Slava Ukraine

Lehenumber 30. aprill 2003 Nr 18 Archives - Eesti Kirik

Evangeelsele kuulutusele orienteeritud kogudus 1. osa

Ettekanne Eesti Evangeelse Alliansi aastakonverentsil 2003 Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Matteuse ...

Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäev tulekul

Palume pühapäeval, 4. mail jumalateenistusel ette lugeda alljärgnev läkitus ning võtta eestpalvesse Ühinenud Piibliseltsid ja Eesti Piibliselts. Issanda Sõna on õige, kõik Tema tööd on tehtud ustavuses. Ps 33:4 Armsad kaaskristlased! Eesti Piibliseltsi juhatus ja kaastöölised tervitavad teid Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäeva puhul, mida tähistavad kõik maailma piibliseltsid. Kogu ...

Jumal on kutsunud meid oma karja liikmeiks

Jh 10:11–16 Piibli lehekülgedel, nii Uues kui ka Vanas Testamendis on päris palju juttu karjastest. Veel paar põlvkonda tagasi oli karjaseamet meilgi üldlevinud. Mida aga aeg edasi, seda vähemaks jääb neid, kes selle ametiga kokku puutunud. Karju on jäänud vähemaks ning olemasolevatki valvavad elektrikarjused. Karjase roll ja ülesanded idamaades ja meil on olnud ja on üsna erinevad. Meil pidi karjane valvama, et ...

Hea karjane

Kristus ütleb: Mina olen hea karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Jh 10:11a,27–28a Ma ei ole ilma peale jäetud ekslema ja otsima, vaid mu üle on Kristuse hooliv arm. Jumal on mu karjane, mul ei ole millestki puudu. Kui peaksin enese tarkuse ja rammuga hakkama saama selles ilmas, siis kas suudaksin seda? Kuid ma pole üksi ega kuulu iseenesele. Ma olen Issanda ...

Halliste kogudus sai õpetaja

Pühapäeval oli Halliste kirikus õpetaja Enri Pahapilli introduktsiooni jumalateenistus. «Kas oled nõus Halliste koguduse vastu võtma,» küsis peapiiskop Jaan Kiivit, karjasekepp käes, Halliste kiriku altariruumis seistes koguduse seniselt hooldajaõpetajalt Enri Pahapillilt, kelle kogudus oli mõni nädal tagasi õpetajaks valinud. «Jah, tahan Jumalaga abiga,» kostis küsitletu. Selle järel andis ...

Kiriku sotsiaaltööd juhib jurist

Märtsist juhatab Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskust (SRK) juristiharidusega Aare Kruuser (44).Keskuse uus juht toetab arvamust, et kirik peab järjest aktiivsemalt tegelema sotsiaaltööga. «Kõige õigem on öelda, et toetan sotsiaalkiriku ideed.»Kruuseril on olnud EELK sotsiaaltööga kokkupuuteid juba 1998. aastast, mil ta kutsuti nõustama diakooniakeskuse ja diakooniahaigla tegevust. Eelmisel aastal kaasati ...

Valuline mälu

Eelmisel Eesti riigipeal oli ajaloolasena komme meie riiki välismaailmale tutvustades rõhutada meie maakillu ajaloolist pärimust Pythease reisikirjadele viidates. Iga riigi ajalugu on miski, mida saab võrrelda tema sünnitunnistuse ja seega tema kodanikuõigusega. Paraku on iga riigi ajaloos nii helgeid kui ka tumedaid hetki. Riigi eneseteadvusele on hea, kui positiivseid seiku on rohkem kui kurbi, sest valusatel ajaloolistel ...

Soovidele on alati ruumi

Eile kogunes Haapsallu Kirikukogu korralisele kevadistungile üle poolesaja saadiku, et kinnitada mulluse töö aruanded, võtta vastu mitu seadusakti ja kuulata, kui kaugel on EELK uue põhikirja ettevalmistus. «Keskendusin mullu meie kiriku asendile ühiskonnas ja puudutasin kiriku ees seisvaid ülesandeid üldiselt,» tutvustas peapiiskop Jaan Kiivit eile enne Kirikukogu oma aruannet. «Tänavu peaksime keskenduma kitsamalt ...

Kirikukogu – nii rahva kui Jumala suu

Taas on koos olnud Kirikukogu. On see ristirahvale oluline sündmus või ühe institutsiooni rutiinne tegevus?Rahva hääl olevat Jumala hääl. Muidugi võib küsida, millise rahva milline hääl? Evangeelne arusaam on, et isegi kirikukogud võivad eksida, rääkimata rahvamassist või, Jesaja sõnul «rahvast, kes käib pimeduses».Siiski, kui Jeesus räägib eksinud lambast, keda ...