Slava Ukraine

Lehenumber 2.aprill 2003 Nr 13 Archives - Eesti Kirik

Mõistatuslik aeg ja ajaröövlid

Ööl vastu pühapäeva keerasime kella tund aega edasi. Ikka selleks, et valget aega paremini ja efektiivsemalt kasutada, ehkki tänapäeva elutempot hästi iseloomustavast ja absoluutset pühendumust nõudvast loosungist «Aeg on raha!» püüab isegi kohusetundlik inimene kevadväsimuse ajal mööda hiilida.Aja lahtimõtestamine ei ole kerge. «Mis on siis aeg? Kui keegi seda minult ei ...

Jumalariik meie sees 1. osa

Ettekanne Eesti Kiriku IV meediakonverentsil «Riik-kirik-kodanik» Sest mis kasu on inimesel, kui ta saab kätte terve maailma, ja ometi teeb kahju oma hingele? Sest mis oleks kirikul ära anda oma hinge asemel? (Markuse evangeelium 8:36–37) Vaata, Ta on seal, kus tõde maitseb. Ta on südame sisimas, kuid süda on Temast eemale eksinud. Pöörduge tagasi, üleastujad, oma südamesse, ning liibuge selle külge, kes teid on ...

Annab Jumal ameti…

Esmaspäeval kogunes Toompeal Eesti Vabariigi X Riigikogu. Enne kell 15 alanud avaistungit tulid Riigikogu saadikud, koguduseliikmed ja tallinlased EELK peakirikussse – Tallinna Piiskoplikku Toomkirikusse, et alustada riigijuhtimise tööd avajumalateenistusega. Jumalateenistusel viibis vabariigi president Arnold Rüütel, Riigikogu esimeheks valitud Ene Ergma, erakondade esimehed Juhan Parts, Tunne Kelam ja Villu Reiljan ning arvukalt Riigikogu ...

Pühakodade riiklik programm

Vana valitsus kiitis veel enne lahkumist 18. märtsil heaks riikliku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng». Allolevalt peatun väga lühidalt sellel, kuidas programm sündis ja mis on selle sisu. Vabariigi valitsuse ja EELK vahelise koostöö arendamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni koosolekul 30. novembril 2000 esitas kultuuriväärtuste alakomisjon ettepaneku algatada riiklik programm sakraalhoonete ...

Nõmmel kavatsetakse taastada kirik

Nõmme Rahu kogudus kavatseb koostöös Nõmme linnaosavalitsuse ja kultuuriväärtuste ametiga taastada aastaid tühjalt ja kasutamata seisnud Nõmme Saksa Lunastaja kiriku Õie ja Rohelise tänava nurgal. Nõmme linnaosavanema Urmas Paeti sõnul pole Nõmme Saksa Lunastaja kirik saanud kirikuna tegutseda kogu nõukogude aja ning hoone on oluliselt amortiseerunud. «Kultuuriväärtuste ametis arutasime ...

Tõelised ja näilised vajadused

Markuse 10:35–45 Paarkümmend aastat tagasi vändati film, mille peategelaseks oli Rooma paavst. Ta kurtis, et on jäänud oma karjast väga kaugele ega tea enam suurt midagi tavaliste inimeste elust. Koguduse preestrina oli tal olnud palju rohkem aega ja võimalusi inimeste igapäevaelust osa võtta. Paavstina ei suutnud ta seda enam teha ja selline olukord ei meeldinud talle. Imekombel läks aga paavsti soov olla rahvale lähemal ...

Teenimisest

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Mt 20:28 Teenimisel on alati kaks osapoolt – teenija ja see, keda teenitakse. Kumma rollis oled sina tihedamini suhetes teiste inimestega? Aga suhtes Jumalaga? Kirikus võib meid eksitusse ajada sõna «jumalateenistus». Kumb siis ikkagi teenib – meie Jumalat või Tema meid? Küllap on see vastastikune, aga õigupoolest on väga ...

Piibliselts pidas aastakoosolekut

Laupäeva, 29. märtsi keskpäevaks oli Tallinna Balti Misjonikeskusesse kogunenud hulk Eesti Piibliseltsi aktiivseid liikmeid pidama 1813. aastal asutatud seltsi sünnipäevahõngulist aastakoosolekut. Juhatuse esimehe Tiit Salumäe eemalviibimise tõttu juhatas koosolekut juhatuse aseesimees Andrus Norak. Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson andis ülevaate seltsi tegevusest 2002. aastal. Oma aruandes rõhutas ta vajadust ...

Peapiiskop Jaan Kiiviti otsused

Triin Simson on määratud Ida-Harju praostkonna praktikandiks praosti alluvuses alates 20. veebruarist. Toomas Nigola tunnistati diakoniordinatsiooni kõlbulikuks ja ta ordineeritakse palmipuudepühal, 13. aprillil Kambja kirikus ning määratakse samasse diakoniks praosti kt Peeter Paenurme alluvuses alates 14. aprillist. Õpetaja Andres Tšumakov on vabastatud Paide koguduse teenimisest 8. veebruarist ja praost Teet Hanschmidt määratud ...

Sügisest läheb õppimine Usuteaduse Instituudis tasuliseks

Läinud nädala teisipäeval oli koos Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna nõukogu koosolek.Nõukogu ees kaitses Mart Salumäe diplomitööd «Jumalateenistuste uuendus Soome kirikutes» ja tutvuti uue õppekavaga.Usuteaduskonna dekaan Randar Tasmuthi sõnul kinnitas instituudi nõukogu juba 25. veebruari koosolekul uue õppekava põhimõtted, mis lähtuvad Bologna deklaratsiooni raamnõuetest. ...

Kirikute nõukogu aitab korraldada koguduse heakorrastuspäevi

Märtsi eelviimasel nädalal pidas Eesti Kirikute Nõukogu nelipühi kiriku keskuses korralise töökoosoleku. Tutvuti Euroopa Kirikute Konverentsi väljatöötatud Charta oecumenica dokumendiga, mis sisaldab juhiseid süvenevaks koostööks Euroopa kirikute vahel. Vastav dokument esitab üleskutse usuühtsusele, kutsub ühiselt evangeeliumi kuulutama ning jätkama dialoogi erinevate kirikute vahel. Et Eesti ...