Slava Ukraine

Lehenumber 12. veebruar 2003 Nr 6 Archives - Eesti Kirik

EELK ja tema missioon tänases Eestis 1. osa

TOIMETUSELT: Õpetajate Konverentsi missioonitoimkond peab vajalikuks üldkirikliku diskussiooni algatamist Veiko Vihuri poolt konverentsil peetud ettekandes püstitatud küsimuste üle. Õpetajate Konverentsil rühmatööna arutatu oli vaid esimene samm. Rühmatööde tulemused peaksid inspireerima edasist arutelu nii kirikuvalitsuse ja tema asutuste kui ka praostkonna ja koguduse tasandil. Eesti Kiriku leheküljed on ...

Kaplanite väljaõpe terrorismi ajastul

Eesti Kaitsejõudude kaplanaadi korraldusel ja koostöös USA Euroopa väekoondisega toimus 3.–7. veebruarini Tallinnas XIV ülemaailmne sõjaväe peakaplanite konverents. Konverentsi peateemaks oli kaplanite väljaõpe terrorismi ajastul. Iga-aastane peakaplanite konverents toimus esmakordselt Eestis, osavõtjateks üle 100 peakaplani erinevatest konfessioonidest 35 riigist. Ülemaailmse peakaplanite konverentsi eesmärk ...

Eesti Kiriku IV meediakonverents Tartus

5. märtsil korraldab Eesti Kirik lehe 13. aastapäevale pühendatud traditsioonilise meediakonverentsi teemal «Riik – kirik – kodanik». Konverentsipaigaks on Eesti Üliõpilaste Seltsi hiljuti renoveeritud maja Tõnissoni tänavas. Konverents algab registreerimisega kell 10 hommikul ja lõpeb kell 15. Ettekandega astuvad üles Rein Toomla, Ilvi Jõe-Cannon, Marko Tiitus, Tõnis Nõmmik, Igor Miller ja Ilmo Au. ...

Ebamugavatest asjadest rääkimine

Kui Tartu ülikooli rektor Jaak Aaviksoo 5. veebruari Eesti Päevalehe artiklis «Valimiste rahvuslik ajupesu» kirjutas, et lähenevatel Riigikogu valimistel hakkavad põhiküsimuseks kujunema riigi arengu seisukohalt teisejärgulised või siis populistlikud probleemid, siis ei süvenenud ma sellesse mõttesse eriti. Alles viimase aja sündmustele tagasi vaadates tõdesin, et rektor oli olnud täpne ja kriitiline nagu ...

Rahva vaimset pärandit väärtustades

Tartu Teoloogia Akadeemia tähistas oma tegutsemise 10. aastapäeva rahvusvahelise konverentsiga «Eestlase religioossus – minevik, tänapäev, tulevik» ning rektor Eenok Haameri vastuvõtuga ülikooli ajaloomuuseumis.Aastapäeva aktuse esmaspäeval, 10. veebruaril avasid TTA rektor Eenok Haamer ning haridus- ja teadusminister Mailis Rand. Konverentsi puhuks valmis akadeemiat tutvustav buklett ning demofilm.Rektori ...

Rahva püsimise huvides

Eesti Kiriku eelmises numbris andis Alar Kilp ülevaate jaanuari lõpul toimunud kirikuvalitsuse ja nelja suurema erakonna esindaja kohtumisest. Ühise laua taga püüdsime selgitada, kas ja milles näevad erakonnad meie kirikut partnerina, kellega tahetakse koostööd teha. Lähtusime eeldusest, et meid seovad vähemalt kaks asja. Üheltpoolt mure Eesti ühiskonna olukorra, eriti selle vaimse ja ...

Jumala lapsena maailmas

Reedel, 16. veebruaril tähistab 75. juubelisünnipäeva emeriitõpetaja Rene Tasmuth.Rene Tasmuth ordineeriti 1951. aasta 23. augustil. Tema teenistuskäik algas Vändra ja Tori kogudusest. Seejärel asus ta teenima Pärnu Eliisabeti kogudust, hakates samaaegselt abistama koos toonase praost Albert Roosvaldiga erinevaid Pärnu praostkonna kogudusi.Edasi viis teenistus Tasmuthi Jõelähtme ning Nõmme Rahu ...

Kaheteistkümnendik Jumala armastust

Mt 20:1–16 Mis on inimese meelest õiglane? Juba päris väike laps näib vastust teadvat, ta on varmas häält tõstma kohe, kui sünnib midagi ebaõiglast. «Sinu tükk on suurem!» – «Aga sinu tükk on jälle parem, sest see on martsipaniroosiga!» «Miks mina pean temast rohkem koristama?» «See pole õiglane, et mina pean alati esimesena pesema minema!» Näib, et õiglustunne ...

Kuulata õiglase häält

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18 Maailm on prohvet Taanieli ajast saadik kõvasti muutunud. Vahetunud on valitsejad ja valitsused, möödunud on aastasajad, inimmõte on kord takerdudes, siis taas uperpallitades arenenud, arendanud ja loonud. Ometi elab siin endiselt homo sapiens – mõtlev inimene, aga ka endiselt ekslik, ülekohtune ja vastuhakkav inimene. ...