Slava Ukraine

Lehenumber 22. jaanuar 2003 Nr 3 Archives - Eesti Kirik

Kristlike väärtuste ja rahvuslike huvide eest

Isamaaliit on erakond, mille programmis on juttu kirikust, kristlikest väärtushinnangutest ja kristlikust demokraatiast rohkem kui Eesti poliitilistel erakondadel tavaks. Eesti Kirikule antud intervjuus tutvustas erakonna esimees Tunne Kelam Isamaaliidu programmilisi seisukohti nendes küsimustes.Isamaaliit on kristlik-demokraatliku erakonnana olnud kaua nii poliitikas kui ka võimul. Ta ühendab endas erinevaid vaateid, ühelt poolt ...

Valimiseelne vanne Jumala ees on märk kodanikureligioonist

16. jaanuaril andsid Res Publica Riigikogu kandidaadid kirikus valimisvande, millest võib saada uue traditsiooni algus.Internetist rahva kommentaare mainitud uudisele lugedes paistab, et millegipärast on enamus eestlasi tõeliselt pahased juhtunu üle – nii kristlased kui ka mittekristlased kalduvad arvama, et nii satub kirik liialt poliitika teenistusse.Inimesed üldiselt ei soovi totalitaarset või autoritaarset valitsust ja eelistavad ...

Mida tähendab pühakirjapärasus? 3. osa

Olukord piibliuurimise alal tervikuna pole siiski nii murettekitav, kui eelpool öeldust võiks järeldada. Teaduslikud uurimismeetodid on kogu aeg suunanud neid uurijaid, kes, austades filoloogilisi, arheoloogilisi ja ajaloolisi fakte, on pidanud tõeks Piibli tekste ja nende omavahelist seost. Nad on seletanud Piiblit Piibliga ja võtnud arvesse selle pro me (minu jaoks) loomust, millest Luther algul tsiteeritud jutluses rääkis. Sellises ...

Usuväe toel ja sihiga silme ees

161 aastat pärast Tartu Maarja kiriku pühitsemist pandi alus sihtasutusele, mis on seadnud oma eesmärgiks praegu Eesti Põllumajandusülikooli võimlana kasutuses oleva hoone taastamise kirikuna.Tartu vanim tegutsev Maarja kogudus, millest on välja kasvanud Peetri ja Pauluse kogudus, on enam kui pool sajandit pidanud jumalateenistusi väljaspool oma kodukirikut. Teise maailmasõja ajal 12. juulil 1941 Tartu põlengus ...

Koolitarkus ei ole elutarkus

Kas te teate, mida tähendab integraal või relatsioon? Kui teil on kooli lõpetamisest möödas näiteks enam kui paarkümmend aastat ja teil mitte kordagi elus pole vaja läinud leida integraali, mida te ometi usinasti koolis õppisite, siis olete tühja õppinud, nendite. On hea, et mäletate veel olulisemat SI-süsteemist ning teate, et elektrivoolu tugevuse näitaja on amper ning köögis koogi jaoks ...

Millest tehakse kirikut?

Narva Aleksandri kiriku taastamisest on ajaleht Eesti Kirik lugejaid aeg-ajalt informeerinud. Alljärgneva loo on toimetuse palvel koguduse õpetaja kirja pannud nende inimeste soovil, kes tahavad selget ülevaadet kiriku taastamiseks laekunud ja kulutatud rahast. Välis-Eesti organisatsioonides on inimesi, kes julgeksid kiriku taastamist toetada, kui nad näevad, et Eesti riik omapoolset huvi näitab piirilinnas, mis kahe aasta pärast ka Euroopa ...

Ütle ainult üks sõna

Mt 8:5–13 Kapernauma väeülema teenri paranemise loos on tegemist tervendamisimega, kus tulemusest endast on olulisem protsess, tänu millele tulemus saavutatakse. Selles loos väärib allakriipsutamist kaks olulist momenti. Kõigepealt see, et Jeesuse poole pöördub abipalvega mitte juut, vaid pagan, rooma garnisoni alamastme ohvitser, sajamehelise komando ülem ehk centurio, kelle teener oli jäänud raskelt haigeks. ...

Parim on alles ees

Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. Lk 13:29 Üks raskemini usutavaid asju ristiusus on viimased sündmused. Kaasaja inimesed paistavad olevat niivõrd materialistliku mõttemaailma mõju all, et sellesse ei taha kergelt mahtuda metafüüsilised asjad. Maailm tahab inimesed nii endasse haarata, et neil ei jätku võimalust Jumala peale mõelda ega usku praktiseerida. ...

Valmis riikliku programmi eelnõu

Selle aasta esimene EELK kunsti- ja arhitektuurinõukogu koosolek peeti 14. jaanuaril. Koosolekut juhatas õpetaja Tiit Salumäe. Esimese päevakorrapunktina oli arutlusel Viimsi kiriku ehitamisega seonduv. Eva Jänes informeeris nõukogu, et kiriku ehitamist kavatsetakse alustada. Nõukogu otsustas paluda Viimsi kogudust ja õpetajat, et enne ehituse algust esitataks kiriku projekt nõukogule tutvumiseks ning hinnangu andmiseks. Projektid ...

Sihtasutuse nõukogu valis esimehe

Läinud nädala teisipäeval kutsus peapiiskop Jaan Kiivit konsistooriumi kokku sihtasutuse Ajaleht Eesti Kirik nõukogu. Vastasutatud nõukogu esimesest töökoosolekust võtsid nõukogu liikmete kõrval osa peapiiskop Jaan Kiivit, konsistooriumi peasekretär Tiit Pädam ja ajalehe peatoimetaja Sirje Semm. Pärast Jaan Kiiviti avapalvust ja koosoleku rakendamist asuti koosoleku päevakorra juurde. Sihtasutuse ...