Slava Ukraine

Lehenumber 14. mai 2003 Nr 20 Archives - Eesti Kirik

Tunnetada traditsioone

Möödunud pühapäev oli emadepäev. Kirikutes laulsid emadele lapsed, jutlustes püüti lahti mõtestada ema rolli, pidulikel koosolekutel võtsid sõna poliitikud, aasta Emaks valiti Palamuse talupidaja ja muusikakasvataja nelja lapse ema Merike Kull. Teatud nihkeid ema väärtustamise poole võib ühiskonnas tõepoolest tähele panna: olgu näiteks või poliitilisel tasandil ...

Evangeelsele kuulutusele orienteeritud kogudus 3. osa

Misjonaarne kogudus hindab ja päästab valla oma liikmete annid. Kogudus sõnastab selles valdkonna olulised põhimõtted: Jumal annab ande kõikidele oma inimestele. Kõikidel Jumala omadel on osa tema riigi realiseerimisel. Mõned liikmed on kutsutud koguduses täitma teeniva juhtimise rolli. Kasv ja paljunemine on vaimulikud põhimõtted, mida iga kogudus peab omaks võtma ja välja elama. Vastastikune julgustus ja ...

Muinsuskaitseamet tähistab ehitusmälestisi

18. aprillil rahvusvahelise muinsuskaitsepäevaga alanud muinsuskaitsekuu raames alustati Eesti kultuuripärandi märkimist erilaadse tähisega.Esimene mälestise tähis avati pidulikult 2. mail Tallinna Piiskoplikul Toomkirikul.Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja Riin Alatalu selgitas, et tähis on ümmargune hõbedane metallisulamist ketas läbimõõduga 20 cm. «Kettal on muuseume ja ...

Laste ristisõda

Ühes ajaleheusutluses väitis Briti peaminister Tony Blair, et tema ja ta abikaasa väsinud väljanägemises on süüdi nende pere pisipoeg Leo. Kolmeaastane põngerjas ronivat öösel tihti nende voodisse ja äratavat vanemad üles.Peale selle sekkub noor Blair isa töösse – enne Iraagi sõja algust kõndis poiss sisse otse valitsuse istungile, lükates enda ees väikest käru, ja ...

Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust!*

Mõtteid jumalateenistusalastest seminaridest «Jutlus sõnas ja muusikas»Luteri kirikus on pikaajaliselt ette valmistatud jumalateenistuslikke uuendusi. Ilmunud on liturgilise komisjoni materjale nii jumalateenistuste, talituste pidamiseks kui ka ettepanekuid kirikuaasta pühapäevade tekstide ja palvete osas. Luteri kirik on usupuhastuse kirik. Sõna «reformatsioon» tähendabki hoolitsemist selle eest, et väline vorm ...

Külvatud sõnaseeme leiab vastuvõtu

Mt 11:25–30 Ilmselt igal jumalariigi töötegijal on ette tulnud perioode, mil ta seisatab, heidab pilgu tagasi ning vaeb oma vaevanägemiste kordaminekuid ja ebaõnnestumisi. On hea, kui saame näha oma tööde ja ettevõtmiste positiivseid tulemusi, mille üldmuljet ei muuda ka üksikud luhtumised ja pettumused. Mida teha aga siis, kui kõigile püüdlustele ja pingutustele vaatamata puuduvad igatsetud ja oodatud viljad? ...

Uus laul Issandale

Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1 Iga põlvkond omab võimalust leida enda viis kiita Issandat. Milline on meie laul? Kindlasti laulame tänu- ja palvelaulu, sest meie ümber on sedavõrd palju südant rõhuvat, mis kutsub paluma Jumala Vaimu juhtimist, et mõista. Mitte heaks kiita ja ülistada Jumalat selle eest, kuigi inimesed, nii suured valitsejad kui ka väikesed vaevatud põhjendavad oma ...

Kirikus võib tantsida polkat

Esmakordselt Eestis ühendatakse kolmes kirikus rahvalik pillimäng ja tantsurütmid jumalateenistusega üheks tervikuks. Rahvatantsumissal «Astu tantsu sisse» Kadrina, Tapa ja Rakvere kirikus astub üles 30liikmeline grupp, mille koosseisus on lauljaid, tantsijaid (Eestist Jaanus Põlderi juhendamisel), vaimulik Håkan Rosenqvist ja kaks kantorit Kolsva alevikust Rootsist. Eelkõige jumalateenistus Kontserdi idee tekkis ...

Vastuvõtt Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari

Pastoraalseminar kui EELK Usuteaduse Instituudi osakond korraldab kutseõpet õpetajaameti kandidaatidele. Pastoraalseminari sisseastuja peab olema olnud vähemalt 4 aastat EELK täieõiguslik liige, omama kõrgemat teoloogilist haridust ja tervislikke eeldusi õpetajaametiks.Pastoraalseminaris õpitakse järgmisi praktilise usuteaduse aineid: homileetika, liturgika, religioonipedagoogika, poimeenika, misjon, diakoonia, oikumeenika ja ...