimkonna pärast, meie pärast? Ja kui palju Ta veelgi nutab? Ning põhjust muretseda, pisaraid valada on palju kordi rohkem kui muretseda Jeruusalemma saatuse pärast. Inimestena oleme kõik patused. Meie patukoorem on ...

Õnnistus kasvab jagades

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema on valinud enesele pärisosaks! Ps 33:12 Jumala rahvale kuulub Tema õnnistus. Laulik kiidab nädala juhtsalmis õndsaks Jumala väljavalitud rahvast ning meiegi usume end Kristuse läbi selle rahva hulka kuuluvat. Õnnistus tähendab Piiblis kõike head: õnne, tervist ja heaolu. Õnnistus on Jumala rahva elus kogetav ja nähtav. Jumalateenistuse lõpus ...

Kirik keset riiki

Peaminister Juhan Partsi kõne Tartu Maarja koguduse konverentsil 15. augustil TartusAustatud õpetajad, armas ristirahvas, koguduse pere! Eesti riigi ja Eesti kiriku areng viimase sajakonna aasta jooksul on käinud käsikäes. Eesti rahva omariikluse saavutamise ajal moodustus Eestis vaba rahvakirik. Üheaegselt eestilike riiklike institutsioonide sisseseadmisega tegeldi kiriku «eestistamisega», okupatsiooniaegse riikliku varjusurma veetis ...

President Haapsalu toomkirikus

President Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel olid esmaspäeval ja teisipäeval ringsõidul Läänemaal. Presidendipaar külastas maakonna ettevõtteid, haridus- ja kultuuriasutusi ning osales esmaspäeva õhtul taasiseseisvumispäevale pühendatud kontsert-jumalateenistusel Haapsalu toomkirikus. Tervitussõnad lausus koguduse õpetaja Tiit Salumäe. President Rüütel pidas kõne ja ...

Peapiiskopi ametireis saartele

16. augustil Kärdla kirikus peetud jumalateenistusel andis peapiiskop Jaan Kiivit õpetaja Enn Auksmannile üle ametiristi. Auksmann ordineeriti õpetajaks 10. oktoobril 1992, aga Usuteaduse Instituudi lõpetas ta alles tänavu. Põhjuseks nimetas Hiiumaa kolme kogudust teeniv Auksmann suurt töökoormust. Tema õpingud UIs katkesid 1990ndate keskpaiku, mil õppekorralduses toimusid muudatused. Auksmann leiab, et parim aeg ...