Slava Ukraine

Lehenumber 28. mai 2003 Nr 22 Archives - Eesti Kirik

Religioon ja Eurovisioon

Läinud laupäeva hilisõhtul Riias asetleidnud Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Türgi laul, pea sama hea tulemusega järgnesid Belgia ja Venemaa laul. Esmaspäevases Päevalehes kommenteerib türklaste üllatusvõitu Priit Hõbemägi ja väidab, et türklased võitsid «vaid Euroopas elavate türklaste häälte abil», kuna Euroopa türklased hoiavad kokku.Ma ...

Ameerika eestlased said endale uue vaimuliku

Nelli Vahter ordineeriti mõlema USA praostkonna vikaarõpetajaks Chicago sinodi lõputeenistusel.Kohtusime esimest korda rohkem kui kümne aasta eest, kui olin Suure-Jaani koguduse õpetaja ja Nelli käis kultuuriministeeriumi töötajana katalogiseerimas kiriku kunstiväärtusi. Taas olime koos 1995. aastal hingehoiu- ja kriisiabi kursustel. Ja nüüd elame ja teenime mõlemad Ameerika Ühendriikides.Miks ...

Idaranniku eestlased kogunesid sinodile

Ühel kevadisel nädalavahetusel võis Connecticuti väikelinnas Manchesteris kuulda tavalisest rohkem eesti keelt ja näha liikumas eesti tähistega autosid. Eestlasi oli kokku tulnud kogu Ameerikast ja isegi Kanadast. Põhjusi selleks oli mitu. Laupäeval, 17. mail peeti Immaanueli luteri kirikus E.E.L.K. Chicago praostkonna sinod ja ordineeriti diakonõpetajaks Nelli Vahter. Pühapäeval, 18. mail tähistati samas E.E.L.K. ...

Väike laulupidu lauldi suureks

Kui buss Narva-Jõesuu, Narva ja Pühajõe koguduse rahvaga Viru-Jaagupi kiriku juurde jõudis, hakkas Kadrina pasunakoor kirikaias mängima «Saa vabaks Eesti meri».Polegi tähtis, kas see nüüd meelega tehtud oli või tähistas lihtsalt proovi algust, aga nii pidulikku vastuvõttu annab mäletada. Kadrina pasunakoori juhatab Viru praostkonna muusikasekretär Ago Tint. Viimasel ajal on tänu saksa ...

Ei midagi uut päikese all

Mind on pannud mõtlema viimastel aastatel aeg-ajalt kõlanud pessimistlikud noodid meie kiriku tuleviku kohta. Sarnased hääled jäid kõlama ka kuu aega tagasi Haapsalus toimunud Kirikukogul.Aja nõudeks noore kapitalismi tingimustes peetakse arukust. Nii nagu terves ühiskonnas, tahetakse ka kirikus koostada arengukavad ja seada kirikule arukad ja võimetekohased prioriteedid. Teatud piirini pean minagi vajalikuks aja- ja ...

Kohtumispaik Viljandis

Viljandisse oodatakse diakoonia- ja misjonipäevadele 6.–9. juunini kõiki neid, keda viimase kümne aasta jooksul on küll ristitud ja leeritatud, ent kes millegipärast on kirikust eemale jäänud. Misjonipäevade koordinaatori, Viljandi praostkonna abipraost Rein Schihalejevi sõnul leidsid tänavuste päevade korraldajad üksmeelselt, et kuigi misjon tavalises mõttes on suunatud kirikust eemalolijatele, kes ei tea ...

Ta tuleb, kui me otsime

Johannese 15:26–16:4 Kirikuaastas on põnev aeg: iga pühapäev pakub midagi uut. Järgmine pühapäev exaudi jääb taevaminemispüha ja nelipüha vahele. Jeesus läks üles, taevasse, jättes oma kuulajaskonna Talle nõutult järele vaatama. Nelipüha Lohutav Vaim aga ei ole veel tulnud. Just sellest räägib tänane jutlusetekst: Kristus kuulutab oma lahkumisest ja sellest, et tulemas on Jumala ...

Ükskord näeme oma Issandat

Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Jh 12:32 Soomes Pori linnas on kabel, mille tegi üks isa oma tütrele. Kabelis olevad maalid on maalinud Akseli Gallen-Kallela. Tallinna linnas on üks kirik, kus maalil on kujutatud surmatantsu – mõlemad räägivad ühte ja sama lugu… lugu elust ja selle läbipõimitusest surmaga. Pean häbiga tunnistama, et oma silmaga olen näinud neist kahest ...

Religiooniõpetuse tee koolidesse jätkub

Religiooniõpetuse ainenõukogu kutsub usuõpetuse õpetajaid liituma religiooniõpetuse pilootprojektiga. Teisipäeval, 20. mail toimus Tallinnas järjekordne religiooniõpetuse ainenõukogu töökoosolek. Vaatluse all olid pilootprojektiga seonduvad küsimused, samuti oli kõneks erinevate humanitaarainete nõukogudega arendatav sisuline koostöö. Arutati võimalust kutsuda järgmisele ...

Konsistooriumi otsuseid maikuus

Konsistooriumi maikuu täiskogu istungil kinnitati Lääne praostkonna praostiks Tiit Salumäe ja abipraostiks Leevi Reinaru; Tallinna praostkonna praostiks Gustav Piir ja abipraostiks Tiiu Hermat; Tartu praostkonna praostiks Joel Luhamets ja abipraostiks Peeter Paenurm; Viru praostkonna praostiks Avo Kiir ja abipraostiks Ülo Vaher. Nõva kogudusele anti luba kahe maatüki müümiseks eraisikutele.Peapiiskop Jaan Kiivit on ...

Kirikus kolm uut diakonit

7. mail konsistooriumis toimunud diakoniametieksam andis EELK teenistusse juurde kolm diakonit. Avalduse diakonieksamile lubamiseks esitasid Silvester Jürjo, Jaanus Klaas ja Heinar Roosimägi. Kõik kolm on omandanud praktilisi kogemusi koguduse teenimisel juhendaja käe all ja komisjon tunnistas kõik kolm ka eksami sooritanuks. 29. mai keskpäeval ordineeritakse Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus diakoniametisse Silvester Jürjo, kes on ...