Slava Ukraine

Lehenumber 11. juuni 2003 Nr 25 Archives - Eesti Kirik

Paratamatuse koorem

Käesoleva nädala vastuoluline tonaalsus – ühelt poolt meeleoluka Õllesummeri ja Beach-party suveüritustega ning teisalt 14. juuni leinapäev küüditatute mälestuseks – sunnivad meid suvesse sukeldudes hetkeks peatuma ning esitama enesele olemuslikke küsimusi kristlastele kohase hoiaku osas.Tihti päädib leinapäeva üritus lindistatud lippude väljatoomise ja üksikute koosolekutega, ...

Ma elan Jumala armust

7. juunil kell üks päeval kogunesid praost emeeritus Edgar Heinsoo lähemad sõbrad ja võitluskaaslased Torontos Eesti Kodusse, et anda üle oma õnnistussoovid mehele, kelle elurännakus täitus 90 aastat.Edgar Heinsoo sündis 8. juunil 1913. aastal  Valgejõel Kõnnu vallas kaupmehe pojana. Kõnnu algkooli järel lõpetas ta Tallinna Reaalkooli 1932. aastal. Pärast ...

Elavate kividena vaimulikuks kojaks

Nelipüha laupäeval pidas 55liikmeline Narva-Jõesuu Niguliste kogudus sünnipäeva: 100 aastat iseseisvat kogudust ja 10 aastat taastatud kogudust. Kuulus suvituskuurort ei ole veel tagasi saanud oma endisaegset hiilgust, rahvarohkust ja melu. Sestap valitses hommikul kell 11 õnnis rahu, kui linna läbiva peatänava äärde, Narva-Jõesuu kiriku kunagisele asukohale kogunes koguduserahvast ja külalisi. Mändide all oli ...

Valikud, võimalused ja tahe

Ajakirjanduses tähistatakse terminiga «hapukurgihooaeg» suveaega, kui on raske hankida materjali, millega täita lehe külgi. Inimesed puhkavad, kõik on justkui teise rütmi sisse saanud, midagi erilist ei toimu.Kirikulehel ei ole suvel hapukurgihooaega. Pigem on tõsist peamurdmist, et kõik see, mida toimetus tahaks kiiresti ja kohe lehes ära trükkida, ei pääse lugejate ette paaril lihtsal ...

Peterburi Jaani kogudus ootab kodu-eestlaste annetusi

Eesti Piibliselts pidas väljasõiduistungi juubeldavas Peterburis. Mai lõpupäevadel korraldas Eesti Piibliselts oma juhatuse liikmetele ja töötegijatele kolmepäevase ekskursiooni Venemaa põhjapealinnaks kutsutavasse Sankt-Peterbur-gi, kus olid just kulmineerumas linna asutamise 300. aastapäeva üritused. Piibliseltsi juhatuse liige, Põltsamaa koguduse õpetaja Arho Tuhkru ütles Eesti Kirikule, et kolme Piiteris ...

Usume, et Vaim hõljub meie keskel

Jh 3:1–8 Mõni inimene on väga reserveeritud kõige selle suhtes, mida oma silmaga näha ei saa ning mida nende arvates tõestada ei saa. Nad on tihtipeale eetiliselt laitmatu käitumisega ja püüavad kõike õigesti teha, käivad koguni kirikus, sest peavad seda õigeks. Kuid Jumal, keda ei saa tõestada, jääb neile kättesaamatuks mõistatuseks. Ka jutlusetekstis tuleb Jeesuse juurde mees, kes otsib ...

Tunnetada Jumala au

Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: «Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis tema au!» Js 6:3 Käisin ükspäev mööda linna jalutamas, õhtul… hilja… Linn oli täis mõttetult sumisevaid ja räuskavaid noorukeid, kes jõi õlut, kes kimas autoga, kes väitles politseiga… Millegipärast tuli masendus peale. Käisin ükspäev ...

Eesti Luterliku Tunni Teenistus lõpetas tegevuse

Ameerika Ühendriikide partner lõpetas majanduslike raskuste tõttu päevapealt Eesti meediakeskuse rahastamise, teatas Eesti Luterliku Tunni Teenistus (ELTT). Täna selgitab ELTT juhatuse koosolek, mil viisil on võimalik tegevust jätkata. «Püüame leida mingi lahenduse, et tegevus ei lõpeks, aga mil viisil see saaks jätkuda, peaks selguma tänasel koosolekul,» sõnas EELK Konsistooriumi esindajana ...

Kahe aasta pärast Tartus

2005. aasta Tartu kirikupäeva ja vaimuliku laulupäeva komisjon kogunes 3. juunil esimesele koosolekule. Assessor Tiit Salumäe jagas komisjoni liikmetele 2000. aasta Pärnu kirikupäeva toimkonna koordinaatorina eelmiste päevade kogemusi ja pidas üsna tähtsaks arutada läbi eelarve, kuidas ja kust hankida raha päevade korraldamiseks. Päevade aja täpsustamiseks pakuti välja, et kirikupäev võiks toimuda ...