Slava Ukraine

Lehenumber 5. märts 2003 Nr 9 Archives - Eesti Kirik

Kristlike väärtuste sisu tänases poliitikas

Jaanuaris peetud Õpetajate Konverentsil tekitasid ettekanded EELK ühiskondlikust missioonist esialgu tõsist vastureaktsiooni, hiljem, kui osalenud olid tõstatatud küsimustele ise vastuseid otsinud, kaasa mõelnud ja arutanud, jõuti üksmeelsetele seisukohtadele palju lähemale. Vaja oli vaid ise mõelda olukorra ja eesmärkide, võimalike vahendite ja lahenduste, lahenduste teostatavuse ja ...

Kirik kui organism 1. osa

Ettekanne Õpetajate Konverentsil 21. jaanuarilMis sünnib, see elab ja kasvab. Mis kasvab, see muutub ja sureb. On ka taimi, kes peaaegu et jäävad. Nad on korraga endised ja ei ole ka. Nad on. Kirjutasin selle salmi viitamaks korraga nii piiratud elueaga inimestele kui ka püsivale kirikule, kes koosneb elavatest inimestest. Õlipuud küll muutuvad, kuid jäävad tuhandete aastate jooksul siiski samaks puuks. Nii kirik kui inimene on ...

Riigikogu valimiste üllataja oli Res Publica

Pühapäevastel Riigikogu valimistel käis valimas 494 934 kodanikku. 5% valimiskünnise ületas kuus erakonda – Keskerakond ja Res Publica said Riigikokku 28 kohta, Reformierakond 19, Rahvaliit 13, Isamaaliit 7 ja Mõõdukad 6 kohta. Parlamenti ei pääsenud ükski väikeerakond ega üksikkandidaat. 1999. aasta valimistega võrreldes jäi Keskerakonna kohtade arv Riigikogus samaks, kuigi seekord sai Keskerakond ...

Iive ja usk

Avades nädalavahetusel Pärnus toimunud kultuurikonverentsi, kus said sõna võimalikud kultuuriministri kandidaadid, pidas Pärnu maavanem, sarnaselt paljudele poliitikutele, Eesti tõsiseimaks probleemiks madalat iivet. Kuulsat teadusemeest tsiteerides tunnistas ta, et mitte majanduslik heaolu – nagu näivad arvavat Eesti erakonnad – ei suurenda sündivust. Vastupidi, heaoluühiskondades on iive kõikjal negatiivne. Isegi seal, kus ...

Üks istutab, teine kastab, Jumal laseb kasvada

Francis W. Monseth (61) töötab 1971. aastast Minneapolises asuvas Vabade Lutrlike Koguduste Assotsiatsiooni (Association of Free Lutheran Congregations) seminaris dekaanina ja süstemaatilise teoloogia professorina. Alates 1993. aastast on ta Eestis arendanud teoloogilist õpet. Mis teemadel olete kirjutanud oma teadustööd? Mul on kunstide magistrikraad Seattle'i ülikoolist teemal «Lutheri arusaamine pastoraalsest teenistusest», ...

Kiusatused teevad tugevaks

Mt 4:1–11 Kirikuaastas alustame Kristuse kannatamisaja pühapäevi Jeesuse kiusamislooga, mis juhatab sisse Jeesuse avaliku tegevuse. Pole juhuslik, et Jeesust kiusatakse vahetult pärast tema ristimist Ristija Johannese poolt, mis tegelikult annabki õiguse avalikult tegutseda. Ja pole juhuslik, et Jeesus vajab avalikuks tegevuseks meelekindlust ja jõudu, mille ta saavutab kõrbes paastudes. Me tõlgendame sageli poolikult Jeesuse sõnu ...

Elu Pühas Vaimus

Tuul puhub, kuhu tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigega, kes on sündinud Vaimust. Jh 3:8b Tõstsin silmad taeva poole uurimaks, milline ilm täna on. Taevas oli pilvitu, päike paistis ja puuoksadki seisid kenasti paigal märgiks sellest, et tuult polnud ollagi. Ilus ilm, tõdesin. Tuule olemasolu näeme, kui puudel oksad liiguvad. Vahel rebib tugev tormituul, ise ...

Selgust religiooniõpetusse

Teisipäeval, 11. märtsil kaitseb Tartu ülikooli usuteaduskonna nõukogus Pille Valk doktoritööd «Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon». Pille Valk, Tartu Ülikooli praktilise usuteaduse lektor ja usuõpetuse õpetajate koolituse õppekava juhataja ning eestvedaja peab oluliseks, et religiooniõpetus leiaks koha riiklikus õppekavas. Seetõttu on tema tähelepanu keskpunktis koostada vastava ...

See on päästepäev

Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) korraldusel leiab 7.–8. märtsini Tallinnas metodisti kiriku ruumes (Narva mnt 51) aset järjekordne konverents, teemaks rahvusvahelist hädasignaali märgistavad tähed SOS. Maailm vajab päästet. Iga päev signaliseeritakse selle maailma hukulaevalt appikutsuvat SOS-sõnumit: päästke meie hinged! Samas teame ja tunnetame, et just nüüd on päästepäev. See on see päev, ...