Slava Ukraine

Lehenumber 21. mai 2003 Nr 21 Archives - Eesti Kirik

Väikese rahva väikesest uhkusest

Selleks, et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, kuidas pärast oma esmast sõjaväelist väljaõpet Ukraina idaosas asuvas Bogoduhovi (Jumalavaimu) linnakeses 1988. aastal, saadeti mind Žitomõri kanti aega teenima, kus baltlasi peale minu ei olnud, kui välja arvata kaasmaalane Viktor Narvast. Saime Viktoriga väga hästi läbi ning see tõsiasi on mulle ikka aeg-ajalt meelde tulnud, ...

Arnold Habicht – 125

Käesoleval kuul möödub 125 aastat Tartu Pauluse koguduse esimese õpetaja Arnold Habichti sünnist. Arnold Victor August Habicht sündis 29. mail (vkj 17. V) 1878 Pärnumaal Tori köstri suures peres. Pastor Raedlein ristis Arnoldi tema kodus 6. juulil (vkj 24. VI). Arnoldi isa Alexander-Detelf Habicht oli vabrikuomanik ning neljandat põlve Tori koguduse köster ning ema Emma, neiuna Reimer-Mathiesen – mõlemad põlised ...

Lihulas meenutati kunagist hiilgeaega

Reedel, 16. mail tipnes Saare-Lääne piiskopkonna 775. aastapäeva tähistamine ajalookonverentsiga Lihulas. Möödunud aasta 27. detsembril ehk johannesepäeval kuulutati välja Lääne-, Saare-, Pärnu- ja Hiiumaad haarava endise Saare-Lääne piiskopkonna 775. aastapäeva tähistav aasta, mis kestab johannesepäevani. Kuupäev on valitud evangelist Johannese, piiskopkonna kaitsepühaku järgi. ...

Jumala võimalused

Jätkuvalt on päevakorral küsimus kiriku rollist ühiskonnas. See näib olevat väga tagasihoidlik inimlike võimaluste tasapinnalt vaadates ja tohutu suur Jumala võimaluste seisukohast.Lugesin just raamatut ristimisest. Peatükis laste ristimine ja laste usk nimetas autor, et meie ei tohi küsida, kas lapsed on suutelised uskuma, vaid seda, kas Jumal on suuteline lastele usku andma. Inimlikust seisukohast tundub imikute ...

Leeripüha Toronto Peetri kirikus

Leeripüha on Toronto eestlaskonnas erakordselt tähtis sündmus. Torontos on kaks E.E.L.K. kogudust, Peetri ja Vana-Andrese. Esimeses toimus leeripüha 4. mail, Vana-Andreses tulevad leerilapsed altari ette 1. juunil. Minu Torontos viibitud viie kuu jooksul oli leeripäev Peetri kirikus seni kogetust üks ilusamaid sündmusi. Alahindamata kõikide siin tegutsevate Eesti organisatsioonide tegevust, kaasa arvatud Toronto Eesti Seltsi lasteaeda ...

Jumalal on vaba voli vastata

Jh 16:23b–28 Pühapäeva perikoop esitab meile üleskutse palveks, lisades õhutusele omapoolse kinnituse ja julgustuse. Palve ja palvetamine on teemad, millega oleme kristlastena lähedalt seotud ja kokku puutunud. Palvetamist on meile õpetatud ja sellega oleme enamasti kõik vaeva näinud. Oleme palvetamise üle juurelnud ning selles edasimineku teid ja võimalusi otsinud. Kuid miks me üldse palvetame ja palves Jumala poole ...

Jumala pale

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20 Halastuses hoitud... maailma ajastu otsani, kuni igavikus Jumalat palgest palgesse näeme. Tänases päevas on Jumal oma palgega mu poole, vaatab mu hingeldamise ja hingamispäevade peale. Pale mu poole, et tähele panna, mis vaja – kus juhtida mind. Kas tõesti on Tema see, kes lõi taevad ja maa ning kelle väed oma ...

Raamatute uus elu

Urvaste koguduse pastoraadis käib järk-järguline mahukas remont. Ühes vastremonditud toas avati koguduse korrastatud raamatukogu, mis varem pidi ära mahtuma kitsukesse tuppa.Pärast jumalateenistust kogunes kogudus pastoraati, kus õpetaja Üllar Salumets pühitses uue raamatukogutoa, laulis koguduse koor. Õpetaja andis üle tänukirjad suure vaeva nägijaile ja ütles, et raamatukogu on saanud ...

Teeneterist anti koguduse juhatuse esimehele Jüri Kasele

Laupäeval, 17. mail toimus Tori Püha Jüri kirikus rahvusvahelise muinsuskaitsekuu pidulik lõpetamine, kus koguduse juhatuse esimees Jüri Kask sai Eesti Muinsuskaitse Seltsi (EMS) teeneteristi. Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Priit Herodes andis üle EMSi tänukirjad ja teenetemedalid. EMSi teenetemedali pälvis teiste seas Vigala Maarja koguduse õpetaja Kaido Soom; tänukirja sai Vigala Maarja kogudus eeskujuliku tegevuse eest ...