Slava Ukraine

Lehenumber 19. veebruar 2003 Nr 7 Archives - Eesti Kirik

Religioon elutöö osana

Väga palju on arutletud, mis iseloomustab eestlase usku. Näiteks möödunud nädalal toimunud Tartu Teoloogia Akadeemia juubelikonverents oli pühendatud eestlaste religioossusele minevikus, olevikus ja tulevikus. Samas on selles küsimuses ülimalt raske üksmeelt leida ning erinevad, kohati vastandlikud seisukohad eestlaste usklikkusest eksisteerivad kõrvuti edasi. Erinevatele järeldustele jõudvat eestlaste usu ...

EELK ja tema missioon tänases Eestis 2. osa

Ettekanne Õpetajate Konverentsil 21. jaanuarilEuroopa Kirikute Konverentsi egiidi all välja töötatud dokumendis «Charta Oecumenica. Juhiseid süvenevaks koostööks Euroopa kirikute vahel» öeldakse: «Samavõrd oluline on, et kogu Jumala rahvas üheskoos vahendaks evangeeliumi avalikus sfääris, mis tähendab ühtlasi vastutuse võtmist sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes.» ...

Eestlasena maailmas

Vabariigi eakaaslase Selma Virunurme elu poolitas Teine maailmasõda. 1939. aasta võidupühal laulatusega Lüganuse kirikus alanud abielu Harald Virunurmega tõotas õnnelikku elu. Ometi tuli jalge alla võtta põgeniketeekond, sest politseiohvitserina töötanud Harald poleks uutelt võimudelt paitada saanud. Ameerikasse põllutööle 1949. aasta 6. aprillil saabus Virunurme pere Ameerika idarannikule Seabrooki. ...

EELK ja Eesti Vabariik

Eesti Vabariik on saamas nüüd juba 85aastaseks, inimesed nii vanaks alati ei elagi. Kas võiksime loota talle pikka iga või kavatseb ta varsti minna hingusele? Üsna noorena ta arreteeriti, taas vabanes ta alles vanas eas. Okupatsiooniaastad on rikkunud ta tervist – siiski mitte surmavalt. Oma hingelt on ta endiselt noor, käitub murdeealisena. Rohkem tahab ta olla «igavesti noor» kui täiskasvanu. Kuid ka muu maailm on nooruslikult ...

Vabariigi teekaaslasena

Rännakut alustasime peaaegu samaaegselt. Minu sündimise päeval oli tema vanuseks vaid 11 kuud ja 3 päeva. Kasvasime koos. Tundsime rõõmu ja kannatasime ühiselt. Meid seob truudusevanne, mis on jäänud pühaks ja murdumatuks. Täna kuulen räägitavat esimesest ja teisest Eesti Vabariigist, vastavalt sellele ka erinevaist kodanikest. Mulle see ei meeldi. Tunnen vaid ühte, kuigi vahepeal võõrvõimu ...

Kanda hoolt tärkavate taimede eest

Lk 8:4–8 Tänast tähendamissõna võib lugeda mitut moodi. Lugu räägib mehest, kes läks välja seemet külvama, aga aja jooksul selgus, et kolm neljandikku külvatud seemnest läks raisku. Seemne hävitasid kas möödakäijad või linnud või ei osutunud pinnas viljakaks või lämmatas juba kasvava taime umbrohi. Vaid ühe osa puhul osutusid tingimused soodsaks, vaid neljandik seemneist ...

Armastus murendab kividki

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15 «Ema, kas Jumal räägib sinuga,» küsis mu väike poeg. «Kuidas sa Ta ära tunned, kas Ta teeb hästi valju häält?» Küllap on teisedki emad-isad pidanud taolistele küsimustele vastama. Vastama sama lihtsalt ja loomulikult, kui laps küsib. See pole põrmugi kerge. Võib ju küll öelda, et ...

Peapiiskopi läkitus vabariigi aastapäevaks

Kolmteist aastat tagasi, märtsis 1990 väljendasin Eesti Kongressi avapalvuses järgmisi mõtteid: «Kristliku käsituse järgi on inimene loodud Jumala-näoliseks – vabaks, vastutavaks ja loovaks. Jumala heade andide majapidajana on ta kutsutud kasutama saadud talente Jumala auks ja oma rahvale õnnistuseks. Sama tõde maksab rahva kui terviku kohta. Ükski rahvas pole sündinud orjaks, teiste tallata, vaid iseseisvaks, kelle ...

Jumalateenistusalane seminar praostkondades

27. veebruaril alustab Lääne-Harju praostkond Keilas EELK koolituspäevade «Jutlus sõnas ja muusikas» sarja. Õppepäevadel arutlevad vaimulikud ja kirikumuusikud, kuidas jumalateenistust sujuvamalt läbi viia, et koguduseliikmed sooviksid tulla pühapäevasele koguduse kokkusaamisele Jumala Sõna ja sakramentide osadusse. Omavaheline kooskõla Projekti on ette valmistanud liturgiline komisjon ja Kirikumuusika Liit. ...