Slava Ukraine

Lehenumber 7. mai 2003 Nr 19 Archives - Eesti Kirik

Samm-sammult vastandumistest vabaks

Tundub, et erinevalt mõne skeptiku arvamusest läheb religioon inimestele korda. Kui ajakirjanduses üldse mingi teema püsivalt vastukajasid omab, siis on see religiooniga seonduv. Enne valimisi püüti küll üles tõsta debatti maksude üle, kuid kunstlikult ülespuhutuks ja ajutiseks see jäigi. Religioossed küsimused on aga igavesed. Olen viimasel ajal üsna palju religiooniga seotud inimeste ja mitteusklike ...

Evangeelsele kuulutusele orienteeritud kogudus 2. osa

Loomulikult jääb mitu mittevajalikku toimingut tegemata ja ressurss suunatakse eesmärgi teenistusse. Niisugune kogudus vabastab oma inimesed ja ressursid, et täita Jumala eesmärki koguduse jaoks. See koondab inimesed, kes igatsevad ennast panustada sihi saavutamise nimel. Arvan, et neid inimesi on palju! Kindlasti rohkem kui pastorite meelest. Sellist tüüpi kogudus pakub kvalitatiivselt erinevaid võimalusi, sest inimesed näevad ...

Emadepäeva palve

Armas taevane Isa! Täname Sind, et saatsid endast emade südamesse erilise sädeme – meid kasvatama, juhatama ja hoidma. Nimetame seda emaarmastuseks. Täname Sind ka, et oled andnud jumalikud dimensioonid sellele armastusele, mis on suurem ja sügavam teistest armastustest. See on vaikne, kuid siiski sügav: kannatlik, ohvrimeelne, leplik ja alati ustav. Niisugune armastus valvab uneta öödel haiget last ja palvetab oma lapse pärast ...

Piiskop Kalvanast meenutades

Möödunud kuu lõpus saime kurva teate, et 25. aprillil suri 55ndal eluaastal Leedu Luterliku Kiriku piiskop Jonas Kalvanas.Ligi kaheksa aastat juhtis ta edukalt vennaskirikut. Selle tunnistuseks oli mitmetuhandeline rahvahulk, kes oli kogunenud väljendama oma lugupidamist ja tänu tema kodukirikusse Taurages lahkunu ärasaatmise leinateenistusele. Kõik kohaletulnud ei mahtunud siiski kirikusse ja suurem osa rahvast pidi seisma ...

Kirik teelahkmel: kas väikesel kogudusel on tulevikku

Läinud nädalal Haapsalus peetud XXVI Kirikukogu kevadistungil Eesti luterliku kiriku majandusseisu analüüsinud majandusassessor Jaan Tammsalu püstitas küsimuse, kas jätkata 165 kogudusega või lõpetada väikeste koguduste tegevus. Kirikukogu kuulas nii peapiiskop Jaan Kiiviti aruannet EELK 2002. aasta tegevuse kohta (aruanne on loetav http://www.eelk.ee/intranet/aruanne2002.html#ptk8 – toim.) kui ka revisjonikomisjoni aruannet ...

Jumal ootab meilt armastust ja hoolimist

Jh 15:1–8 Mõisteid «viinapuu» ja «aednik» võime kohata juba Vanas Testamendis. Seal iseloomustatakse nende sõnadega Iisraeli ja Jumala vahekorda. Jumal on istutanud viinapuu või viinamäe ning selle eest hoolt kandnud. Kuid nimetatud viinamägi – Iisrael – ei olnud just kuigi sageli Jumalale meelepärast vilja kandnud. Sellest kõnelevad prohvetid mitmel korral. Loetud kirjakohas räägib Jeesus aga enesest kui ...

Uus loodu Kristuses

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! 2Kr 5:17 Loomistöö lõpetanud, vaatas Jumal kõike, mida Ta teinud oli ja andis sellele hinnangu ning see on antud teada kõigile, kes uurivad, kuidas ja millise tasemega Jumal ilmamaa valmistas. Pole juttugi äpardunud eksperimendist või isevooluteed kujunenud olukorrast, kus valitseb segadus ja ebakõla Looja ja loodu vahel. Otsivale ...

Hea algus koostööle

Kirikute nõukogu innustab kogudusi ja kohalikke omavalitsusi koostööle. Kevad on suurpuhastuse aeg, mil asutused, koolid, talumajapidamised ja kortermajade elanikud puhastavad ümbritsevat elu- ja töökeskkonda. Traditsiooniliselt toimuvad talgute korras heakorrastuspäevad ka pühakodades ja nende ümbruses, et ühiselt kiriku ümbrus kenaks muuta. Tänavu on Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) «Teeliste kiriku» ...

Usuteaduse Instituut kutsub külla

Kevaditi jagatakse õppeasutustes diplomeid finaali jõudnud õppureile ja mõeldakse järgmisele vahetusele. Ka Usuteaduse Instituudis mõeldakse neile, kes võiksid sügisest alustada õpinguid selles õppeasutuses, kuigi traditsioonilist kevadist lõpupidu siin majas ei peeta, sest õppurid lõpetavad eri ajal ja lõpudiplomeid antakse kätte aastaringselt. Oodatakse kõiki huvilisi 19. mail kell 11 avab ...