Slava Ukraine

Lehenumber 4. juuni 2003 Nr 23/24 Archives - Eesti Kirik

Lohutavast kirikust veenva misjonini

Nüüd suve hakul, kui kirikuuksi saab juba pikemalt hakata lahti hoidma, peaksime revideerima palavuse eest peitujatele pakutava sõnumi sisu.Klassikaliselt on kristlik kirik lohutav kirik või vähemalt sellises võtmes valmistab oma jutlusi ette enamus vaimulikke. Kuid suvised kiired toimetused häälestavad jõuliselt ümber kuulajaskonna eelistused. Eestlased on tugevasti mõjutatavad klimaatilistest eripäradest ...

Eesti esimene piiskop Jakob Kukk

5. juunil 1921 oli Tallinnas tõeline püha. Juba kell 6 hommikul peeti kõigis Tallinna kirikuis jumalateenistust. Ligi kahekümnetuhandeline rahvahulk kogunes Vabaduse väljakule. Sel päeval toimus kirikulooliselt tähtis sündmus: õnnistati ametisse esimene Eesti Evangeeliumi Luteri usu Kiriku piiskop Jakob Kukk. Protseduur algas Jaani kirikus lühikese palvusega. Selle järele hakkas pasunakoor Jaani kiriku tornis ...

Jaak Kukk: Hinge ja südame poolest oleks ma ammu Eestis

Jaak Kukk (78) on Eesti esimese piiskopi Jakob Kuke vanim poeg, kes 1941. a sõjasuvel perest erinevalt küüditamisest pääses ja jäi noore poisina üksinda eluraskustega võitlema. Ta tuli neist ja sõjamöllust tervena välja ning pääses elama tädi juurde Ameerikasse San Franciscosse. Seal õppis ta arhitektiks ja töötas sel alal palju aastaid. Jaak Kuke eriline armastus on kõigi nende aastate ...

Peaminister külastas Peeteli kiriku sotsiaalkeskust

Lastekaitsepäeval, 1. juunil Tallinna Peeteli kiriku sotsiaalkeskust külastanud peaminister Juhan Parts tõdes, et riigil tuleb saada ülevaade sellest, kui palju elab tänavatel koduta lapsi.«Me ei tea, kui palju on tegelikult tänavalapsi ja neid, kellel on probleeme koolikohustuse täitmisega, seega tuleb teemale jätkuvalt suurt tähelepanu pöörata,» ütles peaminister.Samas tunnistas ta, et on meeldiv ...

Euroopa Liidu põhikiri

Euroopa Liidu (EL) põhiseaduse esialgses eelnõus ei mainita sõnagagi Jumalat ega ristiusku.Preambulas viidatakse üksnes Euroopa kultuurilisele, usulisele ja humanistlikule pärandile. Selline oli teade, mis jooksis läinud reedel uudistest läbi. Jäi mulje, et Eestis see erilist tähelepanu ei äratanud. Samas seisab meil ees rahvahääletus, milles otsustame, kas tahame kuuluda ühinenud Euroopasse või ...

Jüri Ehasalu: Elus olen kõige rohkem rõõmu leidnud kirikutööst

Sihtasutuse Ajaleht Eesti Kirik nõukogu esimees Jüri Ehasalu, kes 5. juunil saab 50aastaseks, peab oluliseks täita oma kohust Jumala ja Tema kiriku ees.Tallinna Toomkiriku kõrged seinad on kaetud paljude vanade vappide ning epitaafidega. Viimase kümne aasta jooksul on restauraatorid neid uuendanud ja taas oma kohale asetanud. Ka orel on läbi teinud põhjaliku remondi – tänavu saab sellest viis aastat.Tänutundega ...

Jumal sisustab meid oma soovi kohaselt

Jh 14:23–27 Ja läinud Ta ongi... Kauaaegne kaaslane, kellega sai rõõme ja muresid jagatud, ühiselt töötatud ja lõbutsetud, pidi ära kolima. Maha jääb tühi tuba, tühi tunne. Nõutus. Mis saab edasi? Seda juhtub ju elus ikka ja jälle. Kui Jeesus jüngritega hüvasti jätab ja oma äraminekust kuulutab, valdab jüngreid samalaadne tunne. Aastatepikkusele koosolemisele ennustatakse ...

Meid ümbritseb Jumala ime

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6 Kui sageli oleme osalised milleski imelises? Usun, et oma elu uurides võime näha, et tegelikult üsna sageli. Näeme, kuidas meid on hoitud igapäevaelus ja ettevõtmistes ning tajume Jumala suurust ja vägevust. Sageli aga on inimene mõnegi imeasja ainult enda tugevuse arvele kirjutanud. Nojah, eks me muidugi ole ...

Püha Vaimu kirikul on jälle torn

Teisipäeva, 27. mai pealelõunal pühitses Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja praost Gustav Piir rohkete pealtvaatajate ja surisevate kaamerate pilgu all Püha Vaimu kiriku torni.Pea aasta tagasi põlengus hävinud tornikiiver on taastatud ja seisab jälle oma kohal. Torni taastajad said hakkama omamoodi kiirusrekordiga. Nagu ütles Tallinna kultuuriväärtuste ameti juhataja Agne Trummal, pole ühtki ...

Kirikul valmib arengukava

Kirikuvalitsuse liikmed pidasid 27. ja 28. mail Pärnu-Jaagupis väljasõiduistungit. Assessor Tiit Salumäe ütles Eesti Kirikule, et kuigi kokku saadakse kord nädalas assessorite nõupidamisel ja kord kuus konsistooriumi täiskogu istungil, ei ole koosolekutel siiski aega üles võtta pikemaid teemasid. Kokku saadigi just selleks, et kahe pika päeva jooksul rahulikus õhkkonnas aru pidada päevakorral olevate sisuliste ...