Slava Ukraine

Lehenumber 6. august 2003 Nr 30/31 Archives - Eesti Kirik

Kristlaste roll ühiskondlikus leppes

Reinhold Niebuhr kirjutas 1944. aastal raamatus «Valguse lapsed ja pimeduse lapsed», et inimene on loomult üheaegselt nii vaba indiviid kui ka ühiskondlik olend ning demokraatia edukaks toimimiseks peavad selles olema tasakaalus nii inimeste era- kui ka ühishuvid. Veelgi enam, demokraatlik ühiskond peaks põhinema kristlikel alustel, vastasel juhul muutuvad inimesed kas liiga optimistlikuks inimloomuse ja -võimete suhtes ning tulemuseks ...

Postkristluse sekulaarne humanism 2. osa

(Algus EK nr 29.) 2. artikkel: «Tõotused lunastusest surematuseks või kartus igavesest hukkamõistmisest on illusoorsed ja kahjulikud… ei ole kindlaid tõendeid elu jätkumiseks pärast surma.» 3. artikkel: «Meie väidame, et moraalsete väärtuste allikaks on inimlikud kogemused. Eetika on autonoomne ja olukorrast tulenev ega vaja teoloogilist ega ideoloogilist sanktsiooni.» 4. artikkel: «Mõistus ja ...

Kirikuõpetajast praktilise teoloogia lektoriks

Juunis valiti TÜ usuteaduskonna praktilise teoloogia lektoriks Vigala koguduse õpetaja teoloogiamagister Kaido Soom.Magistrikraadi on Kaido Soom kaitsnud Helsingi ülikoolis. «Helsingi ülikoolis oli mu põhiaineks praktiline teoloogia – seesama, mida ülikoolis õpetama hakkan – ja ennekõike olid mu õpingud orienteeritud hingehoiule, kuid lisaks õppisin rohkem ka ainet vaimuliku amet ja ametikandja,» ...

Aktiivne või passiivne puhkus?

Suvi on puhkuste aeg. Minul ta alles algas. Kuidas tuleks veeta puhkus? Kodu- või välismaal? Paikselt või rännates? Aktiivselt või passiivselt? Pean tunnistama, et juba mõnda aega mõjub kutse aktiivsusele mulle vaenulikult ja ärritavalt. Tahaksin mässata, trotsida ja ülistada hoopis passiivsust. Miks? Tabavalt on kirjeldanud aktiivsuse ja passiivsuse vahekorda Erich Fromm: «Aktiivsus ja passiivsus on ehk meie keeles ...

Noorsoo tegevus ja leerilaagrid Ameerika eestlaste hulgas

Vaadates igal pühapäeval kirikupinkidele, näeme palju vanu inimesi, veidi keskealisi ja üpris vähe noori. Koguduse tulevane põlvkond puudub! Kuidas selline olukord on tekkinud?Oli aeg, kus vanemad tõid lapsed ja noored endaga kirikusse kaasa. Siis olid suuremates keskustes eesti kirikud ja jumalateenistused toimusid igal pühapäeval. Kuid tänapäevane kiire elutempo on järjekindlat kirikuskäimist ...

Käigem valguses

Ef 5:8–14 See on ju kõigile hästi teada, et valguses käia on alati parem kui pimeduses. Parem ja kindlam. Päikesevalguses, kuu ja tähtede valguses, elektritulede säras, isegi gaasi- või petrooleumilambi valguses, tõrvikute kumas. Küünalde valgus on pidulik ja püha. Valgus on elu. Elu on valgus. Kuid mitte seda valgust ei mõelnud apostel Paulus oma kirjas efeslastele. Siin on kõne all valgus Kristusest. ...

Otsekui kaunid õied päikese poole

Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b,9 Üks ema lausus mõnda aega tagasi oma lastest rääkides, et nad õpivad kõike halba väga kiiresti. Nad omandavad halva käitumise ja sõnad otsekui iseenesest ja möödaminnes, kuid hea õpetamine nõuab palju enam aega ja vaeva ning püsivat tööd. Ka apostel Pauluse puhul võime ...

Ehitame kiriku Jumala auks ning meile ja meie lastele õnnistuseks

Viimsisse ehitatakse Püha Jaakobi kirikut Praegu on olemas vundament, kirik valmib tuleva aasta sügisel. 22. juuni oli selle kiriku jaoks ajalooline päev – pühitseti nurgakivi. Pidulikust sündmusest võtsid osa lisaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajatele piiskop Einar Soonega eesotsas ka Eesti katoliku ja õigeusu kiriku esindajad ning külalised Soome ja Rootsi kirikust. Heategevuskontserdid Nurgakivi pühitses piiskop ...

Kutsumus saada vaimulikuks

25. juulil ordineeriti Simuna kirikus diakoniks Tartu Teoloogia Akadeemia üliõpilane Tauno Toompuu. Jumalateenistusel, mis tõi kokku hulgaliselt rahvast, teenisid piiskop Einar Soone, Viru praost Avo Kiir ja õpetaja Ahto Mäe. Sooritanud möödunud sügisel, 17. oktoobril koos veel viie eksamineeritavaga diakoni kutseeksami, pidi Tauno Toompuu enda sõnul enne ordinatsiooni täitma veel kaks tingimust: konfirmatsioonist pidi ...