Slava Ukraine

Lehenumber 26. märts 2003 Nr 12 Archives - Eesti Kirik

Sõda kui meelelahutus

Iga uus päev ja isegi tund toob värskeid teateid Iraagi sõja kohta. Ilmselt pole veel kunagi maailma ajaloos olnud ülevaade sõjategevusest nii üksikasjalik, operatiivne ja detailirohke. Ühest küljest on sõja täpne kajastamine muidugi positiivne. Mul on siiani alles patakas Afganistani sõjast koju saadetud kirju; eks kodused pidid steriilse ajalehejutu ja minu kirjade põhjal toimuvast kokku panema mingi ...

Avo Kiir sai vallavanemaks

Iisaku vallavolikogu avaldas neljapäeval, 20. märtsil umbusaldust senisele vallavanemale Annely Oonele ja valis uueks vallavanemaks Avo Kiire, Viru praosti, kelle teenida on Iisaku, Illuka, Tudu, Tudulinna, Viru-Jaakobi ja Lüganuse kogudus. Avo Kiir avaldas siirast kahetsust asjade seesuguse kulu üle. Ta kinnitas, et pingeline õhkkond valitses Iisakul juba mõnda aega. Endine vallavanem Annely Oone on samas koguduse liige ja ka praostkonna ...

Meditsiin, paastumine ja pühakud

Inimene vajab oma elutegevuseks toiduaineid, milliste päritolu, iseloom ja kvaliteet suuresti erinevad piirkonniti ja on kultuuride lõikes varieeruvad. Toiduainetes on olulised neis leiduvad toitained - valgud, lipiidid (rasvad), süsivesikud, vitamiinid, mineraalained, mikroelemendid ja vesi. Nendest valgud, rasvad ja süsivesikud on peamised energiakandjad, valgud ka kehaomaste valkude ülesehitamise lähtematerjal. Põhjendatud toidulaud ...

Usuõpetusest pedagoogi ja uskuja pilgu läbi

Viljandis peeti 20. märtsil Eesti Usuõpetajate Liidu aastakonverentsi.Seekordse konverentsi teemaks oli «Erinevad usundid religiooniõpetuses». Konverentsi tööd juhtis liidu eestseisuse liige Toomas Jürgenstein.Paeluv temaatika ja huvipakkuvad esinejad olid kohale meelitanud hulgaliselt rahvast. Avasõnad, palve ja tervitused ning siis sai sõna esimene kõneleja, Tartu ülikooli religioonipedagoogika lektor dr ...

Sõda Iraagis

Nendel päevadel on maailma pilgud suunatud sündmustele Iraagis. See on üsna tavatu sõda. Vahel tundub, et sõjaline rünnak Iraagi vastu on maailma jaganud sikkudeks ja lammasteks. Poolt- ja vastuolijateks. Vahepealsetel või ükskõiksetel on kergem nähtamatuks jääda. Üks on kindel, et sõda iseenesest ei taha keegi. Ometi on maailm keerulisem. Voitto Viro küsib oma mõtisklustes: «Kas Jumal ...

Presidendi abiga Euroopasse

Eesti Kirikule andis intervjuu majandusministeeriumi taastuvenergeetika nõukogu liige ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees Jaan Tepp (36), kes kaitses 14. veebruaril Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžis magistritöö «Presidendi roll ja võimalused EL poliitika kujundamise protsessi mõjutamisel parlamentaarse riigikorra puhul». Kaitsesite hiljaaegu magistritöö... Jah. Tartu ülikooli eurokolledži esimene lend ...

Raske on otsustada

Jh 12:20-26 Antud evangeeliumi lõigus kirjeldatud sündmuse on evangelist asetanud kas palmipuudepüha õhtule või Suure Nädala esmaspäevale, kuid meie jaoks on oluline, et sündmustik toimub Jeruusalemmas Jeesuse elu ja tegutsemise viimasel perioodil. Mittejuutidega, s.t erinevate paganrahvastega on Jeesus tegutsedes puutunud kokku mitu korda. Praegu on jutt kreeklastest, kes evangelisti väljenduse kohaselt on nende inimeste seas, ...

Külvist

Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Jh 12:24 Kevad läheneb ja põllumehe mõtted on külvi juures. Kas seemet jätkub, kas terad idanevad, milline tuleb ilm ja milline võiks sügisel olla saak. Võibolla põllumees kahtleb, kas tasub üldse külvata, sest mõnel pool maailmas ikaldus kogu saak ja nii ei jäänud külviks seemetki. ...

Mitte ainult rahast

Nädala eest oli Tallinnas konsistooriumis koos piiskopliku nõukogu koosolek. Üheks oluliseks päevakorrapunktiks oli praost Veiko Vihuri ülevaade EELK uue põhikirja väljatöötamise põhimõtetest. Töös on uus EELK põhikiri Mullu suvel kuulutas konsistoorium seoses Riigikogus vastu võetud uue kirikute ja koguduste seadusega välja konkursi, et leida inimesi uude põhikirjakomisjoni, mis koosneks ...

Diakooniakeskuse juhataja lahkub ametist

Märtsi alguses esitas seni veel Diakooniakeskuse juhatajana töötav Mart Salumäe peapiiskop Jaan Kiivitile lahkumisavalduse, millele sai rahuldava vastuse. Põhjusi, miks Salumäe senisest ametist loobub, on mitu. Ühelt poolt peab ta suhteliselt väsitavaks elada ühes, ent töötada teises linnas. Teisalt leiab, et on õige aeg Diakooniakeskuses otsad kokku tõmmata. «Minu missioon keskuses on täidetud.» ...

Moodustamisel on ühine laste- ja noorteorganisatsioon

Teisipäeval, 18. märtsil oli Noosootöö Keskuse nõukogu koosolek, kus põhiküsimuseks kujunes uue ühisorganisatsiooni loomine. Vastavalt mullu 1. juulist jõustunud uuele kirikute ja koguduste seadusele ei saa Noorsootöö Keskus alates 2004. aasta suvest enam endisel kujul eksisteerida. Et konsistooriumil ei tohi olla allasutusi, seisab ees mitu struktuurilist muudatust. Noorsootöö Keskuse juhatuse esimees Kaido ...